Je v České Třebové depo nebo není?                                     

Lze napsat, že Depo de facto v České Třebové zůstalo, i když de jure je tomu jinak.
Všechna depa byla v síti Českých drah vymazána z mapy. Podařilo se realizovat určitá jednání a to na několika úrovních, všechna není zřejmě možné ani přesně popsat. Důležitá byla jistě úloha hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického. Jeho vliv je jistě logický a veřejně obhajitelný kdekoliv - Pardubický kraj má zájem na tom, aby se zde zachovala pracovní místa, aby zde zůstala opravárenská střediska, protože právě probíhá výběr regionálního dopravce na příštích deset let. Mají-li to být České dráhy, tak potřebují mít v našem kraji svoje zázemí, odkud budou zajišťovat provoz regionálních spojů a také opravy nasazené techniky. To myslím byla dost silná motivace proto, aby na Českých drahách začali logicky uvažovat, zda má smysl vést změny v organizační struktuře do krajnosti, tedy pod heslem vše do několika center v republice. Mimo Martina Netolického pomáhali ovšem i další a je třeba za jejich úsilí poděkovat všem. Mezi jinými též  Ing. Jiřímu Slezákovi, dosavadnímu vrchnímu přednostovi DKV Česká Třebová, který je nyní po reorganizaci na významné pozici ředitele Oblastního centra provozu střed v Praze.
Díky tomu většina pracovních míst z bývalého Depa kolejových vozidel Česká Třebová zůstalo zachována, ale záchrana depa jako instituce nebyla možná, organizační změny na Českých drahách nešlo zastavit.
Od 1.července 2018 došlo v odvětvi lokomotivního hospodářství na Českých drahách  k radikální změně v organizační struktuře. Vše bylo již ovšem připraveno dříve, ale čekalo se na mandát z voleb. Byla oficiálně zrušena všechna depa kolejových vozidel a vznikla nová organizační struktura odvětvi. Původní depa byla rozdělena na část opravárenskou (opraváři, s názvem OCU správkárna atd.) a část provozní (např. strojvedouci s názvem Oblastní centrum provozu (OCP). Tato centra mají sidla:  Provoz OCP západ se sídlem v Plzni OCP střed se sídlem v Praze (zde je ředitelem Ing. Jiří Slezák) a OCP východ se sídlem v Olomouci.
Opravárenstvi má také tři  oblastní centra údržby: OCU západ Plzeň, OCU střed Praha a OCU východ Brno.
Každé centrum má samozřejmě svá podřízená pracoviště v různých lokalitách. Výkonná pracoviště samozřejmě zůstala. Původni depa se rozdělila na část provozní a část opravárenskou. Původně se o České Třebové hovořilo v souvislosti s tím, že zde opravárenská část zanikne. Po mobilizaci odboru, Martina Netolického ale i dalších Třebováků je skutečností, že u nás v České Třebové zůstane ovšem s tím, ze vrcholové vedení nebude v České Třebové ale v Praze.
Organizační změna tedy dosud neměla velký vliv na zaměstnanost. České dráhy jsou ovšem v neustálém pohybu, takže nelze usínat na vavřínech, vše je třeba dále "hlídat". Na ČD se změnila dozorčí rada a dají se předpokládat další změny v představenstvu....
Zvláštní pozice České Třebové se zatím letos projevuje i v tom, že zde bude 15. září v prostorách českotřebovského depa a železničního uzlu vůbec opět organizován "Regionální den železnice", letos spojený se slavnostní nostalgickou jízdou historického vlaku k nastávajícímu 170. výročí zahájení provozu na trati Brno - Česká Třebová.  Toto výročí padne až na 1. leden 2019, ale to bude zima a to se takové výročí oslavuje špatně. Takže proč jej neoslavit v předstihu již 15. září. Po desáté hodině přijede vlak tažený lokomotivou Albatros 498.103 a při zpětné jízdě bude možné na úseku Česká Třebová - Svitavy fotografovat i souběžnou jízdu tohoto historického vlaku s elektrickou jednotkou řady 451 "Žabotlam".


  •