Za Jaroslavou Víšovou                                                          
Když v dubnu 2018 připomínal devadesátí narozeniny profesorky Jaroslavy Víšové, tak jsem  bláhově věřil, že budu ještě připomínat i její stovku. Z myšlenky na zázrak mě probudila nenadálá zpráva o jejím úmrtí. Po krátké hospitalizaci  Jaroslava Víšová zemřela v pátek 14. září, srdíčko už odmítlo pracovat. Dnes ve čtvrtek 20.září se sní její nejbližší rozloučili, nejen její rodina, ale i její žáci, kteří přijeli i z daleka. Profesorku Jaroslavu Víšovou pojilo s jejími žáky na českotřebovském gymnáziu daleko víc než vztah učitele a žactva.  Byla uznávaným odborníkem přes oba tehdejší jazyky, pomáhala svým žákům vytvořit si co možná  nejobjektivnější názor na svět, když technologie tehdejší moci  měla za úkol vychovávat každého jen jednostranně. To přátelství vydrželo až za hrob.  To jsme si řekli, když jsme s kytičkou v ruce čekali na obřad posledního rozloučení 
Za významný považujeme její trvale pozitivní vztahu k životu a to i v dobách, které jsme my již neprožili.  Viděla hrůzy nacistického teroru hodně z blízka v rodinách sousedů a přátel židovského původu, ze kterých se z koncentračních táborů a vězení nikdo nevrátil. Měla  i lepší vzpomínky na seznámení s budoucím manželem Stanislavem (díky hospitalizaci na chirurgii na Bulovce), na skromnou svatbu na Libeňském zámku, na  začátek svého pedagogického působení v Čakovicích v roce 1950, na stěhování do České Třebové, kde Stanislav i Jarka dostali práci.
Jaroslava Víšová učila od roku 1956 na českotřebovském gymnáziu, byť mělo během doby všelijaké názvy (jedenáctiletka, dvanáctiletka, střední všeobecně vzdělávací škola, gymnázium) a to až do roku 2003. Její aprobace byla čeština - ruština, během své praxe si ji rozšířila ještě na němčinu i angličtinu.  Souběžně učila také ve  českotřebovské "večerní průmyslovce", průmyslové škole železniční i na učilišti na Skalce, nějakou dobu i v Litomyšli. Ve své pedagogické práci měla velké úspěchy, byla velmi oblíbenou učitelkou, věnovala se studentům v řadě mimoškolních aktivit - zájmových kroužků i soutěží. Zde se potkávali studenti různých ročníků koly a dokonce i s absolventy. V posledním almanachu vydaném ke 100 letům gymnázia v roce 2009 si o tom můžeme hodně přečíst. Je velká škoda a nešťastná shoda událostí, že na oslavy 110. výročí gymnázia v příštím roce už Jaroslava Víšová nepřijde.
Jaroslava Víšová učila na našem gymnáziu více než 45 let, vychovala několik generací studentů a byla velmi oblíbená i v pedagogickém sboru. Vím že žila šťastný život , kde dlouhodobou nepřítomnost  předčasně zesnulého manžela ji dlouhodobě nahrazovala rodina syna Honzy  a také její žáci a známí.  Na Jaroslavu Vášovou budeme stále vzpomínat, budeme si připomínat dobrého člověka.
Čest její památce !                                                                                               Za žáky a přátele Milan Mikolecký