DEN SENIORŮ V KULTURNÍM CENTRU                       

Dne 1. října odpoledne proběhl v Kulturním centru Den Seniorů. První část proběhla ve velkém sále úvodním slovem místostarosty Mgr. Josefa Kopeckého a následně koncertem Základní umělecké školy. Po koncertu se druhá část konala v malém sále výrobou svíčky, hudebním vystoupením českotřebovské hudební skupiny Šlapeto a občerstvením.

Předsedkyně M. Kroftová a pani Pávková pogratulovali harmonikářovi skupiny Šlapeto panu Vladislavu Zoubkovi k jeho životnímu jubileu. Spokojeni a za notování známých písniček odcházeli senioři do svých domovů. Tímto bych chtěla poděkovat Městskému úřadu za zprostředkování tohoto Dne Seniorů.

Miloslava Kroftová, předsedkyně MO Senioři ČR