Tenisová hala Za Vodou je větší problém než se uvádí      
Máme rodinný dům přímo naproti stavbě, takže problémy máme od samotného počátku stavby. Při budování základů vznikly při používání těžké techniky tak silné otřesy, že nám způsobily praskliny uvnitř domů i na obvodových zdech. Po konzultaci s Českou pojišťovnou, u které máme dům pojištěn, nás odkázali na generálního dodavatele stavby. Obrátili jsme se  i na prezidenta Tenisového klubu p. Rybku. Výsledkem byly čtyři prohlídky domu za přítomnosti stavebního dozoru stavby Ing. Nováka zástupkyně stavebního odboru MěÚ Ing. Glázrové a statika Ing. Škeříka. Od statika nemáme žádné písemné vyjádření, jen nám oznámil, že dům není staticky narušen. Pokud se nám nelíbí praskliny, můžeme je vyřešit novou fasádou.
Jsme  ovšem odkázáni na příjem invalidního a starobního důchodu, proto opravdu nevíme, kde bychom vzali prostředky na novou fasádu ve výši  desítek tisíc korun. Nikoho to však nezajímá.
Kdo projde Husovou ulicí  kolem, nemůže si nevšimnout, v jakém stavu je díky používání těžkých strojů dnes tato komunikace. Vymleté díry plné vody, při projetí vozidel máme nahozená okna i dveře. Největší prohlubně sice nechal pan Rybka  zavést kamennou drtí, ale dnes jsou již opět vymleté, jsme opět tam kde jsme byli. K těmto problémům se v mladé frontě DNES vyjadřuje jak pan Rybka, tak starosta Zedník.  Ať se udělá cokoliv dobrého, lidé nejsou nikdy spokojeni, ale on si splnil svůj sen. Je s podivem, že se stále mluvilo o dotaci na výstavbu haly. A když nedopadla, tak město uvolnilo pro 146 tenistů (v lednu t.r. bylo toto číslo uvedeno)  téměř 30 milionů. A jaké budou další náklady, které každoročně spolkne provoz haly?
To, že několik tisíc Třebováků marně volá po novém koupališti (které zaniklo vzornou údržbou) již spoustu roků, na to jsou odezvy formou "těšínských jablíček", vypracovávají se projekty atd....  Jaké prostředky město poskytlo našim modelářům, kteří z Maďarka přivezli nejvyšší možné světové ocenění?  Tady jsou zřejmě prostředky jen pro určitou sortu lidí.
Jako nejbližší sousedé tenistů nemůžeme přejít poznámky pana Rybky o zbytku dobrých sousedských vztahů. Rádi bychom se vrátili do minulosti, kdy na místě dnešní haly stály rodinné domy, které byly zbourány pro účel nově vybudovaných kurtů. Při odklízení suti z demolice nám auto urazilo celý roh domu. V rámci dobrých sousedských vztahů jsme si všechno opravili na svoje náklady. K dalším nepříjemnostem docházelo při tenisových turnajích, kdy nám auta parkovala přímo pod okny. Lidé seděli na schodech do domů, museli jsme je vykazovat jinam. Po jejich odjezdu jsme uklízeli papíry, a lahve, které zde odhodili.
Vyřešili jsme to udržováním zelených pásů pod okny, kde jsme vysadili keře a květiny. Dnes jsou díky stavbě zničené.  Spolková místnost tenistů sloužila svého času k různým oslavám. Následkem toho jsme měli vytrhané tyče v plotu a zničená celá plotová pole.
Tenisové prázdninové školičky se zakončovaly večerní oslavou, kdy se bavili hlavně rodiče, bez ohledu na to, co dělají jejich ratolesti: otrhali nezralé ovoce, které se pak válelo po silnici, vytrhané laťky u plotu - to je jen pár příkladů co jsme si tady užívali. A zřejmě ještě užívat budeme. Tak se lze ptát - kdo ty sousedské vztahy narušil?
Málokdo také ví, že během stavby 4x spadly instalované plechové zátarasy. Poprvé na velikonoce, kdy při jejich upevňování asistovala policie a hasiči, protože na stavbě nikdo nebyl. přitom zranily kolemjdoucí paní.  A co k tomu řekl pan starosta ? "Měli jsme štěstí, že k tomuto došlo vždy za dne" . Moc si neumíme představit, jak by to mohli odnést lidé či cyklisté kolem projíždějící a nakonec i náš dům, už tak dost stavbou znehodnocený.
Myslíme si, že jsme toho dosud  vydrželi docela dost a  pochopení a zastání  jsme  nenašli.   Z pár dnů bude vše hotovo a s velkou slávou se bude stříhat páska a předávat hala. Škoda, že všichni, kteří dali této stavbě požehnání, neslyší vesměs negativní odezvu všech, kteří kolem projdou. Spokojeni skutečně mohou být jen tenisté se svými známými a rodinami.
Balintovi, Husova 19 Česká Třebová , 5. září 2018