Stejně jako loni se i letos konal již čtvrtý ročník Příměstského tábora s angličtinou, tentokrát zaměřený na zvířata všech kontinentů

Společně jsme procestovali Afriku, Austrálii, Ameriku, Evropu a Antarktidu. Dopolední program se skládal ze dvou „zábavně-vzdělávacích“ bloků, kdy se děti učily v angličtině o jednotlivých zvířatech s důrazem na slovosled v anglické větě: „An elephant has got big ears“ (Slon má velké uši), nebo „A polar fox is cute“ (Polární liška je roztomilá). V části „Zajímavosti o zvířatech“ jsme (my, tedy lektoři a praktikanti) přečetli krátký článek o jednom zvířeti, potom jsme se ptali dětí různé otázky, a oni zkoušeli tipovat odpovědi. Bylo to velmi zajímavé. A samozřejmě nemohly chybět populární písničky o zvířatech, jak jinak :-).
Po svačině, která následovala bezprostředně po druhém bloku, se hrály hry a soutěže. Rozdělili jsme dětí do skupin a dali jim úkol, ať vymyslí název. A v dalších dnech už skupinky „Black Tigers“, „Four Foxes“ a „Scotland“ mezi sebou vesele soutěžily. Hráli jsme třeba anglický  az-kvíz, běhací hru „Na hospodáře a loupežníky“, či „čelovku“, kdy se jeden člen týmu posadil na židli  a pomocí čelenky jsme mu připevnili na hlavu lísteček s názvem zvířete. Zbytek týmu mu měl  napovědět, o jaké zvíře jde. Všichni si to moc užili.
Následoval oběd a polední volno, kdy se obvykle promítal film. Poté děti vyráběly různé věci od lampionu až po papouška a dostaly možnost si i něco odnést domů. Neodmyslitelnou součástí každého ročníku je celodenní výlet. Ten letošní byl zaměřený na návštěvu Základní kynologické organizace v Javorce. V jeho úvodu nás přivítala paní Iveta Skalická, která je velmi ochotná a zkušená kynoložka. Společně s kolegyněmi nám předvedly ukázky výcviku psů a a vše co s tím souvisí: poslušnost, aportování, dog dancing a zdolání stanovené překážkové dráhy- agility. Dětem se předvedený výcvik velmi líbil o to více, že na jeho konci si mohly samy celou dráhu vyzkoušet a proběhnout. Jsme rádi, že letošní výlet se dětem líbil, což bylo vidět z jejich hodnocení.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem zúčastněným - vedoucím Olze Sýkorové, Markétě Skalické a Jitce Lacmanové, fotografce Pavle Jansové a také Renatě Skalické, která se starala o vyrábění modelů zvířat a o to, aby stále bylo co jíst a pít. Již nyní se těším na příští ročník tábora. 
Jan Sýkora