Úpravy koryta Třebovky v Rybníku                                     
Každý kdo projíždí nebo prochází Rybníkem si nemůže nevšimnout. Tak rozsáhlé úpravy a rozšíření koryto Třebovky zejména v dolní části obce pod zaústěním Skuhrovského potoka nepamatuje. Kolemjdoucího napadne zda nejde o budování první části průplavu do Dunaj - Odra - Labe. Jde o důsledek povodně zejména z roku 1997. Nyní spíš každou kapku vody schraňujeme a zejména nizký letní průtok, který se blíží stavu sucha, způsobuje ohřívání vody a snižuje obsah kyslíku, ryby zde  být nemohou. Bude stačit minimální znečištění - na jeho odbourání se spotřebuje i ten zbytkový kyslík co ve vodě zůstane...  Také se můžeme přesvědčit, že je třeba zbourat lávky a mosty. Podívejme se, jaký nepořádek je spojen s bouráním a přestavbou mostu v Rybníku u hasičárny. Jaký nepořádek asi zůstane po zbouraném mostu u nás ve Třebové na Zámostí (už za pár týdnů)?.
Na území České Třebové se úpravy koryta Třebovky týkají jen oblastí nad Rambouskovým mostem, bude se zde přestavět jez u Domova důchodců. Vyčistit a zprůchodnit Třebovku ovšem potřebujeme i na celém katastru města. To však není součástí této investiční akce.... Fotografie z neděle 29. září.
29/9/2019