ODŘÍZNUTI OD SVĚTA?                 


Ještě nebyl ani konec první poloviny 19. století, když se začala stavět železnice na našem území, které tehdy patřilo Rakousku - Uhersku. Tehdy byla vymyšlena hlavní železniční trať z Prahy do Olomouce, aby vzniklo spojení mezi Čechami a Moravou. Jednou z variant tehdejší trati byl směr přes tehdy královské město Litomyšl, ale jeho radní se rozhodli, že ve městě železnici nechtějí, stavby se báli. Tak bylo rozhodnuto a byla zvolena varianta vést trať údolím Orlice přes Českou Třebovou a pak dále na Moravu. Tehdejší třebovští radní byli osvícení lidé, kteří rychle pochopili význam železnice pro nepatrné provinční městečko, což se potvrdilo v dalších letech, kdy Česká Třebová nabyla obrovského významu, zvláště poté, co bylo rozhodnuto o tom, že právě naše město bude jedním z prvních železničních uzlů s odbočkou na jih do Brna. Z České Třebové měla trať pokračovat nikoliv rovně nedaleko obce Rudoltice, ale měla udělat drobnou odbočku do tehdy dalšího královského města Lanškroun. I tamní radní se však kdysi rozhodli pro to, že železnici nechtějí a z Rudoltic je tedy do města pouze nevýznamná odbočka. Obě města toho téměř sto padesát let litovala, až do doby, kdy začal postupně stoupat význam silniční sítě. Dnes jakoby tomu bylo zcela naopak, osvícení se jeví radní v Litomyšli a ti druzí jakoby seděli v roce 2014 v třebovské radě. Nebo to možná bude docela jinak a Česká Třebová se stane poklidným městem s mnoha hotely a možná i obnovenými lázněmi na Horách, kam bude radost jezdit odpočívat, protože klid nebude rušit žádná dálnice?

O dálnici totiž v těchto letech jde. Tedy, pokud se týká našeho města, tak jde hlavně o přivaděč k dálnici, protože přímo přes Českou Třebovou nebo v jejím blízkým okolí dálnice není zamýšlena. Což je možná dobře, zvláště tehdy, kdyby přivaděč na dálnici byl dlouhý pouhých devět kilometrů a přivedl z města dopravu severně od Litomyšle. To bylo ale v roce 2014 tehdejší Radou města striktně odmítnuto jako zbytečné (kdo to asi navrhl a kdo odhlasoval, že?).

Rada města tehdy dne 17. února 2014 doporučila přijmout tato usnesení Zastupitelstvu města Česká Třebová, které se konalo 24. února 2014. Usnesení č.46: Zastupitelstvo města odmítá navrhovaná variantní řešení sjezdů ze silnice R35 a obchvatu města Litomyšl s následným trasováním přivaděče do prostoru města Česká Třebová po silnici č. II/360 a č. II/358 dle Zásad územního rozvoje Pardubického  kraje, v rámci aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Pardubického kraje. Zodpovídá: Ing. Švercl; a dále také č.47: Zastupitelstvo města požaduje navrhovanou variantu řešení přivaděče ze silnice R35 a jeho trasování po silnici I/14 včetně stavby D25 Přeložka silnice I/14 Třebovice - Opatov (červená varianta) do prostoru města Česká Třebová v rámci Zásad územního rozvoje Pardubického kraje a její zařazení na základě Vyhledávací studie ŘSD „I/14 Česká Třebová - Opatov (I/43)“ z 09/2009 do zpracovávání dalšího stupně projektové přípravy této stavby. Zodpovídá: Ing. Švercl

Přeložme si to do obecné češtiny. Nemáme zájem o napojení našeho města na dálnici nejkratší možnou cestou, lepší bude, když budeme jezdit oklikou dlouhou pětatřicet kilometrů, aby se řidiči pokochali krajinou a na dálnici vedoucí severně Litomyšle se pak dostali. Klidně to zrušte, my o přivaděč nemáme zájem. Ještě je možné chápat vše jako docela snesitelný nápad, pokud pojedete z České Třebové na Moravu (tedy severní Moravu), pak zajížďka po regionálních silnicích není tak zoufalá (ale kdo ví, jak všechno bude vypadat třeba za dvacet třicet let, že). Ale při cestách směrem na Prahu (jistě častější směr) jde o holý nesmysl, domnívám se...

Uplynulo pět let, kdy se téměř nic nedělo, ale dálnice z Hradce Králové na Olomouc se opět dostala do středu pozornosti, protože vše se jaksi kamsi směrem kupředu pohnulo. A nové vedení našeho města v zoufalé snaze alespoň něco zachránit začalo o přivaděč, před několika lety tehdejší radou zrušený, opět bojovat. Snaha je to ale zřejmě pět minut po dvanácté, protože Ředitelství silnic a dálnic dává od snahy ruce pryč stejně jako Pardubický kraj, který pomalu ustupuje obcím Němčice a Litomyšl. I když zvláště pro Litomyšl se mi tato politika zdá krátkozrakou, protože všechna auta ze severu (tedy nejen z České Třebové, ale také z Ústí nad Orlicí, všech okolních obcí a možná i dalších měst) budou jezdit přímo středem Litomyšle, zřejmě hlavně po nové dlážděné silnici kolem zámeckého areálu, který je památkou UNESCO, nebo možná budou tak laskaví, že to vezmou nějakou velikou oklikou. Ani obec Němčice si příliš nepomůže, auta budou přes obec jezdit tím více a obec se nikdy svého obchvatu, který by byl přivaděčem vystaven, nedočká. Zvláště, když tak všichni jezdí snad "sto let"...

Abych se přiznal, mně to může být nakonec docela jedno. Nejsem řidič, takže mně mohou být všechny silnice světa ukradené, než se dálnice dostaví, bude mi fůra let a kdo ví, jak bude svět (nebo Česká Třebová) za těch mnoho let vypadat. Ale jedno mi to přesto není, mám naše město rád, vždyť jsem se tu narodil. A zvláště mi vadí, že budou od světa odříznuti naše firmy,  podnikatelé a živnostníci. A co je nejhorší, z města budou utíkat další chytré mozky, mnohdy vysokoškolsky vzdělané, protože v České Třebové nebude žádná práce. Možná kromě těch hotelů a lázní...                                                                                                                                              

Karel Kubišta