Česká Třebová, Bezděkov, Vavřínovy lázně, pátek 25. září  2019.  Sraz absolventů dvou tehdejších devátých tříd ZŠ Nádražní ulice (tehdy ovšem Stalinova 200). Psal se rok 1964, bylo to tedy před 55 lety. Shodou okolností je většině přítomných právě 70 let.  K významu tohoto setkání přistoupila většina velmi odpovědně,  podle skupinové fotografie pořízené těsně po 16. hodině přišlo  z původních 37 + 38 t.j. celkem 75 žáků 9.A a 9.B. 33 spolužáků a spolužaček a spolu s nimi i dvě zástupkyně pedagogického sboru, které přijaly pozvání: paní Zdena Chadimová a Růžena Čebišová. Sám jsem přítomné vlastně musel znát, jsou jen o rok mladší a ve škole jsme se tedy léta potkávali. Přesto sem již 12  spolužáků nemohlo přijít a pozorovali tuto sešlost již z absolventského nebe. Sám jsem na setkání vlastně přispěchal s omluvenkou za svou sestru Libuši Mikoleckou-Kodytkovou. Podobně již nemohli přijít další: Blanka Čejková - Šebelová, Ludvík Chadima, Miloslav Frank, Miroslav Košutek, Pavel Končický, Miloš Jindra, Zdeněk Jáneš, Stanislav Horský, Josef Krása, Luboš Kocián a Božena Jasanská - Brunová. Vzpomínali i na své pedagogy. Pozdrav do učitelského nebe poslali  Františku Rédlovi, Antonínu Markovi, Bohuslavu Lánovi, Miladě Lánové, Stanislavu Štěpánovi a Boženě Musilové, aby vzpomněli i na další žijící: Oldřicha Buriana, Jaroslavu Šenkovou, Marii Petrovou  a Jiřího Mazánka.
Společně s organizátorem tohoto setkání panem Lubomírem Jebavým jsme dali dohromady i jmenný seznam přítomných, čili prezenční listinu, kterou neřadíme podle abecedy, ale odleva doprava na výše uvedené fotografii.  Kliknutím na závěrečný snímek jej lze otevřít ve větším rozlišení.
Na fotografii odleva je Lubomír Jebavý, Václav Hartman, Jaroslava Kalasová - Řeháková, Karel Pospíšil, Vlasta Seifertová - Hánová, Marie Stříteská - Řehořová, Eva Vašátková, Věra Skalická - Šilarová, paní učitelka Zdena Chadimová, Libuše Šimková - Sirová,  Hana Sršňová - Chaloupková, Jana Štarmanová - Hnátová, František Částek, Hana Klenčíková - Fialová, Věra Hondlová - Řeháková,  Václav Hurt,. Bohuslav Hruša, Josef Němeček, Marie Pávková - Jelínková, Jitka Kalousková - Umloufová, Jolana Goldsteinová - Najerová, Jan Kroulík, Miloš Junek, Jarmila Pavlíková - Kopsová, Čeněk Hampl, Irena Horáková - Klánová, J. Kantůrek, Jarmila Ropková - Lipinová, Jaroslava Brejsová - Svobodová, paní učitelka Růžena Čebišová, Jaroslav Nastoupil, Ludmila Ovčáčková - Musilová, Josef Leníček, Lubomír Žáček, Jan Šimůnek.  (mm)