Přehled akcí v roce 2018 – Hrady a zámky Pardubický kraj


Státní hrad Kunětická hora

Státní hrad Kunětická hora se návštěvníkům otevírá na Velký pátek 30. března 2018.

Akce na Kunětické hoře:

·         25. května – 1. července: státní hrad Kunětická hora - Letní divadelní scéna VČD Pardubice. Divadelní představení pod širým nebem na rondelu pod věží. Král jelenem (premiéra 16. 6.) & Kráska a zvíře. (www.hrad-kunetickahora.cz)

·         28. - 31. května: státní hrad Kunětická hora - Čertův poklad. Pohádkový program pro objednané MŠ z tvůrčí dílny Marka Dobrodinského. (www.hrad-kunetickahora.cz)

·         15. července: státní hrad Kunětická hora - Král na hradě. Návštěva krále Vladislava Jagellonského na Kunětické hoře. (www.hrad-kunetickahora.cz)

·         20. - 21. července: státní hrad Kunětická hora - České hrady.cz. Multižánrový hudební festival v podhradí. (www.hrad-kunetickahora.cz)

·         1. srpna: státní hrad Kunětická hora - Michal Hromek Consort. Koncert irské a skotské hudby v Rytířském sále hradního paláce. (www.hrad-kunetickahora.cz)

·         25. srpna: státní hrad Kunětická hora - Hradozámecká noc + lampionový průvod. Noční prohlídky s doprovodným programem a lampionovým průvodem od 20 hodin. (www.hrad-kunetickahora.cz)

·         9. září: státní hrad Kunětická hora - Dny evropského dědictví. Bezplatné zpřístupnění pernštejnských sklepení pod hradním nádvořím spojené s ochutnávkou vín. (www.hrad-kunetickahora.cz)

·         15. září: státní hrad Kunětická hora - Kunětické vinobraní. Celodenní degustace vybraných vín a doprovodný program pro celou rodinu. (www.hrad-kunetickahora.cz)

·         30. září: státní hrad Kunětická hora - Od parforsních honů k Velké pardubické. Vystoupení trubačů s výkladem o parforsních honech a vzniku slavných koňských dostihů. (www.hrad-kunetickahora.cz)

Státní hrad Litice

Státní hrad Litice se návštěvníkům otevírá na Velký pátek 30. března 2018.

·         červenec – srpen: státní hrad Litice - Šlechta českých zemí v evropské diplomacii -Státní hrad Litice si letos připomene osobu českého krále Jiřího z Poděbrad, který byl nejenom obratným politikem, ale i diplomatem. Jeho myšlenka unie evropských panovníků, která předběhla svou dobu o několik staletí, je stále aktuální. Pro návštěvníky bude o prázdninách připraveno výstavní plátno a prohlídky budou doplněny zajímavostmi o tomto významném panovníkovi a jeho diplomatických aktivitách. (www.hrad-litice.cz)

Státní zámek Litomyšl

Státní zámek Litomyšl se návštěvníkům otevírá 16. března 2018 výstavou Renesance v Litomyšli,
historické pokoje se otevírají na Velký pátek 30. března.
Na rok 2018 připadá 450 let založení zámku. Základní kámen jedné z nejvýznamnějších českých renesančních památek byl položen Vratislavem z Pernštejna po poradě s astrology 18. 3. 1568. Zároveň na letošní rok připadá také jubilejní 60. ročník festivalu Smetanova Litomyšl. (Další informace o akcích spojených s těmito významnými výročími na www.zamek-litomysl.cz a www.smetanovalitomysl.cz)

