Zahraniční vystoupení Adama Janíčka

 žáka ZUŠ Česká Třebová


Adam Janíček, nadaný houslista Základní umělecké školy Česká Třebová ze třídy Bohuslava Mimry vystoupil za finanční podpory Města Česká Třebová v Chorvatsku a Slovinsku.
Adam, který v květnu 2019 vyhrál ve své kategorii 1. cenu Mezinárodní houslové soutěže Oskara Riedinga a zvláštní cenu za nejlepší provedení Riedingova koncertu ve slovinském Celje, obdržel pověření vystoupit na Koncertě finalistů této soutěže a na koncertě s Komorním smyčcovým orchestrem Slovinské filharmonie.
Koncert finalistů proběhl 17. října 2019 v chorvatském Varaždinu, kde Adam zazářil za klavírního doprovodu Miluše Mimrové skladbou od Fritze Kreislera Preludium a Allegro ve stylu Pugnaniho. Jeho výkon byl diváky oceněn dlouhým potleskem a chválou.
Druhý den ráno následoval přejezd do Slovinska. V Ljubljani, kde 19. října 2019 proběhl další koncert, Adam předvedl společně s Komorním smyčcovým orchestrem Slovinské filharmonie
houslový koncert Antonia Vivaldiho Čtvero ročních dob – část Podzim. Byla to pro něj první zkušenost s profesionálním orchestrem, který hrál dokonce bez dirigenta. Těší nás, že Adam vše výborně zvládl a vzorně reprezentoval naši ZUŠ a město Česká Třebová v zahraničí.
Poděkování patří nejen jemu, ale i jeho učiteli Bohuslavu Mimrovi, korepetitorce Miluši Mimrové a rodičům, kteří ho na cestě doprovázeli.
Jarmila Holcová, ředitelka ZUŠ Česká Třebová