VII. Dopravní konference Pardubice 2018                            

Konferenci, která se uskuteční ve čtvrtek 6. září 2018 v Pardubicích zahájí dopoledne Křest unikátního barevného provedení lokomotivy 151.006 společným motivem Dopravní fakulty Jana Pernera a Českých drah, k výročí 25let od založení DFJP, reprezentuje úzkou spolupráci mezi těmito subjekty. Potom konference pokračuje plenárním zasedání Univerzity Pardubice.  Odpoledne po 13. hodině je pořad konference  dále uveden. I letros zude budou tedy významné osobnosti, opět bude řeč o přípravě dopravní infrastruktury v Pardubickém kraji, tedy železnic, silnic, dálnice a také rozvoj vodních cest. Evergreenem této konference je od jejího začátku také úsilí o vybudování multimodálního dopravního uzlu Pardubice. Pro nás bude jistě zajímavé vystoupení Ing. Miroslava němce, ředitele SÚS na téma stavba přivaděčů k D35. Z vystoupení se pokusím zajistit co nejpřesnější informace.  (mm)

Program odpoledního jednání konference


Ing. Tomáš Čoček, Ph.D. – 1. náměstek ministra, Ministerstvo dopravy České republiky

TÉMA: strategie rozvoje dopravní infrastruktury v ČR ve vazbě na Pardubický kraj

Ing. Zbyněk Hořelica – ředitel, Státní fond dopravní infrastruktury

TÉMA: financování vodní, železniční a silniční infrastruktury v Pardubickém kraji v letech 2018-2020

Ing. Jan Kroupa, FEng. – generální ředitel, Ředitelství silnic a dálnic

TÉMA: rekonstrukce a výstavba silniční a dálniční infrastruktury v Pardubickém kraji

Bc. Jiří Svoboda, MBA - generální ředitel, Správa železniční dopravní cesty

TÉMA: železniční stavby v Pardubickém a Královéhradeckém kraji

Michal Kortyš – náměstek hejtmana Pardubického kraje zodpovědný za dopravu

TÉMA: velké opravy, modernizace, rekonstrukce a výstavba silnic II. a III. třídy v Pardubickém kraji

Ing. Miroslav Němec – ředitel, Správa a údržba silnic Pardubického kraje

TÉMA: rozvojová témata Pardubického kraje spravovaná SÚS Pk - Dopravní uzel Pardubice, Přivaděče silnic II. třídy k D35

Ing. Jiří Kotoun - vedoucí oddělení přípravy a realizace, Ředitelství vodních cest ČR

TÉMA: dopravní stavby vodní infrastruktury v Pardubickém kraji

Ing. Hana Šmejkalová – ředitelka, Letiště Pardubice

TÉMA: fungování letiště Pardubice a nového terminálu v propojení na Dopravní uzel

Ing. Pavel Paidar - náměstek ředitele pro techniku, stavební správa západ, SŽDC

TÉMA: majetkoprávní příprava staveb v prostředí SŽDC

V pátek 7.9. navazuje na konferenci Silniční veletrh v areálu Správy a údržby silnic Pardubického kraje.