DVA LITERÁRNÍ VEČERY V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ 
I. AUTORSKÉ ČTENÍ – BLANKA KOSTŘICOVÁ: PAMÁTKA ZESNULÝCH

Večer bude mít tři části:
1.     Pocta MUDr. Rudolfu Pečínkovi
Blanka Kostřicová přečte kapitolu Večerka ze své knihy Ledovcová turistika, jejíž hlavní postava, doktor Bedřich Večerka, je nápadně podobná věhlasnému českotřebovskému lékaři, od jehož narození letos v červnu uplynulo 65 let.
2.     Pocta Janě a Vladimírovi Kostřicovým
Dalšími dvěma jubilanty letošního roku (85. výročí narození) jsou rodiče českotřebovské autorky. Na večeru zazní rozhlasový medailon prof.PhDr. Vladimíra Kostřici, DrSc., který napsala jeho dcera před pěti lety, k 80. výročí narození, pro stanici Brno. Dále budou čteny tři vzpomínkové texty (od tří různých autorů – Zdeňka Moravcová, Jan Mareš, Stanislava Pejchalová) na Janu Kostřicovou.
3.     Vzpomínka na kamarády  
V úryvku z knihy Dole a nahoře lze jako předlohu postavy Oldy identifikovat Stanislava Roba (+1981), syna jaderného fyzika prof. RNDr. Ladislava Roba, DrSc. Povídka Kamarád pak je věnována památce Petra Orlicha, od jehož tragického úmrtí letos v listopadu uplynou dva roky.
Autorské čtení se koná v pondělí 15. října v 19. 00 v městské knihovně (1. patro).
Spoluúčinkují Ludmila Rašnerová a Bedřich Ducháček.

 

II.CYKLUS BLANKA KOSTŘICOVÁ UVÁDÍ

AUTORSKÉ ČTENÍ – VLADIMÍR MIKEŠ: ČTVEROČAS

Působivá, mnohovrstevnatá, symbolická i realistická próza o věčném a všezahrnujícím lidském hledání – smyslu života, otce i Otce, vlastního místa na světě… Vyprávěcí pásma jsou propojena osudy několika generací; autor se vrací do dob před první světovou válkou (jež líčí se značnou znalostí reálií i s historickou erudicí) a posouvá se (nelineárně) až do současnosti.

Překladatel, prozaik, básník, autor rozhlasových her, literární a divadelní kritik Vladimír Mikeš se narodil roku 1927 v Chocni, kde prožil dětství a mládí a nyní zde opět žije. Po absolvování reálného gymnázia ve Vysokém Mýtě studoval na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy bohemistiku, romanistiku a srovnávací literární vědu. Byl žákem a později i spolupracovníkem Václava Černého. V letech 1955-92 byl ve svobodném povolání; střídal též různé dělnické profese. Od roku 1992 přednášel na pražské DAMU, kde se též habilitoval a byl jmenován profesorem. V letech 1997-2000 byl děkanem této fakulty. V roce 2012 obdržel Státní cenu za překladatelské dílo.

Autorsky debutoval v roce 1968 novelou Zmizení, avšak sazba jeho další knihy byla v roce 1969 z politických důvodů rozmetána. Většina jeho prací tak dodnes zůstává v rukopisech. V loňském roce vyšlo souborné vydání jeho prací básnických, letos román Čtveročas, napsaný již počátkem 80. let, avšak nyní značně přepracovaný a rozšířený.

Blanka Kostřicová přečte na úvod svou recenzi Čtveročasu (psanou pro literární obtýdeník Tvar) a autora uvede.

Autorské čtení se koná v pondělí 29. října v 18. 00 v městské knihovně (1. patro).