XV. ročník Varhanního festivalu zakončil koncert dua Marie Zahrádková (varhany) & Miroslav Vytiska (bicí)
Také poslední koncert XV. ročníku Mezinárodního varhanního festivalu Zdeňka Pololáníka měl vysokou úroveň a také mezinárodní rozměr.   Začalo být také znát, že jde o ojedinělý varhanní festival v našem regionu a tak velká část návštěvníků přijela na koncert i z okolí, celé okolí kostela bylo obklopeno parkujícími vozidly.
Koncert  byl jedinečný, posluchači měli opět možnost slyšet stěžejní dílo českého skladatele Petra Ebena, kterému je letošní ročník festivalu díky jeho nedožitým devadesátinám, zasvěcen, a také ještě něco navíc - skladby speciálně napsané pro interpretku Marii Zahrádkovou. Ta pochází  z Lomnice nad Popelkou, místa, kde vznikly před téměř 120 lety ve firmě Kobrle původní českotřebovské varhany, které tvoří základ dnešního koncertního rozšířeného nástroje.  Marie Zahrádková přesvědčila, že má před sebou oslnivou  kariéru. Do České Třebové ji doprovodil profesor Jürgen Essl z Akademie ve Stuttgartu, kde interpretka právě dokončila doktorandské studium. Zajímavostí koncertu bylo provedení skladeb pro Varhany a bicí, kde vystoupil také Miroslav Vytiska. Nahoru k varhanám si vynesl neuvěřitelné množství bubínků a příslušenství, mnoho prostoru zde pro pohyb hudebníků a techniků nezbylo. Díky televiznímu přenosu, který s pomocí několika kamer zajistil Jan Jasanský, měli posluchači v kostrele dokonalý přehled o dění na kůru. Z koncertu měli dokonalý posluchačský zážitek. 
Součástí programu koncertu byly také tři věty z cyklu Krajiny Parnovské Petra Ebena. Před každou větou zazněly pro dotvoření atmosféry skladby biblické texty v provedení Mgr. Jana Brdíčka. Přednes byl tentokrát dokonale srozumitelný, neporovnatelný s recitací Marka Ebena  na zahajovacím festivalovém koncertu. Snad právě proto, že nebyla instalována žádná zvláštní předimenzovaná zvuková aparatura a byl využit osvědčený systém instalovaný v kostele sv. Jakuba.
Letošní XV. ročník Mezinárodního varhanního festivalu Zdeňka Pololáníka skončil. Spolu s předsunutým externím koncertem v Řetové se v kostele sv. Jakuba uskutečnily čtyři zajímavé koncerty, program byl  zaměřen k letošnímu 90. výročí narození skladatele Petra Ebena, rodáka z nedalekého Žamberka. První koncert by dokonce okořeněn vystoupením jeho syna Marka a také vzpomínali ma svého tatínka. Vzhledem k nemoci se festivalu nemohl zúčastnit jeho patron skladatel Zdeněk Pololáník. Festival měl dobrou dramaturgii, v regionu si získal významnou pozici. Osvědčilo se zavedení externích koncertů. bude dobře, bude-li tato tradice pokračovat. Za zamyšlení stojí také obnovení varhanního matiné v rotundě sv. Kateřiny, i když zaměření zdejších koncertů je poněkud omezeno  barokním nástrojem, Kouzelné prostředí rotundy je však velmi inspirující a zdejší koncerty bývaly velmi dobře navštívené.