Na návštěvě u malíře Jaroslava Doležala  
Jaroslav Doležal oslaví v listopadu devadesátku a dobře jej znají nejen ve Zhoři, kde se narodil ale v širokém okolí, jistě i v České Třebové kde dlouhá léta pracoval. Jeho život ovšem ovlivnily dvě sudičky. Jedna mu dala do kolébky nadání hudební, druhá nadání výtvarné. Byla to zřejmě nějaká příbuzná zhořského učitele Marečka, jeho obrazy malého Jaroslava Doležala fascinovaly a  nasměrovaly ho k práci  nejdříve s tužkou a perem, později se štětcem a olejovými barvami. A štětec rozhodně u Doležalů nezahálel. Svou  budoucí (o 5 let mladší) manželku poznal už ve škole, když mu bylo 14, kdy jí namaloval do památníku první obrázek. Zůstal potom v rodině a a Jaroslav Doležal jej schraňuje dodneška, i když manželku již před deseti lety pochoval. Byla mu po celý život oporou  a v malování jej podporovala. Byla to také ona, která mu darovala knihu s reprodukcemi ruského malíře Šiškina, aby tak nasměrovala jeho  realistickou metodu. Nelze ještě zapomenout na tu první sudičku, která má na svědomí nadání hudební. Díky ní získal u svých učitelů snadno základy hry na housle, také na trombón  a křídlovku, byl vítanou posilou Hanušovy kapely, která tenkrát po válce hodně znamenala.  Ale hrál i jinde, připomeňme nejznámější taneční orchestr Collegiál, nebo melodik Františka Pirkla, dlouho hrál v českotřebovské železniční dechovce. Na vojně, na kterou stále rád vzpomíná měl i nabídku do vojenské hudební školy. "Ale to bych to musel podepsat a já musel domů, měli jsme doma hospodářství, říká Jaroslav Doležal.
Jednoho říjnového odpoledne jsme s Martinem Šebelou využili využili pozvání našeho listopadového jubilanta a  vyjeli do Zhoře. Zde nám Jaroslav Doležal připravil improvizovanou výstavu  velké části svých obrazů, které byly  vystaveny všude po rozlehlém domě. Důležité je, že existuje jejich přesný soupis a velmi kvalitně zpracovaná  fotokniha. Obrazů má Jaroslav Doležal doma určitě hodně přes stovku ! "Jsem takový blázen, který se se svými obrazy nerad loučí a tak je ani nechci prodávat. Vztah k nim jsem získal již době socialismu, kdy jsem  nic prodávat nesměl. A tento zákaz tak nakonec vedl k mé sbírce. Na každý obraz mám své vzpomínky a vypovídá něco z mého života. Převážně maluju krajiny a mizející architekturu chaloupek a kostelíků, není snad v okolí obec, kde bych nemaloval. Uspořádal jsem  více než dvacet samostatných výstav, největší byla ve Sloupnici, kde jsem vystavoval 350 obrazů," říká Jaroslav Doležal  Má sepsané i zajímavé vzpomínky na svoje působení v kapelách, ale i o svých začátcích.  Některé vyšly na pokračování v Českotřebovském zpravodaji.  Důležité je že naše v rodině pokračovatele jeho výtvarné záliby a jeho vnučka je nyní profesionální restaurátorkou, vystudovala litomyšlskou Restaurátorskou fakultu Univerzity Pardubice.
Shromážděný soubor obrazů Jaroslava Doležala je svým obsahem i rozsahem rozhodně unikátní a stojí za to jej nejen zachovat (o což se postará s vděčností rodina), ale jistě ještě vystavit. Moc bych si přál umožnit k jubileu Jaroslava Doležala třeba někdy v jarním období   třeba krátkou výstavu jeho prací z poslední doby. "Skoro jste mě přesvědčil, že by se to dalo uskutečnit, řekl Jaroslav Doležal, když jsme se loučili. Jde o to, abych ještě do jara přečkal ve zdraví tu zimu, která se teprve chystá...."
Milan Mikolecký