80 let českotřebovského evangelického kostela                   


Českotřebovští občané dnes berou existenci kostela Českobratrské církve evangelické na sídlišti Trávník jako samozřejmost. Ti opravdu nejstarší si ještě pamatují staré přízemní domky obklopené vzrostlými stromy, kdy se nad hřebeny střech hrdě tyčila kostelní věž s kalichem. A ti již o něco mladší a současníci rovněž tento stánek vnímají, je již několik desetiletí umístěn mezi vysokou obytnou zástavbu panelového sídliště. Jisté "soukromí" tvoří kolem kostela košaté stromy.
Tento kostel má svoji historii a to nejen za sebou, ale pevně věřme, že i nadále před sebou. A poslu s ním má bohatou historii i celý sbor. Jeho počátky spadají do roku 1916, kdy došlo k založení kazatelské stanice a to při farním sboru v Dolní Sloupnici. Shromáždění se konala jednou měsíčně a to buď ve školních třídách nebo v sokolovně "Na Skále". od roku 1923 patřila Česká Třebová pod Litomyšl. V květnu 1931 byl zřízen tzv. "filiální sbor", který měl tehdy 550 členů církve. Stále ale více sílila myšlenka mít v České Třebové vlastní svatostánek a již v roce 1937 byl za tímto účelem vyhlášen stavební fond. Snaha vyvrcholila v roce 1939, kdy synodní rada tuto stavbu povolila, českotřebovský stavitel Adolf Šimek předložil schválené plány a již 1. listopadu 1939 byl nový kostel slavnostně odevzdán svému účelu. 
Stavební místo bylo získáno zbouráním letité chalupy, ve které se narodil jeden z budoucích kurátorů sboru. Na stavbě se podíleli snad všichni věřící. Financován byl z darů (a to i zahraničních), půjček, z jubilejního tolerančního fondu a hotových peněz. Celkový náklad činil 126 250 K. A sbor díky kostelu a duchovním počal samostatně pracovat.
V srpnu 1946 byl osamostatněn jako sbor farní a v něm instalován první farář.  Stále ale chyběla fara. plány i místo byly, ale režim nebyl církevnímu životu příznivě nakloněn. Až v roce 1971 byl zakoupen nájemní dům, který jako celek slouží sborovému životu dodnes.
V roce 1977 začala stavba nového sídliště. Zmizela poslední část staré čtvrti Trávník a kostel stál najednou v centru obrovského staveniště. Byl uzavřen a mimo provoz dlouhých devět let. Za tu dobu byl vandalským způsobem zdevastován a obnoven bl za velkých finančních nákladů. A od té doby opět plně slouží nejen sborovému, ale i veřejnému životu.
V neděli 3. listopadu v 9 hodin oslaví českotřebovský evangelický sbor osmdesátí výročí kostela slavnostní bohoslužbou za účasti významných hostů, besedou na aktuální témata, společným obědem a vzpomínkami.
Staršovstvo farního sboru ČCE v České Třebové (použity sborové archivní materiály)
Jak bylo před deseti lety připomínáno 70. výročí otevření kostela:

Farní sbor Českobratrské církve evangelické si v neděli 8. listopadu 2009 s vděčností připomínal, že je tomu už sedmdesát let, co stojí na Trávníku důstojný a prakticky řešený bohoslužebný stánek.
Dopoledne i odpoledne byl naším hostem emeritní synodní senior Pavel Smetana z Prahy. Dopoledne kázal na Ježíšova slova z Lukášova evangelia: “Neboj se, malé stádce, neboť vašemu Otci se zalíbilo dát vám království“. Kázání vyznělo nadějně, ono vpravdě “malé stádce“ povzbudilo i posílilo.
Obdobně tomu bylo i odpoledne. Přednášející mluvil na současné aktuální téma “ Malé sbory v době krize hospodářské“. Srozumitelný výklad, vycházející z biblického svědectví, dodal znovu dobrou naději i “malému sboru“, jakým je bezesporu i evangelické českotřebovské společenství. 60 posluchačů vděčně vyslechlo přesvědčivé svědectví o tom, že i malá společenství mohou být přínosem pro sekulární společnost; že se nemají předčasně čeho obávat. Vždyť i ona jsou pod Boží péčí a ochranou a mají i Boží zaslíbení.
Přítomní si mohli v kostele prohlédnout poučnou panelovou výstavku, mapující důležité mezníky v životě sboru - zejména co se týče jeho budov. Mohli si vzít také obsahově a symbolicky znamenitě provedený “pamětní list“, zhotovený výtvarníkem J. Bittlem, členem sboru, právě pro tuto mimořádnou příležitost. K vyzvednutí byly rovněž almanachy, kde je možné se dočíst o pohnuté historii stavění kostela, získání fary, jakož i osamostatnění sboru. Autorem této publikace je J. Nečas, současný českotřebovský farář.
A konečně byli přítomní obdarováni i odznáčky, které mají svou historickou cenu. Byly totiž vyrobeny a rozdávány či prodávány před sedmdesáti lety při otevření kostela. K jejich nálezu v bedně v koutě půdy na faře došlo čistě náhodně. Snad lze hovořit v tomto případě až o jakémsi “archeologickém zázraku“.
Po odpoledním shromáždění se mnozí přítomní odebrali na faru, kde mohli dále diskutovat a sdílet společenství u bohatě prostřených stolů.
Akce, která stála nemalé úsilí, se dle reakce účastníků zdařila. Je pro nás povzbuzením i pro další léta. I malý sbor může vytvořit a pořádat akci vpravdě obsahově hodnotnou i přínosnou. To jsme si posléze i mnozí vděčně uvědomovali. Všem, kdo ochotně přiložili ruku ke zdárnému dílu, patří upřímný dík.                                                                                                              Jaroslav Nečas