8. 10. 2019 PAMÁTNÝ DEN SOKOLSTVA.

PROČ 8. ŘÍJEN ?


Z rozhodnutí zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha byla Česko-slovenská obec sokolská rozpuštěna a její majetek úředně zabaven. Gestapo v noci ze 7. na 8. října 1941 zatklo, takřka naráz, všechny sokolské činovníky z ústředí, žup i větších jednot, kteří „ještě byli na svobodě“. Byli mučeni, vězněni, deportováni do koncentračních táborů a naprostá většina z nich se již na svá místa po skončení války nevrátila. Tato akce byla nejrozsáhlejším zásahem proti členům Sokola v celé jeho historii a postihla především řadu jeho nejvyšších představitelů, a tím i významných osobností celého národa, které, jak ukázal další vývoj naší společnosti, pak v jejích dalších osudových chvílích nenahraditelně chyběly. Cílem a smyslem této akce byla totální likvidace celého spolku. Říjnové události roku 1941 představují nejpočetnější zásah totalitní nacistické moci vedený proti skupině občanů dobrovolně se organizujících v jedné zájmové organizaci. 
Říšský protektor Reinhard Heydrich 11. října 1941 sděluje Adolfu Hitlerovi ve zprávě do Berlína po tzv. sokolské akci 8. října 1941: „Celkem bylo zatčeno asi 1.500 lidí. … Byli vesměs aktivně činní a tvořili pouze kádry, jež měly být v rozhodujícím okamžiku doplněny sokolskými jednotkami, případně i četnictvem a příslušníky vládního vojska.“
Celková bilance obětí však není úplná, skutečné ztráty v boji proti nacismu a za svobodu Československa byly daleko vyšší. Podle údajů z materiálů soudního procesu s nacistickými vrahy v Norimberku, zahynulo za druhé světové války celkem cca 20.000 členů sokolské organizace.
Vážení spoluobčané,
každý rok si sokolové 8. října připomínají padlé sestry a bratry během tří domácích odbojů (I. sv. válka, II. sv. válka, rok 1948 a následující období). Pietní akty se po celé republice konají u pamětních desek na sokolovnách nebo u pomníků padlých, případně na dalších vzpomínkových místech. V roce 2019 je Památný den sokolstva také jako Významný den České republiky.
Naše sokolská jednota si tento památný den připomněla pietní akcí dne 8. 10. 2019 v pravé poledne, kdy jsme uctili naše padlé bratry a sestry položením kytice k pomníku. Rozpravou u pomníku jsme se shodli a uvědomili si, že žijeme v úžasné době, kdy nás mohou každodenní problémy obtěžovat a kazit náladu, ale žijeme v bezpečném prostředí, bez strachu o svůj život a to i díky obětem našich padlých sester a bratrů.  
Starosta Michal Kadlec.