Jak vysílal v České Třebové rozhlas pod drátě                    
Pravidelné vysílání z českotřebovského městského studia rozhlasu po drátě bylo v České Třebové zahájeno před 60 lety, začátkem září 1958.  Toto vysílání měl více než deset let na starosti profesor českotřebovské jedenáctiletky (a později průmyslovky) Jaroslav Hosnedl, který byl v té době jedním z  nejaktivnějších ve městě. Mimo svoje působení v nové redakci rozhlasového vysílání ještě  redigoval a učitelem Emilem Mikoleckým časopis "Hlas Osvětové besedy" a byl uznávaným divadelním režisérem. To právě v době, kdy českotřebovské ochotnické divadlo prožívalo svou "zlatou éru". V době kdy nebylo pravidelné vysílání televize  zcela běžným doplňkem tehdejších domácností se ve městě dařilo kultuře v míře dnes nevídané. Díky tomu lidé nebyli tak zalezlí doma, byli družnější,  rozvíjela se zájmová  činnost, byť pod důkladnou kontrolou tehdejšího režimu, který dosazoval na všechny důležité posty svoje lidi.
Jaroslav Hosnedl měl tehdy důvěru, i když byl literát a bohém a mohl tedy být u kolébky  důležitých sdělovacích prostředků tehdejší doby -  pravidelného periodika tehdy agilní Osvětové besedy a také byl u začátků Rozhlasu po drátě, kde bylo možné do celostátní sítě vstoupit a v pravidelném čase realizovat místní vysílání. bylo to jednou v týdně (myslím ve čtvrtek) odpoledne a repríza  pak další den dopoledne. Tzv. "dráťáky" byl pravidelnou výbavou úřadu. čekáren u lékaře, přinášel relativně čistý nerušený signál i do stovek domácností, cenově se jednalo o velmi přístupné vysílání.
Vysílání se realizovalo v upravených místnostech telefonní ústředny v přízemí budovy radnice, kde působil technik p. Vanyš, který zajišťoval vysílání po technické stránce. Ve funkci hlasatelů se vystřídala spousta lidí např. učitelů nebo pracovníků radnice. V této funkci Jaroslav Hosnedl vydržel do konce šedesátých let, do zahájení normalizace. Jeho nesouhlas se sovětskou okupací ho připravil o učitelské místo na železniční průmyslovce, o členství v KSČ, nemohl pracovat s mládeží, jako vhodné zaměstnání nalezl funkci skladníka ve Strojtexu. Ani to jej nezlomilo a nedonutilo svůj postoj změnit, hájil se a odvolával, že neudělal nic špatného, ale nebylo mu to nic platné. Přitom jeho působení přímo v době prvních dnů sovětské okupace bylo pro město velmi pozitivní, díky jeho působení v městském rozhlase a rozhlase po drátě dokázal zajistit potřebné uklidnění obyvatel. Svoje názory však dále nezměnil, tak jak bylo donuceno změnit mnoho dalších lidí a tak na to musel doplatit.
Práci v rozhlasovém studiu rozhlasu po drátě pak předal profesorovi železniční průmyslovky Františku Jančíkovi. V té době probíhaly  na školách a podnicích i úřadech čistky, tzv. "pohovory" a kádrovalo se o sto šest, na důležitých pozicích bylo spousta volných míst a  do nich se hrnula také řada mladých zájemců, tušících příležitost. Tak se stalo i na železniční průmyslovce, kde byl místo Jaroslava Hosnedla důležitou činnosti  vedení redakce rozhlasu po drátě pověřen František Jančík, jako předseda člen  tamní stranické organizace. Nakonec se po krátkém působení podařilo tuto práci převést na Prof. Josefa Slavíka, který ovšem musel být na tuto práci doporučen práci Františkem Jančíkem.
Josef Slavík byl tehdy na škole mezi těmi ne zcela spolehlivými, k jeho ideologickému působení na žáky byly výhrady a na škole jej tehdy zachránilo jen to, že předtím v šedesátých letech jako ruštinář vlastně založil spolupráci školy s obdobným zařízením v Rostově na Donu. Jančík mu rád přenechal funkci v městské redakci rozhlasu  po drátě, kterou převzal pověřením  rady MěstNV Česká Třebová  dne 5. září 1975, o dva měsíce později převzal vedení redakce tehdejšího Kulturního zpravodaje Milan Mikolecký. Josef Slavík pokračoval v práci podle stylu Jaroslava Hosnedla, snad ještě daleko důsledněji a snažil se věnovat kulturnímu a sportovnímu dění ve městě velmi důkladně. Pod jeho vedením bylo vysílání zajímavé, obsahovalo mimo aktualit dodávaných z radnice např. medailonky českotřebovských osobností, která byly potom v písemné podobě zveřejňovány i na stránkách tehdejšího Českotřebovského kulturního zpravodaje. Zajímavé byly také aktuální rozhovory s osobnostmi města, které však byly samozřejmě cenzurovány, rozhovor bylo třeba číst z připraveného papíru, kde byl text podepsán příslušným pracovníkem  MěÚ, např. místopředsedou MěstNV Janem Trojanem. Bylo to tehdy hodně ponižující. Josef Slavík na tuto práci vzpomíná jednak s nostalgií, ale připomíná si i osobnosti, kteří se při rozhovoru odmítli řídit schváleným papírem, např. divadelní režisér Saša Gregar ale i "pukrmistr" od kostelíčka Čeněk Hampl. Ve funkci hlasatelů a hlasatelek se vystřídalo i několik desítek  lidí, např. učitelé ale také řada studentů gymnázia a českotřebovské průmyslovky. Zajímavé je, že mezi hlasateli byli i Magdaléna Peterková (tehdy Blodíková), ale také Dalibor Zelený, tehdy student českotřebovské průmyslovky. O vysílání si dodnes Josef Slavík uchoval sešity s programem jednotlivých vysílaných pořadů, je to do jisté míry unikát, který by bylo dobré zachránit. Můžeme do záznamů nahlédnout na snímku na konci příspěvku. Vysílané texty se až na výjimky nezachovaly. Vysílané pořady byly zaznamenány na magnetofonovém pásku.
Josef Slavík se pak stal na dlouhá léta platným členem redakce zpravodaje a dodnes se za ním chodím o některých tématech radit. Dokonce mohu prozradit, že společně připravujeme výtah z tehdejšího "retro vysílání", které by mohlo vyjít jak v audiovizuální, ale také v "papírové podobě". Redakci vysílání rozhlasu po drátě Josef Slavík jedenáct let až do roku 1986, kdy ji předal  Stanislavu Benešovi, tehdejšímu učiteli parnické devítiletky. S nástupem svobodného života po sametové revoluci byla pak práce rozhlasu po drátě v České Třebové ukončena. Dnes už je vzpomínka na rozhlas po drátě spíše nostalgická, je třeba si ovšem představit, že  v letech, o kterých se píše byly vlastně tři rozhlasové programy a rozhlas po drátě patřil  mezi ně. Umožňoval  regionální vysílání.
MILAN MIKOLECKÝ

Ukázka programu vysílání Rozhlasu po drátě v roce 1976