OPRAVA FASÁDY ŠTÍTU SOKOLOVNY ZAČALA     
Dnes, 15. 10. 2019, začala oprava fasády štítu Sokolovny Česká Třebová. Tuto opravu můžeme realizovat díky dotačnímu programu Pardubického kraje a Župy Pippichovy. Tato dotace je společná, kdy Pardubický kraj poskytl dotaci 25 000,- Kč a Župa Pippichova poskytla bezúročnou půjčku 25 000,- Kč. Zbytek finanční částky poskytne T.J. Sokol Česká Třebová. Tyto finanční prostředky může naše jednota investovat především proto, že v předchozích letech, za podpory Města Česká Třebová, Pardubického kraje a MŠMT, vložila hodně  prostředků do zateplení a výměny oken.  Všechny  prostory využívané ke sportování jsou nyní provozně úspornější. Sokol díky tomu podstatně snížil náklady za vytápění.   Michal Kadlec