Sraz absolventek  OŠŽP po 70 letech

Esperanto 4.10.2019


Sraz absolventek  OŠŽP - Odborná škola pro ženská povolání byla umístněna na Fučíkově ulici na „Července“, nyní základní škola Habrmanova,  v letech 1945 až 1952, kdy byla zrušena a vznikla Obchodní akademie.  /Doufám, že to tak je !,/
Z původního počtu 28 se sešlo již jen 7 žákyň. Ostatním nedovolil zdravotní stav, některé odešly do absolventského nebe a o některých nejsou žádné zprávy přesto, že se žákyně scházejí v Esperantu každý rok. Vítr je zavál po celých Čechách, od Prahy po Ostravu. Nechybí Brno, Nové Město nad Metují, Litomyšl, Šumperk, Pardubice, Kutná Hora ...   
Na zahájení setkání si připily  aperitivem na zdraví a na to, že se opět sešly. Zavzpomínaly  na  učitelky, učitele a spolužačky, které se setkání nemohly zúčastnit.  Probíralo se co každá dělá, co se změnilo nebo nezměnilo za ten rok,  na co se kdo léčí, co koho bolí a že bylo co probírat. Nezbývá, než popřát  hodně zdraví, aby se žákyně mohly setkat i příští rok !  VV
Na společné fotografii zleva:
Blanka Stránská - Olšanská, Libuše Vedralová - Halbrštátová,
Jiřina Králová - Andrová,  Jarmila Steinerová - Zavřelová, Ludmila Polachová - Kubějová,
Miroslava Vaňousová - Cindrová a Zdena Rybková - Rösslerová.
Na společné fotce nechybí úsměv, protože existuje kouzelné slovíčko, které žákyně spolehlivě každý rok rozesměje.
1.10.2019 Esperanto Č.T.

Tablo – 30.6.1949 :
28 absolventek a z učitelů tam jsou od leva shora Ludmila Hurtová, Marta Cupalová ředitelka, Žofie Rychlíková, Růžena Pavlová, Vojtěška Vohralíková, Jindřich Cupal a Jan Lipavský.