Ta Třebovice - odborníci mají jasno 
Diskuze o tom, zda je třeba říkat "do Třebovic" nebo do Třebovice" v posledních měsících opět zintenzivněly. Mnoho lidí používá název obce tak, že pravidlo o tom "Třebovice" je v čísle jednotném,  nedodržují

Je třeba rozlišovat
Třebovice, městský obvod statutárního města Ostrava 
Třebovice, obec v okrese Ústí nad Orlicí
AD1  Třebovice ve Slezsku - bývalá obec a od roku 1990 také městský obvod statutárního města Ostravy. Katastrální území se rozkládá nad soutokem Odry a Opavy, tj. největších řek Severní Moravy. Tyto řeky stvořily historii vzniku i bytí do současnosti. Průchod jantarové stezky přes Třebovice od Baltu přes Moravu na jih Evropy, nahradily toky energetických médií ve všech formátech. To je současnost kdysi idylické vísky, kde se zdravil rybář s rybářem, zahradníkem či výrobcem lihu. Dnes jsme již každý něčím jiným, ale přesto máme své místo Třebovice ve Slezsku patrioticky rádi. Rozloha 281 ha, Počet obyvatel 1880. PSČ 72200
AD2 Třebovice,  obec v okrese Ústí nad Orlicí, kraj Pardubický, PSČ 56124. V Třebovicích mají sídlo 22 firmy, v této obci je také 115 živností. V Třebovicích je jedno katastrální území, KÚ Třebovice, úřad práce nabízí aktuálně 34 volná místo. V obci Třebovice žije 766 obyvatel, z toho 405 a 361 žena.
 
Na webu KURZY.CZ
najdete  o této obci také podrobnou charakteristiku, včetně špatného mluvnického zařazení názvu obce, která však neodpovídá  v místě zavedeným zvyklostem a také názorům  odborníků.  Konkrétně je na tomto webu uvedeno:
  Takto se název obce NEPOUŽÍVÁ !

Proto také sama Obec Třebovice na svém webu upozorňuje, že
místní jméno Třebovice je v jednotném čísle  (např. ta Třebovice, v té Třebovici atd.)

Problém jednotného čísla u názvu obce Třebovice nedal spát paní Vojtěšce Vohralíkové, učinila písemný dotaz u. p. docenta RNDr Karla Olivy, ředitele Ústavu pro jazyk český  Akademie věd České republiky.
Obratem získala odpověď, kterou publikuji:
Problém jednotného či množného čísla u jmen obcí je častý: za všechny připomenu proslulý název Prčice a všeobecně oblíbený eufemismus "Jdi do Prčic", zatímco obyvatelé městečka by jistě říkali "Jdi do Prčice", a název "Hostivice", který se stal slavným prostřednictvím Davida Ratha, mediální "hvězdy" městečka: podle místních je "ta jedna Hostivice", podle mnohých z blízkého i dalekého okolí jsou "ty Hostivice". 
Zkrátka je to tak, že u místních jmen skloňovaných podle vzoru "růže" (pro starší: "nůše" ) nezřídka dochází k nejasnostem ohledně mluvnického čísla takového pojmenování: zda jde o  číslo jednotné nebo množné. Pro mnoho lidí je to prostě otázka zvyku, a protože zvyky bývají různé, je to pro někoho tak a pro někoho zase jinak. Pokud dojde ke sporu, který se nedaří vyřešit nějakou dohodou či kompromisem, bývá zvykem řídit se názorem, který převažuje u místních obyvatel sídla se jménem - ale není to nijak závazné.  Pokud ovšem dobře rozumím, ve Vašem případě vlastně k žádnému sporu nedochází: prostě je (dle většinového názoru mluvčích - i když se neshoduje s tím Vaším) "ta jedna Třebovice" někde nedaleko Vašeho bydliště a jsou "ty  (zcela jiné) Třebovice" někde u Ostravy.
Dvě různé obce, dvě různá jména, dvě různá skloňování.  Osobně bych se u jména obce ležící blízko České Třebové také klonil k jednotnému číslu, a to z historických důvodů: jméno této obce totiž vzniklo odvozením příponou  "-ice" od základního jména Třebová (asi tak jako "konev" - "konvice" apod.). 
S přátelským pozdravem Karel Oliva

Byl jsem se také zeptat na Obecním úřadě v Třebovici.

Od starosty pana Libora Gremlici jsem, dostal ujištění, že obec si zařazení svého názvu do jednotného čísla nevymyslela, ale opírá se o stanovisko Akademie věd České republiky, Ústavu pro jazyk český, který získal v roce 1997 tehdejší starosta obce Třebovice pan František Strnad. Zaslané stanovisko jsem obdržel v kopii  i pro Dr. L. Olivové, tehdejší vedoucí úseku onomastiky zveřejnění:


Pro úplnost je třeba ještě odmítnout názvy obce, které také ještě dnes sem tam někdo používá:
Třebovice v Čechách - jde o název železniční stanice
Třebovice u Lanškrouna - používaný pro poštovní potřebu i historicky i proto, že obec Třebovce patřila  do německy mluvícího jazykového ostrova, tedy i do Sudet a proto měla k Lanškounu blíže než k České Třebové. Po geografické stránce je tomu naopak.
Správný název obce je Třebovice, jiná obec v České republice  tento název nemá, není třeba ji proto dále upřesňovat.