Mezinárodní varhanní festival

Zdeňka Pololáníka Česká Třebová

 
Všechny čtyři  festivalové koncerty se uskuteční v kostele sv. Jakuba v České Třebové

 


První zahajovací koncert se koná v sobotu 29. září od 19. hodin
Po stopách romantismu od Německa k Pobaltí a Severu
Christian Markus Raiser - varhany (DE)
Skladby autorů F. Mendelsson - Bartoldy, A.F. Hess, G. Munschel, Z. Pololáník, M. Reger, A. Karindl.
 

2. koncert 6. října 2018
Michal Hanuš - varhany
Sto let české varhanní hudby.
Skladby autorů: P. Eben, O. Mácha, B. Martinů, Z. Pololáník
 

3. koncert 13. října v 19 hodin
Jana Kubová-Pololáníková (varhany),
vokální kvartet QVOX: um. vedoucí Tomáš Krejčí (zpěv)
Pocta Zdeňku Pololáníkovi.
Autor skladeb: Z. Pololáník - spirituály.
Beseda s mistrem Zdeňkem Pololáníkem hodinu před koncertem na faře.
 

4. koncert 20. října v 19 hodin
Viktor Darebný a Michal Hanuš
Varhany pro čtyři ruce a čtyři nohy na české národní motivy.
Skladby autorů: A. Dvořák, C. Franck, J. Klička, J. K. Kuchař, Z. Pololáník
Vstupné : 100,- Kč, předplatitelé KPH (po předložení průkazu), studenti a senioři 50,- Kč.