Červeňák se nahazuje.

Ztratí svou jedinečnost a cihlovou fasádu?


Opravy domu čp. 1400 se vlečou spoustu let a každý rok se zde něco modernizuje. V současné době se právě předává 8 modernizovaných bytů v sekci, která se přimyká d sousednímu žluťáku. Vznikne zde 8 bytů 1+1 s moderní kuchyní, koupelnou a WC, platovými okny, modernizovaným vytápěním, s úložnými prostory provedenými na míru tak, aby byl prostor bytu co nejlépe využit. Měl jsem dnes možnost projít jedním z předávaných bytů. Životní standard v červeňáku se úpravami podstatně zvyšuje, už bude modernizace všech téměř 9 desítek bytů do jara 2019 kompletní. Jenže stavbaři z červeňáku ještě neodejdou, ještě je zcela nutné opravit pavlače, tedy jak nosné prvky, tak samotné zábradlí. Někde je zcela původní, někde již má za sebou opravy provedené bývalým okresním stavebním podnikem.  Stav pavlačí a zábradlí je velmi problematický, je třeba kompletní výměna.
Vlevo sekce s předávanými byty v sousedství žluťáku, zazděná okna režnými cihlami, narušení pohledu v cihlovém zdivu je zřejmé. Vpravo je  poslední sekce, kde se provádí již štukové omítky nad výši okenního parapetu. Na dalších spodních snímcích je pohled na opravenou pavlač s novým zábradlím a zakrytou ponechanou cihlovou částí (ochrana před znečištěním) a celý pohled na sekci. Na snímcích je také nově instalované zábradlí.

Nyní se již v té nejodlehlejší sekci v sousedství domu čp. 1143 s těmito pracemi již začalo. Stavbaři nedělají svou práci podle svých okamžitých nápadů, ale dle podle projektu, který byl pořízen v roce 2004 městským architektem Jiřím Janderou a schválen komisí městského architekta, kterou vedl tehdy jako teď starosta města Jaroslav Zedník.  Projekt tehdy nebyl proveden na počítači, ale existuje v papírovém provedení. Mám příslib a možnost ji projekt ofotit a zveřejnit jej, aby bylo zřejmé co z původního červeňáku zůstane a co se změní. Původní režné cihlové zdivo na pavlačích zůstává pouze do výšky oken, vyšší část fasády dostává novou štukovou fasádu. Zatím je světlá, skoro bílá, ale to nezůstane. Po vyschnutí a dokončení sekce bude vždy dobarvena na  barvu připomínající režné zdivo. Asi takové, jaká byla již před lety provedena na půdních vestavbách tohoto domu (viz další fotografie). Červeňák tedy zůstane červený a štukové fasády se týkají jen strany pavlačí. Úpravami bytů došlo k zazdění původních malých okének, které byly sice dozděny režným zdivem, ale jsou narušením původního cihlového zdiva a tak štuková omítka, provedená takto ze strany pavlačí nad úrovní parapetu oken ve vhodné barvě zdiva má být pro dům větším přínosem než ponechání opravovaných otvorů vyplněných režným zdivem bez fasády.

budoucí barva fasády

Fasády směrem do Masarykovy ulice (viz další snímky) se (zatím) změna fasády netýká, i když zde jsou velké problémy se sprejery, jejichž výtvory vzhled domu vážně poškozují a na režném zdivu je proti nim těžká ochrana.  Podle mého názoru je to i blízkou přítomností podchodu pod železnicí na Jelenici, který sprejery přímo přitahuje. Obránci cihlové fasády červeňáku připomínají slova režiséra  Radovana Lipuse a ing. Davida Vávry z pořadu "Šumné Třebové", který ve filmu velmi velebí dílo architekta Vanického a červeňák je společně s nedalekým severním křídlem bývalé školy chlapecké na Farářství jednou z nejcennějších staveb meziválečného období v České Třebové. Měli bychom proto mnoho důvodu červeňák bránit před vnějšími změnami a zachovat ho sice uvnitř v modernizované, ale vně stále stejně se tvářící budově.

Problém byl diskutován na posledním jednání českotřebovského městského zastupitelstva. Zarážející je, že starosta  o existenci projektu na barevné řešení fasády potvrzené "jeho" komisí městského architekta sám nic nevěděl. Nedivím se, je to opravdu dost dávno. Možná se proto měl znovu po 14 letech problém nejdříve lidem nějak znovu přiblížit, vysvětlit a odůvodnit. Pokusím se tedy zítra projekt získat ke zveřejnění a vyvěsím to na web. Abychom měli už teď představu jak to bude vypadat  po dokončení. Současně s fasádou se vyměňuje a modernizuje zábradlí. Červeňák tedy zůstane červený, ale bude omlazený a modernizovaný. Fasádu domu (nejen) z ulice bude třeba ještě posoudit, doufejme, že zde bude moci režné zdivo zůstat a najdou se vhodné technologie na čištění  následků sprejařské vášně.  Štukové omítky na pavlačích mají být dále provedeny na budově  postupně ve směru odprava doleva, ještě letos má být proveden jeden další díl domu. Ostatní pak v roce příštím.

Další článek na téma červeňák napsaný po průzkumu plánů na jeho úpravy najdete ZDE

MILAN MIKOLECKÝ, fotografie z 11. září 2018.

V jednom z rekonstruovaných, zatím prázdných  bytů 1+1