KOMISE RADY MĚSTA PRO OBDOBÍ 2018 - 2022     
DOPRAVNÍ KOMISE
Ing. Zelený Dalibor – předseda, Baláž Petr,  Dlouhý Vlastimil,  Fater Jakub,  Hevera Jakub,  Klimeš Roman,  Mihalovič Jiří,  Ing. Prokop Jiří, MSc,  Skalický Tomáš,  Váňa Jiří,  Ing. Vencl Jiří, Ph.D.,  Záleský Pavel.
 
KOMISE PRO ÚZEMNÍ PLANOVÁNÍ
Ing. Zelený Dalibor – předseda, Ing. Glaserová Alena,  Havlena Petr,  Ing. Kadlec Michal,  Ing. arch. Kubínková Lucie,  Stašek David,  Ing. Karel Švercl,  Zedník Jaroslav.
 
INVENTARIZAČNÍ KOMISE
Mgr. Peterková Magdaléna – předsedkyně, Ing. Budil Radoslav,  JUDr. Gibišová Eva,  Mgr. Kociánová Eva,  Kučerová Leona – zapisovatelka, Ing. Maleček Jiří,  Ing. Pirklová Věra,  Ing. Smrčka Jiří,  Ing. Švercl Karel,  Mgr. Vebr Jana. 
 
KOMISE MĚSTSKÉHO ARCHITEKTA
 Mgr. Kopecký Josef – předseda, Ing. arch. Hájek Martin,  Ing. arch. Kubínková Lucie,  Ing. Maleček Jiří,  Pětník Zdeněk,  Bc. Přívratský Vít,  Mgr. Šmíd Petr, DiS.,  Ing. Šplíchal Vlastimil,  Ing. Švercl Karel,  Ing. Vrbická Ivana,  Zedník Jaroslav.
 
KOMISI PRO DRAŽBU BYTŮ
Mgr. Frűhaufová Hana – předsedkyně, Hamplová Dagmar – zapisovatelka,  Hűbl Radek,  Iliev Šárka, DiS.,  Jasanský Radko,  Kocourek Ondřej,  Ing. Smrčka Jiří – licitátor.
 
KOMISE PRO INTEGRACI NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN
 Mgr. Peterková Magdaléna – předsedkyně, Mgr. Bc. Fikejsová Iva,  JUDr. Gibišová Eva,  Gregar Petr,  Hamplová Dagmar – zapisovatelka, Jirásek Marcel, DiS.,  Kostroňová Alena,  Oláh Gabriel,  Polák Václav,  Saifrt Martin,  Mgr. Šmíd Petr, DiS. 
 
KOMISE PRO ROZDĚLOVÁNÍ BYTŮ SOCIÁLNĚ POTŘEBNÝM
Mgr. Frűhaufová Hana – předsedkyně,  Dobroucká Růžena,  JUDr. Gibišová Eva,  Hamplová Dagmar – zapisovatelka, Havranová Jana, DiS.,  Holub Jan, DiS.,  Klumparová Marie,  Kostroňová Alena,  Bc. Kunst Ladislav, DiS.,  Mgr. Lainz Jaroslav,  Bc. Nejedlá Zuzana, DiS.,  Vítková Martina,  Ing. Žáčková Jaromíra,  Železová Věra.
 
KOMISE PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V DOMECH S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU
Ing. Žáčková Jaromíra – předsedkyně  Balharová Miroslava,  Bárková Jana,  Ing. Bělková Jelínková Markéta,  Brusenbauchová Hana,  Mgr. Frűhaufová Hana,  JUDr. Gibišová Eva,  Hamplová Dagmar – zapisovatelka,  Mgr. Chadimová Linda,  Kosárová Petra,  Kreuselová Jana,  Mgr. Nádvorníková Hana,  Mgr. Peterková Magdaléna. 
 
KOMISE PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Ing. Cink Miloslav,  Dufek Stanislav,  Gregar Petr,  Havlena Petr,  Klejch Martin,  Kobulej Aleš,  Leníčková Žaneta,  Mašek Martin,  Pirkl Tomáš,  Seďa Miroslav,  Ing. Skopal Petr,   Vašina Lubomír ml.,  Vraspír Ladislav ml.,  Ing. Zelený Dalibor. 
 
KOMISE PRO VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ NA PRONÁJMY A PRODEJE MĚSTSKÉHO MAJETKU
Ing. Smrčka Jiří – předseda,  Dufek Stanislav,  Drašnar Jiří,  Gregar Petr,  Ing. Horák Antonín,  Ing. Hudečeková Alica – zapisovatelka,  Iliev Šárka, DiS.,  Kroftová Miloslava,  Ing. Karel Švercl. 
 
KULTURNÍ KOMISE
Gregar Jan – předseda,  Holý Jiří,  Lišková Adéla – zapisovatelka,  MgA. Mimra Bohuslav,  Němec Jiří,  Plocek Jaroslav,  Šichová Eva,  Vondra Milan. 
 
POVODŇOVÁ KOMISE OBCE
Mgr. Peterková Magdaléna – předsedkyně,  Baláž Petr,  Daněk Michal,  Herman Martin,  Hűbl Radek,  Janza Michal,  Ing. Korger Pavel – tajemník, Ing. Jiří Maleček,  Řehák Zdeněk,  Ing. Bc. Spirman Aleš,  Bc. Vomáčka Petr.
 
 SPORTOVNÍ KOMISE
 Badzik Jaroslav – předseda, Brusenbauch Alan,  Brusenbauchová Hana,  Ditzelová Eva,  Fohl Martin,  Gerla Luboš,  Mgr. Kolář Radim,  Kosárová Petra,  Mgr. Kovář Jan,  Ruda Stanislav,  Ruda Zbyněk,  Vašina Lubomír.
 
ŠKODNÍ KOMISE
Mgr. Peterková Magdaléna  - předsedkyně, Ing. Budil Radoslav,  Herman Martin,  Mgr. Honl Karel,  Horvátová Rita,  Ing. Pirklová Věra – zapisovatelka,  Ing. Smrčka Jiří,  Vencl Petr.
 
KOMISI PRO SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANU DĚTÍ
JUDr. Gibišová Eva – předsedkyně, Buchtová Zdeňka,  Cinková Veronika, DiS.,  Mgr. Doseděl Petr,  Mgr. Bc. Fikejsová Iva,  Holub Jan, DiS.,  Krásová Petra, DiS.,  Mgr. Mačková Lucie,  Mgr. Peterková Magdaléna,  Bc. Řeháková Pavlína,  Vencl Petr.
 
POVODŇOVÁ  KOMISE OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ
 Mgr. Peterková Magdaléna – předsedkyně, Daněk Michal,  Ing. Korger Pavel,  Ing. Mareš Jiří,  Musílek Stanislav,  Vencl Petr,  Bc. Vomáčka Petr – tajemník Řehák Zdeněk,  Ing Zelený Dalibor – místopředseda.