Sokolení: areál Sokola na Skále zaplnila nejen mládež      
Vydařená akce, která zaplnila areál Sokola na Skále od odpoledních do pozdních večerních hodin. Dobře bylo využito krásné letní počasí, a tak všichni, kteří přišli (a byla to opravdu spousta lidí) se mohli zapojit do sportovní činnosti, ať se jednalo o děti a mládež, nebo o "mládež" již odrostlou. Panovala pohoda, která ukázala, že sokolské tradice jsou stále živé a že Sokol dokáže přimět ke sportování další  početnou mládež. Mnozí co přišli se sem jistě ještě vrátí a budou sportovat pravidelně. večer pak v tělocvičně v programu nechyběly ukázky sletových skladeb, noční hra, kde bylo nutné chodit po areálu se svítilnami a nakonec i posezení  s hudbou.  Více na fotografiích Mirky Červinkové.