Cirkulární ekonomika v Ekocentru Podorlicko                   

Přes poměrně velkou propagaci se nakonec našla jen desítka zájemců, aby přišla na zajímavou besedu s Ing. Lenkou Richterovou z Institutu cirkulární ekonomiky věnovanou současným tendencím při zpracování odpadů se zaměřením na komunální hospodářství. Přednáška byla s mnoha diskusními vstupy reagovala na skutečné dění kolem nás a na hledání optimalizačních postupů vedoucích k tomu, aby se odpadové hospodářství měst a obcí skutečně začalo kvalitativně přeměňovat. 
I když nebyla přednáška přesně určena na podmínky našeho města, bylo možné zjistit řadu zkušeností odjinud, sledovat, jak se ve skladbě komunálního odpadu projevila některá konkrétní opatření. Ukázalo se, že není výhodné provádět velké změny hned pro celé město, ale např. formou pilotních projektů pro jeho některé části či čtvrti. Zde je možné lépe řešit motivaci občanů, sledovat reakce občanů a reagovat na ně. Tak nějak dosáhlo  dobrých výsledků např. město Vysoké Mýto, které patří nejen v našem kraji, ale v celé republice do absolutní špičky v množství tříděného odpadu na jednoho obyvatele. Přitom zde není aplikován žádný finanční motivační systém.
Srovnáním s jinými městy se ukazuje, že  týdenní svoz směsného komunálního odpadu z popelnic, realizovaný u nás, je luxus, který by měl být střídavě nahrazen svozem tříděného odpadu. Na tříděný odpad dostanou občané nádoby, obecně tedy budou blíž spotřebitelům. Nyní občané ztrácejí motivaci, pokud dojdou třeba i daleko ke kontejnerům již přeplněných plasty nebo papírem a podruhé  takový odpad hodný třídění prostě vloží do popelnice.
Ukazuje se, že jsme za minulé roky v této oblasti mnoho zanedbali a budeme muset nyní rychle pokročit, snížit množství odpadu ukládaného na skládku. Máme otevřenu poslední 11. kazetu a  místem na skládce musíme hodně šetřit. Je proto otázka, zda se nám opravdu vyplatí přijímání odpadů ze Svitavska a to ve velkém. (Dle smlouvy dokonce můžeme dodavatele odpadu ze Svitavska penalizovat, pokud nesplní dohodnutou kvótu!) Nyní platný zákon o odpadech předpokládá ukončit skládkování v roce 2024, ale termín má být prodloužen (snad až do roku 2030), obce by se na ten bližší termín nestihly připravit.
Každopádně bude systém likvidace odpadu stále dražší, což se zřejmě může projevit i v poplatcích za likvidaci odpadu. Brzy se tedy v této oblasti očekávají velké změny.  Škoda, že na přednášku nenašli cestu naši zastupitelé, kteří o systému nakládání s odpady ve městě budou rozhodovat.
Součástí přednášky byla i zajímavá prezentace, něco z ní vybírám. (mm)