Kameny ze starého mostu                    

V současné době probíhá v Lidické ulici stavba provizorního mostu, který bude sloužit občanům našeho města po dobu demolice toho nynějšího a výstavby a zprovoznění mostu nového. V měsíci říjnu 2019 došlo k odbourání zábradlí řečiště a to na obou jeho stranách, v místech, kudy provizorní přemostění povede.
Ze strany ulice Zámostí, v blízkosti zdejší obytné řadové zástavby, v místech, kde byla část chodníku a začínal zde  zelený pás, lemující koryto řeky, došlo po demolici zábradlí také k odbagrování části terénu, zmíněného trávníku. Zde, po odtěžení zeminy,  ukryty pod povrchem, byly objeveny čtyři opracované  kamenné bloky, pocházející z dřívější regulace řeky Třebovky. Současně zde byl také odkryt blok pátý, opracovaný do půlkruhového tvaru. Tento kamenný blok pochází ze starého mostu, který byl v roce 1958 demolován. Na starém mostě byly původně čtyři kamenné pilíře, právě půlkruhového profilu, které podpíraly vlastní most a v minulosti na nich byly také umístěny čtyři kamenné plastiky, dnes se  nacházející před kostelem sv. Jakuba. Nálezy, ležící po řadu dní vedle staveniště,  jistě poutají pozornost kolemjdoucích.
V roce 1958 zde došlo k výstavbě nové regulace řeky a také nového mostu, právě toho, který bude nyní demolován. Stavbu tehdy zpomalila známá povodeň, která mimo jiných částí města, zcela zaplavila Zámostí i tuto část Lidické ulice. Nicméně stavba byla později dokončena. Kamenné bloky z dosavadní regulace byly tehdy pravděpodobně většinou  odváženy pryč. Část se jich podařilo získat panu Čeňku Hamplovi od kostelíčka, tehdejšímu předsedovi příslušného OV. Z nich byla vystavěna nová opěrná zeď pod zvonicí, dodnes se nalézající  proti spolkové chalupě. Nad ní dříve stávala bývalá Koukolova chalupa čp. 253. Zeď tak nahradila původní zeď, vystavěnou z lomového kamene, která již pravděpodobně volala po opravě. Několik kamenných desek, které byly umístěny po celé délce regulace řečiště pod zábradlím, tehdy získal pan Isidor Štraman, majitel sousední chalupy čp. 236 a byly použity k výdlažbě zápraží stavení ze strany zahrádky. Dnes zde již nenalezneme ani chalupu čp. 263 a ani  zmíněné bloky. Nevyužitý materiál ze staré regulace byl tehdy pravděpodobně  odvážen pryč. Až na těchto pět bloků, které z nějakého důvodu odvezeny nebyly a byly použity k vyrovnání terénu.  I když, kdo dnes ví, co je ukryto pod zemí,  v celé délce řečiště pod kořeny zdejších stromů?
Martin Šebela