 ·         16. března – 2. dubna: státní zámek Litomyšl - Renesance v Litomyšli - květinová výstava ke 450. narozeninám zámku. Výstava v renesančních sálech v přízemí zámku. Květinová aranžmá a floristické objekty navodí atmosféru z dob reprezentačního renesančního paláce nejvyššího kancléře a stavitele zámku Vratislava z Pernštejna v 16. století.  Podobu, kterou postupně zastřely přestavby, či opravy po četných požárech. Jedná se tedy o jedny z mála v renesanční podobě dochovaných sálů na zámku, kde lze zámecký život v 16. a 17. století připomenout a nastínit. Připravena bude stylizovaná italská zahrada, hodovní síň i pracovna kancléře, či dámský pokoj. Sály v přízemí jsou bezbariérově přístupné! Připraveny jsou také pravidelné komentované prohlídky výstavy s výkladem o denním provozu zámku v 16. a 1. pol. 17. století. Vstupné: plné 80 Kč, snížené 50 Kč. (www.zamek-litomysl.cz)

·         30. března – 2. dubna: státní zámek Litomyšl – Velikonoce na litomyšlském zámku. Po dobu velikonočních svátků budou prohlídkové trasy v I. patře zámku oživeny velikonoční výzdobou. (www.zamek-litomysl.cz)

·         1. dubna. – 28. října: státní zámek Litomyšl - Zámecká fotografická soutěž na téma „Litomyšl – kouzlo sgrafit“. 4. ročník zámecké fotografické soutěže o volné vstupenky na rok 2018, publikace a drobné ceny od Národního památkového ústavu a Města Litomyšl. (www.zamek-litomysl.cz)

·         1. dubna – 30. září: státní zámek Litomyšl - Soutěž o diamanty se zámkem v Litomyšli. Státní zámek Litomyšl ve spolupráci se spol. Diamonds International Corporation připravil ke svým 450. narozeninám překvapení pro návštěvníky – vstupenky na prohlídku zakoupené od 1. 4. do 30. 9. 2018 budou slosovatelné v soutěži o pravý diamant a diamantové šperky. Návštěvníci, kteří zakoupí vstupenku na prohlídku zámku v Litomyšli od 1. 4. do 30. 9. 2018, vyplní a odevzdají jednoduchý losovací lístek v zámecké pokladně, budou zařazeni do Zámeckého slosování o pravé diamanty. Cenami jsou investiční diamant, diamantové šperky nebo publikace o diamantech. Zámecké diamantové slosování je mimořádnou událostí k 450. narozením litomyšlského zámku. (www.zamek-litomysl.cz)

·         26. dubna: státní zámek Litomyšl – Beseda s PhDr. Vlastimilem Vondruškou, známým autorem historických knih a románů. Velký sál zámku od 17 hodin. Více na: (www.zamek-litomysl.cz)

·         28. – 29. dubna: státní zámek Litomyšl - Lázně ducha v Litomyšli (7. ročník) Příchozím na litomyšlský renesanční zámek, památku UNESCO, kteří budou oblečeni v lázeňském kostýmu, bude poskytnuto na základní prohlídkovou trasu Reprezentačními sály a divadlem snížené vstupné. Děti do 15 let v kostýmu budou mít prohlídku zcela zdarma. Slavnostní program a promenáda bude na I. nádvoří. (www.zamek-litomysl.cz)

·         1. června – 31. srpna: státní zámek Litomyšl - Výstava kostýmů z Národního divadla. Výstava s názvem Krása (v) kostýmu. Nejkrásnější operní kostýmy z Národního divadla je pořádána Státním zámkem Litomyšl a Národním divadlem u příležitosti 60. ročníku festivalu Smetanova Litomyšl, stejně jako k 220. výročí otevření zámeckého historického divadla rodinou Waldstein-Wartenberg, jehož kostýmní sbírka se, bohužel, do současnosti nedochovala. Návštěvníci reprezentačních pokojů na I. prohlídkové trase se mohou těšit na výběr nejkrásnějších operních kostýmů z fundu Národního divadla, vč. základních historických údajů a fotografií z představení, z nichž některá měla své místo i v programu festivalů Smetanova Litomyšl. (www.zamek-litomysl.cz)

·         14. června – 7. července: státní zámek Litomyšl – 60. ročník Národního festivalu Smetanova Litomyšl. Více na: www.smetanovalitomysl.cz

