Výkop v Javorce odhalil základy pavilonu                           
Výkopové práce pro  kabely elektrického vedení, které probíhaly na konci měsíce srpna 2018 v dolní části parku Javorka, odhalily v sousedství potoka a populární selky, stloukající máslo, poměrně velký opracovaný kamenný blok. Jednalo se o část základů někdejšího tzv. dolního pavilonu. Ten patřil do první poloviny 80. let 20. století k drobným  stavebním  prvkům  parku Javorka Postaven byl počátkem 20. století  v dolní části parku na kamenné podezdívce, obtékané ze všech stran vodou Javoreckého potoka. Stával tedy vlastně na jakémsi ostrůvku a přístup do něho umožňovala úzká dřevěná lávka. Taková byla podoba pavilonu v době jeho vzniku, kdy se v nejbližším okolí krčilo několik malých čerstvě vysazených stromků, a ještě dlouhá následující léta.
Obě boční strany osmibokého pavilonu, vystavěného v hrázděném stylu, nesla malá okénka. Jeho kopulovitá plechem krytá střecha se čtyřmi falešnými vikýři byla lemována okrasným zábradlím a na vrcholu ozdobena malou věžičkou.
Pamětníci dolního pavilonu ještě v našem městě žijí, ale dnes je již méně známá skutečnost, že stavba sloužila v době svého vzniku jako kiosk s občerstvením cukrárny Hynka Duška z Hýblovy ulice. Vstupní dveře z lávky byly vybaveny vysunovacím prodejním okénkem 
V pozdějších letech bohužel došlo ke zrušení potoka a kouzlo romantického zákoutí, mezitím doplněného dětským koutkem s houpačkami a voliérou s obdivovanými medvídky mývaly, značně utrpělo.
Po zrušení prodeje občerstvení sloužil pavilon k posezení návštěvníků Javorky. Uvnitř byly umístěny lavičky a betonový stůl z cementárny Jana Bäumlera  za javoreckou restaurací, interiér obohatilo i tablo fotografií staré České Třebové. V této době byla po obou stranách proražena velká okna k lepšímu osvětlení vnitřního prostoru pavilonu.
Počátkem 80. let 20. století byl pavilon pro svůj technický stav odstraněn. Jeho věž byla ještě dlouho poté uložena za plotem areálu tehdejších Drobných provozoven MěstNV v Podbranské ulici a viditelná z protějšího břehu z parku na Zámostí. Osmiboká podezdívka  pavilonu zůstala z velké části zachována i po umístění dnes již neexistující  informační tabule vycházkové trasy „Liščí stopou“. Kameny zmizely při nedávné výdlažbě této části parku.  Martin Šebela

Fotografie výkopu v srpnu 2018 - foto Martin Šebela