Ve čtvrtek 27. září odpoledne po 15. hodině byla za účasti mnoha hostů, m.j. hejtmana Martina Netolického slavnostně otevřena českotřebovská tenisová hala Za Vodou, obsahující tři tenisové kurty a další variabilní úpravy, zahrnující např. hru na badminton apod. Je to v širokém regionu východních Čech největší hala pro tenis, která bude  dobrým zázemím pro českotřebovské tenisty. Význam otevřené haly pro český tenis ocenil i Ivo Kaderka, předseda Českého tenisového svazu, který přijel novou halu pokřtít. S malým zpožděním, dopravní problémy neumožnily časový termín dodržet. Takový už je stav silnic ve východních Čechách. Slavnostní pásku přestřihl starosta města Jaroslav Zedník, hejtman Martin Netolický a prezident tenisového klubu Jaroslav Rybka za pomoci mladých tenistů. Právě pro ně bude mít nová hala největší význam. Dojem z prostoru haly je impozantní, na šířku měří 36 m a pojme vedle sebe hned 3 tenisové kurty, jejich povrch má dokonalé vlastnosti (sedm vrstev) spolu s blízkým zázemím, které bylo postupně budováno v osmi etapách od roku 2010  umožňuje pořádat turnajů po celý kalendářní rok. A mohou to být jistě turnaje vysoké celostátní úrovně stejně jako turnaje pro mládež, odborářské turnaje a mítinky atd.  To napovídá, že se nejedná o ekonomický propadák, tedy další sportovní zařízení, které bude jen zvyšovat mandatorní výdaje města. Tenisté budou mít tuto městem vybudovanou halu v ekonomickém pronájmu, roční nájem  není symbolický, ale byl stanoven tak aby se provoz haly umožnil nájemné platit a smlouvu dodržet. Hala má také  svoje zázemí pro diváky, tedy zvýšenou tribunu a sociální zařízení, s budovou tenisového klubu je spojena pevně vybudovaným krčkem.  Stavba je velkým dárkem města pro tenisty, byla vybudována bez dotací stoprocentně z městského rozpočtu.
Pro další využití haly byla také přínosná přítomnost předsedy tenisového svazu, protože dnem 27. září  2018 se město Česká Třebová zapisuje do tenisové mapy České republiky výrazným písmem a mělo by se to projevit i na podpoře zdejšího Tenisového klubu. To jsou však záležitost provozovatele a k tomu je plně kompetentní prezident zdejšího tenisového klubu Jaroslav Rybka.
Vlastní otevření bylo zahájeno projekcí časosběrného dokumentu z výstavby haly, po té vyslechli přítomní tři děkovné projevy od starosty města Jaroslava Zedníka, Martina Netolického a Jaroslava Rybky. Jaroslav Zedník ukázal, jak se město pokoušelo nejdříve získat na stavbu haly dotaci od MŠMT ČR, žel právě v době, kdy zde rozdělování zřejmě nebylo zcela transparentní. Následovalo logické rozhodnutí postavit halu bez dotace z prostředků města, což se podařilo, i když mezitím stouply ceny  vstupů a tedy i celého díla na větší částku, než se původně předpokládalo. Navíc  Další prostředky z městské pokladny putovaly do tenisového areálu od roku 2011 formou investičních dotací na rekonstrukci budovy šaten. To potvrdil také Martin Netolický, který také zprostředkoval z krajských prostředků obdobnou dotaci (cca 800 tis. Kč) tak, aby tenisté mohli hradit povinnou dotační spoluúčast. Jaroslav Rybka pak děkoval vůbec úplně všem,  navíc ovšem jmenoval člověka, který stál nenápadně v ústraní a přitom tolik pomohl. Jde o českotřebovského podnikatele Josefa Škrkoně, díky kterému mohl tenisový klub zakoupit pozemky pro výstavbu haly a to nic neříkal o další jeho pomoci v dřívější době, kdy ještě tenisový klub opakovaně stavěl na zimu svoji přetlakovou halu, byť už byla dávno za svou proklamovanou životností.
Tenis byl tedy v uplynulých letech v České Třebové preferovaným sportem a nyní může po získání důstojného sportovního stánku s celoročním provozem opět  přízeň města vracet . To především péčí o mládež. Dá se předpokládat, že nové podmínky přivedou na kurty a do haly Za Vodou další mládež nejen z České Třebové, mohlo by to i zlepšit další výsledky tenistů v soutěžích. Je na místě popřát tenistům další úspěch a to jak na poli sportovním, tak po ekonomické a organizační stránce. Aby se nové sportoviště vyplatilo. MILAN MIKOLECKÝ