·         28. července: státní zámek Litomyšl - Španělská slavnost v Litomyšli. Odpolední a večerní slavnost věnovaná manželce zakladatele zámku Marii Manrique de Lara y Mendoza, kterou si Vratislav z Pernštejna vybral ve vznešené španělské rodině. Těšit se návštěvníci mohou na španělskou hudbu, ochutnávku španělských dobrot, degustaci moravských i španělských vín, churros, a další. Místo konání I. a II. nádvoří, vstup volný. (www.zamek-litomysl.cz)

·         10. - 12. srpna: státní zámek Litomyšl Osmičková výročí - Sjezd veteránů (automobilů) na zámku. Desítky nablýskaných automobilových veteránů, historických motocyklů a kol vystaví své elegantní křivky na nádvořích litomyšlského zámku. Státní zámek Litomyšl pořádá akci ve spolupráci s Veterán klubem Litomyšl. Součástí sjezdu je také Vzpomínková jízda na Elišku a Čeňka Junkovi, československé prvorepublikové závodníky, kteří v Litomyšli pravidelně pobývali. (www.zamek-litomysl.cz)

·         25. srpna: státní zámek Litomyšl - Hradozámecká noc 2018. Celodenní prohlídky s historickou hudbou a tancem; večerní prohlídky zámku a výstavy Krása (v) kostýmu. Nejkrásnější operní kostýmy z Národního divadla. (www.zamek-litomysl.cz)

·         29. září – 4. listopad: státní zámek Litomyšl - Výstava Příběh zámku Litomyšl. U příležitosti zámeckých narozenin bude představena architektura a stavební vývoj zámku a život na zámku, a to ve dnech všedních i svátečních. Výstava bude doplněna o vybrané stavební součásti, historický mobiliář a kuriózní drobnosti, které se váží k dějinám zámku a veřejnosti jsou běžně nedostupné (např. části kamen, původní olejové divadelní lampičky, kamenné čučky, …). Běžně nepřístupné části zámku (např. původní části hradu Kostků z Postupic) představí krátký film (cca 5 min.), a také specializované prohlídky zámku samotného, které se uskuteční v rámci výstavy. Výstava se uskuteční v nově zrekonstruovaných prostorách Regionálního muzea v Litomyšli, v bývalém piaristickém gymnáziu v bezprostředním sousedství zámku. Spolupořadateli bude muzeum, Město Litomyšl a Státní zámek Litomyšl. Po předložení vstupenky z výstavy/z muzea bude v otvírací dny poskytnuta sleva na vstupné do zámku. (www.zamek-litomysl.cz)

·         29. září: státní zámek Litomyšl - Svatomichalská mše. Koná se v zámecké kapli, začátek od 17 hodin. (www.zamek-litomysl.cz)

Státní zámek Slatiňany

Státní zámek Slatiňany se návštěvníkům otevírá na Velký pátek 30. března 2018.

Soubor lidových staveb Vysočina

Betlém Hlinsko

Otevřeno denně kromě pondělí.

Památková rezervace Betlém nabízí speciální prohlídky a programy pro organizované skupiny žáků základních a středních škol. Podrobnosti na níže uvedené webové stránce.

Pro děti:

·         únor – prosinec: Soubor lidových staveb Vysočina – Betlém Hlinsko – Živá historie. Speciální programy pro školy i veřejnost. Upozornění: účast na těchto programech je nutné objednat předem. (www.betlem-hlinsko.cz)

Výstavy a další:

·         20. března - 15. dubna: Soubor lidových staveb Vysočina – Betlém Hlinsko - Velikonoce na Betlémě. Výstava ve všech roubených objektech, která přibližuje tradiční lidové zvyky. Ukázky výroby velikonočních předmětů. Prodej velikonočních dárečků. (www.betlem-hlinsko.cz)

·         25. dubna - 6. června: Soubor lidových staveb Vysočina – Betlém Hlinsko - Výstava prací výtvarného oboru ZUŠ Hlinsko. Výstava v domku č. p. 178. (www.betlem-hlinsko.cz)

