TURISTICKÉ ZAJÍMAVOSTI REGIONU

Historické orientační sloupy                                                 
V okolí Svitav postavili naši předkové několik tzv. orientačních sloupů. Ty ještě před vybudováním železniční a silniční sítě pomáhaly k orientaci v krajině na spojnici mezi Čechami a Moravou v oblasti tzv. Trstenické stezky (tento název je novodobý, zavedený H. Jirečkem v 19. století). O těchto stavbách se bohužel nedochovaly žádné písemnosti, takže ani není známa doba jejich vzniku. Ve starých mapách, v prvním vojenském mapování z roku 1764 - 1768 jsou ale značky orientačních sloupů poblíž důležitých cest zvýrazněny. Dle historika, spisovatele a odborníka na staré cesty Pavla Boliny se takovéto objekty nikde jinde v České  republice nenacházejí.
Jeden z těchto exemplářů se nachází v Kamenné Horce, nedaleko od hřbitova a kostela sv. Maří Magdalény, GPS souřadnice: 49°44'25.4"N, 16°31'42.4"E. Asi 400 cm vysoký válcový objekt o průměru cca 90 cm byl nedávno kompletně opraven. Těsně pod kamennou kuželovitou stříškou s Ježíšem na kříži má malé průchozí okénko, kam se v nočních hodinách umísťovalo světlo pro opozdivší se pocestné. Sloup je opatřen po celém obvodě vápennou omítkou, jež ho také činila lépe viditelným. Nyní se nachází celkem nelogicky asi 50 m od cesty za humny uprostřed pole. V padesátých letech zde ale vedla cesta, kudy se chodilo nejkratším směrem do Svitav, resp. Čtyřiceti Lánů. Při této cestě stál přibližně v oblasti nynějšího větrolamu ještě jeden orientační sloup, který ale beze stopy postupem času zmizel. Scelováním polí pak později zanikla i tato cesta. Mezi lidmi v okolí se tradují okolo tohoto sloupu i pověsti, např. že sloužil jako odvětrání podzemní chodby pod ním vybudované. Tato prý měla spojovat zámeček ve Čtyřiceti Lánech (sídlo vrchnostenského úřadu, nyní Mateřská škola) s kostelem v Kamenné Horce. Donedávna byl také považován za výklenkovou kapli, ale odborníci se v současné době přiklánějí spíše k názoru, že se jedná právě o orientační sloup.
Starých cest spojujících Prahu s Olomoucí, o jejíž trase se přou odborníci více než 150 let bylo zcela jistě víc. V polích jsou už tyto cesty rozorány, ale v lesích, při trase přes Horecký hřbet, např. při překonávání svahu do Vlčího dolu jsou dodnes patrné relikty nejméně čtyř nad sebou jdoucích cest.
U jiné této staré cesty také poblíž Kamenné Horky, ale na katastru Hradce nad Svitavou se dochoval druhý orientační sloup. Oproti výše popsanému se liší tvarem, jenž má čtvercový půdorys 80 x 80 cm a výškou, cca 240 cm, která byla zcela jistě o mnoho vyšší. Také okénko pro světlo z toho důvodu zde již není. Sloup je vyzděn z opukových kamenů a ze dvou stran je ještě patrná i původní omítka. Bývalá cesta v polích je už rozorána, ale od kraje lesa, kde je sloup umístěn pokračuje téměř neznatelný zářez původní lesní cesty. GPS souřadnice objektu jsou: 49°44'5.7"N, 16°30'19.5"E.
Poblíž rozcestí U bývalého pomníku ( GPS: 49°44'1.6"N, 16°30'19.2"E) vybudovaly Lesy ČR dřevěný informační sloupek vzdáleně připomínající orientační sloup, kde jsou výše uvedené turistické zajímavosti popsány.
Z hlediska jedinečnosti si tyto zapomenuté památky jistě zaslouží daleko více pozornosti ať ze strany turistů, tak i ze strany vedení obcí, na jejichž katastru se nacházejí. Na webových stránkách obou obcí by se takováto rarita zcela jistě vyjímala.
.
Použité prameny a literatura:
1. Lumír Moučka: Orientační sloup Hradec nad Svitavou, stavebně historický průzkum.
2. Informace o orientačních sloupech u Kamenné Horky – Radoslav Fikejz – historik muzea Svitavy.
3. Informace o starých cestách a orientačních sloupech – Pavel Bolina - historik.
 
Vomáčka Petr, vomacka.p@atlas.cz
Poznámka
Článek Petra Vomáčky může být počátkem seriálu, který bude mapovat náš region po nejrůznějších stránkách a upozorňovat na to, že i nás nedaleko můžeme v naší krajině najít zajímavost, která je natolik pozoruhodná, že by měla být publikována. připomeňme již dříve publikované články Petra Vomáčky o Pamětních kamenech, nebo celý "studánkový seriál".Na další historické zajímavosti  našeho regionu upozornil také několikrát Miloslav Renčín z Řetové nebo PhDr. Ladislav Hartman z České Třebové. Petr Vomáčka také popsal v okolí slušný počet takových prvků, jako jsou boží muka, historické kříže a pod. nebráníme se publikovat i přípěvky dalších autorů na podobná témata. (re)