Podzim v Sociálních službách Česká Třebová                     
Dny se postupně krátí, začíná se ochlazovat, příroda se vybarvuje v nádherných scenériích, louky a pole ožívají pouštěním draků, ptáci se začínají stěhovat do teplých krajin… nadvládu převzal podzim. Může se zdát, že podzim je ročním obdobím, které je lehce uspávající a vybízí k lenošení. Ale opak je pravdou. V Sociálních službách Česká Třebová panuje čilý ruch a za sebou máme řadu zajímavých podzimních akcí.
Ve čtvrtek 26. září se uživatelé Týdenního stacionáře zúčastnili Integračního dne v Ústí nad Orlicí. Integrační den každoročně pořádá orlickoústecká Pracovní skupina komunitního plánování sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením a cílem této akce je ukázat, jak se žije s postižením. Náš stacionář si na akci připravil krátké kulturní vystoupení a rozšířil jím připravený program.
V úterý 1. října jsme s uživateli Domova pro seniory oslavili Mezinárodní den seniorů, a to ve společnosti cvičených pejsků. Paní Kalinová, Stráníková a Zárubová předvedly, co jejich pejsci dovedou, následně kdo chtěl, mohl si pejska pohladit a pomazlit se. Součástí oslavy seniorů bylo potom i hudební a taneční vystoupení Rozárky Nagyové. V závěru akce dostali senioři malý dárek, který pomohly vyrobit děti z mateřských škol v České Třebové. Všem za dárečky děkujeme. Dostalo se nejen na všechny přítomné, ale i na seniory na pokojích, kteří se ze zdravotních důvodů nemohli akce zúčastnit.
Pátek 4. října patřil Rozloučení s létem. Namísto plánovaného posezení na zahradě Domova pro seniory se akce přesunula do jídelny, přesto se velmi vydařila. Kuchyň připravila opékané buřty a o zábavu se postarala hudební skupina „375 m n. m.“ Zazněla celá řada známých písní, mladí hudebníci ve svém vystoupení také uctili památku Karla Gotta. Děkujeme Janu Růžičkovi, Tomáši Kupkovi, Natálii Burešové, Natálii Šumberové a předsedkyni spolku Za jeden provaz Anně Borkové za spolupráci při uspořádání této zdařilé akce!
A pak už přišel týden 7. – 13. října, který se v celé republice nesl v duchu Týdne sociálních služeb. Také my jsme se v jeho rámci zapojili, a to hned několika akcemi. V úterý 8. října proběhla v Domově pro seniory Miniolympiáda, akce sportovně – vědomostního charakteru, během které si senioři vyzkoušeli různé dovednosti a znalosti. Akce se uskutečnila s podporou spolku Za jeden provaz a děkujeme i firmám KUBÍK a. s. a MIKA a. s. za spolupráci při přípravě na miniolympiádu.
Středa 9. října patřila přednášce o Domácí hospicové péči, o kterou se postaraly pracovnice Domácího hospice ALFA – OMEGA. Přednáška byla určena pro zaměstnance a uživatele Domova pro seniory, pro rodinné příslušníky i další zájemce. Myšlenka možnosti výběru, kde chce člověk zemřít, a jak ho na této cestě doprovázet, vzbudila velký zájem a je jisté, že na dříve založenou spolupráci s Domácím hospicem ALFA – OMEGA navážeme a budeme ji prohlubovat.
Největší akcí letošního podzimu byl pak Den otevřených dveří, který se v zařízeních naší příspěvkové organizace uskutečnil ve čtvrtek 10. října. Již v dopoledních hodinách se dveře Domova pro seniory v Bezděkově otevřely dětem z místních mateřských a základních škol. Na děti čekala různá stanoviště, na kterých se setkaly s našimi seniory a společně se věnovali aktivitám (cvičení, trénink paměti apod.). Ve spojovací lávce mezi oběma budovami si děti mohly vyzkoušet kompenzační pomůcky (vozíky, chodítka, hole), díky organizaci SONS jsme mohli s dětmi nasimulovat i různé zrakové vady, a to pomocí speciálních brýlí. Závěr prohlídky pak patřil ukázce pomůcek a zařízení, která usnadňují péči o seniory. Největší úspěch sklidilo zdvihací zařízení, které si děti ochotně vyzkoušely. Síly pak doplnily děti připraveným občerstvením. Podle výrazů zúčastněných soudíme, že se jim u nás líbilo. Srdečně děkujeme mateřským školám (U Koupaliště, U Stadionu, Vinohrady) a základním školám (Habrmanova, Nádražní, Ústecká), že vyslaly své děti a daly nové myšlence takovéhoto mezigeneračního setkání šanci.
Zároveň děkujeme i za krásné dárečky, které nám děti přinesly a hlavně za to, že jste tu s námi byli a vytvořili jste nádhernou dopolední atmosféru!  
Odpoledne pak obdobný program čekal širokou veřejnost, navíc se rozšířil i do prostor Týdenního stacionáře. Den otevřených dveří jsme pojali aktivně, tedy tak, že si mohli návštěvníci vyzkoušet aktivity společně s našimi uživateli, mohli si s nimi popovídat, viděli praktické ukázky pomůcek a prostředků, s nimiž se při péči o uživatele běžně pracuje. Děkujeme všem, kteří přijali pozvání a navštívili obě naše zařízení. Ze zápisů v kronice usuzujeme, že se návštěvníkům u nás líbilo, a to je pro nás velkou motivací a povzbuzením do další práce! Děkujeme také partnerům akce – našim dodavatelům: p. Urbanec (čaje, sirupy), p. Ondráš (maso a mražené výrobky), ZOD Lanškroun – Žichlínek (uzeniny).
Týden sociálních služeb jsme v Domově pro seniory zakončili v pátek 11. října do třetice se spolkem Za jeden provaz, díky jehož členům si uživatelky Domova namalovaly hedvábné šátky, které jim zůstanou na památku.
A v úterý 15. října si něco na památku vytvořili také uživatelé Týdenního stacionáře, kteří navštívili uměleckého kováře pana Františka Bečku, který zúčastněným představil druhé nejstarší řemeslo, a to i prostřednictvím svých kovářských děl, na která může být náležitě hrdý. Uživatelé stacionáře měli možnost podílet se na výrobě lipového listu, symbolu české státnosti, a tento společně vytvořený list si odnesli na památku, stejně jako plíšky s iniciály mistra kováře, které si mohli vyrazit sami. Poděkování za milé setkání zapsané do pamětní knihy bylo tím nejmenším, jak mohla být vyjádřena úcta a obdiv k práci Františka Bečky.
Závěrem bych ráda moc poděkovala všem kolegyním a kolegům, kteří se jakkoliv podíleli na průběhu uvedených akcí. Bylo to pro všechny zaměstnance náročné období, nicméně z ohlasů veřejnosti, ale i samotných uživatelů, je zřejmé, že se nám podařilo obohatit život v našich zařízeních a ukázat, že i podzim je období, které se dá hezky užít. Díky všem!
 
JUDr. Magdaléna Peterková, Ph.D., ředitelka