Den otevřených dveří v Domově pro seniory a lhoteckém stacionáři
Ve čtvrtek 10. října byl velmi pošmourný den, pršelo s krátkými přestávkami od dopoledne do večera. Příspěvková organizace Sociální služby uspořádala Den otevřených dveří jak v prostorách Domova pro seniory, tak ve Stacionáři na Lhotce. Tuto možnost využily již dopoledne k návštěvě Domova pro seniory děti z některých mateřských škol mateřských a základních škol. Komentovaná prohlídka zařízení odpoledne byla určena pro veřejnost. Osobně jsem se při své odpolední návštěvě setkal např. zástupce z městského úřadu, některými zastupiteli a zástupci dalších  příspěvkových organizací města. Na programu byla ukázka kompenzačních pomůcek, dalšího vybavení a volnočasových aktivit pro seniory. Předvedené ukázky byly zajímavé, ukázaly, že si zde dokážou poradit  i s obsluhou nepohyblivých klientů, vybavení se zlepšuje. Vzhledem ke skladbě zdejších klientů bylo možné ovšem do aktivit zapojit je ty, kteří měli o takové činnosti zájem, nebyly organizovány větší akce, které by mohly klienty zatěžovat.
Domov důchodců v České Třebové dříve nejmenší na okrese se 40 lůžky ve starší části budovy přístupné od Rambouskova mostu, nyní jde o tzv. "Budovu B". Snaha o jeho dostavbu a zvětšení je datována do období, kdy město vedl starosta Jiří Pásek.  Bylo vybráno místo v Bezděkově proto, aby navazovalo na původní objekt Domova důchodců. Podařilo se získat osmdesátimilionovou dotaci, 20. listopadu  2003 byl nový Domov důchodců slavnostně otevřen a počet lůžek  pro ubytované seniory se tím podařilo podstatně zvýšit. Nová budova A má 49 pokojů, z toho 17 dvoulůžkových a  32 jednolůžkových,  v budově B je 18 pokojů, většinou dvoulůžkových (pouze jediný je jednolůžkový. Celkem je zde zajištěno ubytování pro  101 klientů. Preferováno jen ubytování osob  s trvalým bydlištěm v České Třebové a spádových obcích nebo s vazbou na rodinné příslušníky v našem městě žijící.  V domově byly zavedeny také nové služby. Připravuje se zavedení dočasné respitní péče. Obě budovy jsou bezbariérové, vybavené výtahy a propojeny dvoupodlažní spojovací lávkou
Současně byla 10.10. také možnost navštívit  ještě Týdenní stacionář, který je bohužel právě dost daleko, na druhé straně města  na Lhotce. Týdenní stacionář zde navazuje na činnost bývalého A centra, které v roce 1997 zřídilo v budově MŠ Lhotka tehdejší občanské sdružení Přátelství,  vedené Olgou Kužílkovou, tehdy ovšem jako denní stacionář především pro Českotřebováky. Po dostavbě v letech  2004 a 2005, realizované díky velké podpoře tehdejšího poslance Radko Martínka, byly prostory rozšířeny a vnikla i možnost bydlení, tedy týdenní stacionář. Ten nakonec určil další využití tohoto zařízení, protože na denní stacionář stát nepřispívá. V roce 2013 pak toto nestátní zařízení převzala příspěvková organizace Sociální služby Česká Třebová. Sociální služby toto zařízení provozují již pouze jako stacionář týdenní. Kapacita 12 klientů však není  v posledních letech zcela naplněna. Nyní je zde umístěno 9 klientů, z toho jen dva z Č. Třebové.
Fotografie z archivu Čt. zpravodaje zachycují budovu Domova 8. srpna 2003, kdy stavbaři předávali stavbu k dovybavení... Dále uvedené fotografie jsou z návštěvy Dne otevřených dveří .