·         23. června - 18. listopadu: Soubor lidových staveb Vysočina – Betlém Hlinsko – Osmičková výročí - Magické osmičky: 1848 – 1948 – 1968. Výstava v Pickově domě č. p. 178 věnovaná proměnám způsobů života na venkově v uvedeném období. Od zrušení roboty, přes kolektivizaci až k normalizaci. (www.betlem-hlinsko.cz)

·         12. prosince - 6. ledna: Soubor lidových staveb Vysočina – Betlém Hlinsko – Betlém vánoční. Výstava ve všech roubených objektech, lidové betlémy, unikátní mechanický betlém R.Frinty. (www.betlem-hlinsko.cz)

Veselý Kopec

Návštěvnická sezóna začíná 21. dubna 2018.

Veselý Kopec

Pro děti:

·         červen -  září: Soubor lidových staveb Vysočina – Veselý Kopec -  Veselý kopec patří dětem a jejich rodičům. Od června do září si rodiny s dětmi mohou zahrát zajímavou hru v rámci jednotlivých expozic. O vybraných sobotách a nedělích ukázky řemesel a zvláštní doprovodné programy. (www.vesely-kopec.eu)

Výstavy a další:

·         21. dubna - 31. října: Soubor lidových staveb Vysočina – Veselý Kopec - Jsme tu pro vás. Výstava ve statku z Mokré Lhoty přibližující zákulisí SLS Vysočina a počátky vzniku muzea, připomenutí osobnosti zakladatele pana Luďka Štěpána. (www.vesely-kopec.eu)

·         1. - 9. prosince: Soubor lidových staveb Vysočina – Veselý Kopec - Vánoce na veselém kopci. Výstava ve všech objektech přibližující lidové zvyky, dárky, ozdoby, pečivo, kulturní program. Otevřeno denně od 9 do 16 hodin. (www.vesely-kopec.eu)

Akce na Veselém Kopci:

·         21. dubna:  Soubor lidových staveb Vysočina – Veselý Kopec - Není bylina, aby na něco nebyla. Zahájení návštěvnické sezóny. Využití bylinek v lidové stravě, léčení i obyčejích. Doprovodný kulturní program. Od 10 do 15 hodin. (www.vesely-kopec.eu)

·         12. května: Soubor lidových staveb Vysočina – Veselý Kopec – Hrnčířská sobota. Ukázky výroby, prodej, kulturní program. Od 9 do 16 hodin. (www.vesely-kopec.eu)

·         9. června: Soubor lidových staveb Vysočina – Veselý Kopec - Devatero řemesel. Program věnovaný všestrannému využití dřeva na českém venkově, ukázky technik a výroby, prodej výrobků. Od 9 do 16 hodin. (www.vesely-kopec.eu)

·         21. - 22. července: Soubor lidových staveb Vysočina – Veselý Kopec - Veselokopecký jarmark. Prodej výrobků lidových výrobců, kulturní program. Od 9 do 17 hodin. (www.vesely-kopec.eu)

·         18. srpna: Soubor lidových staveb Vysočina – Veselý Kopec - Vezmi cep, pojď na mlat. Program věnovaný tradičnímu hospodaření, ukázky zpracování plodin. Od 10 do 17 hodin. (www.vesely-kopec.eu)

·         8. září: Soubor lidových staveb Vysočina – Veselý Kopec – Posvícení. Tradiční pečivo, ochutnávka dobrot z jiných krajů, kulturní program. Od 10 do 15 hodin. (www.vesely-kopec.eu)

·         6. října: Soubor lidových staveb Vysočina – Veselý Kopec – Posvícení - Bramborová sobota. Příležitost k ochutnání tradičních bramborových jídel a dozvědět se vše o pěstování, použití i uskladnění brambor. Od 10 do 15 hodin. (www.vesely-kopec.eu)

·         9. prosince: Soubor lidových staveb Vysočina – Veselý Kopec. - Předvánoční jarmark. Prodej výrobků lidových výrobců. Od 9 do 15 hodin. (www.vesely-kopec.eu)