Tenisovou halu jinak hodnotí tenisté a jinak sousedé


Rozdíl je diametrální.  Tenistům hala skutečně přinese zlepšení podmínek pro hru i tréninky za špatného počasí a v zimních měsících, halu si tenisté vždy přáli a jistě bude dobře využita, právě proto, že má tři kurty a umožňuje zde tedy hrát i obsazené turnaje. Hala navazuje na zázemí Tenisového klubu, to je jistě další její klad. Na druhé straně se pro letní sezónu počet kurtů využitelných v té pravé sezóně zmenšil.  Jde i o to, zda si tvůrci haly při přípravě projektu vůbec dokázali představit,  jak to změní celou lokalitu, kde bydlí lidé, kteří mají právo na nezhoršené podmínky.  Zda by si ti, kteří postavení haly tak chválí, přáli bydlet právě v jejím těsném sousedství.

Zatímco nedávno zveřejněný názor Ing. Jiřího Kapouna z Chrudimi byl názorem vlastně jednoho z posledních zakládajících členů tenisového oddílu, tak sousedé, bydlící kolem haly, mají názory jiné.

Je už pozdě na stavbě cokoliv změnit, ale ukazuje se, že při určení záměru na tak rozměrnou stavbu nelze jen omezit sdělení veřejnosti pro účastníky stavebního řízení, ale předat jej i celé veřejnosti, vybrat místo, kde ji postavit a stanovit "mantinely" co v dané lokalitě lze a co nelze. Podobně se přece nedávno konalo veřejné posouzení projektu parku a dětského hřiště na Trávníku. Konalo se ovšem jen proto, že to vyžadoval vyhlašovatel příslušného dotačního programu. Veřejné posouzení objektu nové tenisové haly se však nekonalo, neboť jsme si halu financovali z městské pokladny bez jakékoliv dotace a nebyl nikdo, kdo by jej vyžadoval. Stavební řízení proběhlo jistě podle regulí, jinak by stavba nemohla dostat povolení. Zdejší stavební úřad je přísný. Jenže ten průběh řízení komentují jeho účastnici asi tak, že byl "nešťastný" a že především nebyly splněny všechny písemně zapsané připomínky. Nyní mají vybudovanou budovu (říkají ji "seník") před okny a její provoz je bude obtěžovat už navždy.

Na sezení na radnici se sousedy padl návrh (a měl by proto být i v zápisu) že je nutné připravit pohledový projekt a mají být vytvořeny alespoň tři barevné návrhy. Ve stanovisku uvádějí: "Když si nemůžeme vybrat, jestli zde halu vůbec mají nebo nemají  stavět ( na to se nás nikdo neptal !!!!!), tak alespoň ať můžeme mluvit do barvy haly ( my říkáme seníku), na kterou budeme do smrti koukat. Trvalo dlouho, než bylo další jednání.. Návrh byl jeden a katastrofa (tmavě šedá a tmavě modrá - vodorovný pruh). Nakonec se barvu ještě podařilo změnit. Všem kolem byly znehodnoceny nemovitosti včetně kulturní památky - roubenky čp. 21 pana Jenyšty." Rádi bychom věděli, co na stavbu a její umístění říká třebovský městský architekt a kde byl, když se stavba plánovala a schvalovala.... Proč ničíme ve městě pěkná místa?"

Hala má být pro mladé třebovské tenisty, kteří budou moci hrát tenis celoročně. Doufejme že za příznivých cenových podmínek. Halu, která stála přes 26 milionů korun postavilo město  a provozovat ji bude zřejmě Tenisový klub, je to logické. Za užívání haly bude muset platit nájem a platit i režie. Nájem jistě nebude takový, aby se z něho investice zaplatila, ale rozhodně nemůže být zase symbolický, jako je např. na zimním stadionu pronajatém městské společnosti Eko Bi za 6000 Kč ročně (+DPH). Zimní haly obecně jsou prodělečné, město pro provoz zimáku posílá ročně do Eko Bi cca 1,5 milionu. Jednak 900 tis. Kč jako příspěvek na ztrátu a dále dotuje pronájem ledu pro mladé hokejisty a krasobruslaře. Tenis je sport, který by měl dokázat si na provoz haly vydělat a s tím i na úhradu nutné údržby a revizí tak, aby městu nevznikly díky postavené hale další mandatorní výdaje.

 (mm)