Zamyšlení na listopad                           

Moudrost Šalomounova – Hůl na syna?

Jedno biblické přísloví praví: Kdo šetří hůl, nenávidí svého syna, kdežto kdo jej miluje, trestá ho včas. (Starý zákon, kniha Přísloví 13,24). Tou větou se obrazně říká, že výchova je hodně důležitá pro potomstvo. Ano, bez výchovy to rozhodně nejde. Ale kladu si otázku: Čím to je, že některé děti se zdají být nad míru nevychované? Je to tím, že je skutečně nikdo nijak nevychovává? Asi se občas najdou jednotlivci, kteří nebyli vychováváni. Ale zdá se mi, že naprostá většina dětí je nějak vychovávána. Problém je spíš ve způsobu, jak ta výchova probíhá.

To přísloví jasně ukazuje, kdo nese tíhu odpovědnosti za výchovu: dospělí, nikoli děti. Nezlobme se proto prosím příliš na děti, které se chovají nehezky. Ony nemohou za to, že jejich rodiče a učitelé se neráčili vzdělávat v tom, jak správně vychovávat. Děti nemohou za to, když jejich dospělí průvodci životem jsou sami nevychovaní a k výchově používají otřesná slova a otřesné činy.

Výchova je důležitá a zasluhuje si velkou pozornost dospělých, tedy nás. Toto přísloví však už podle mého názoru nenese informaci o tom, jak správně vychovávat. To bychom od jediné věty chtěli asi trochu moc. Nicméně pokud si přece jen někdo myslí, že v tomto přísloví se radí a doporučuje brát hůl na syna, tak ať to zkusí a uvidí, jestli se mu ta výchova s holí v ruce bude dařit. Na světě platí jedno neúprosné pravidlo: děti se od dospělých učí nápodobou. Napodobují své vychovatele vskutku věrně, opakují jejich slova, gesta, činy i jejich reakce na rozličné situace. A tak občasná hůl na syna bude mít nejen výchovný, ale i vzdělavatelný účinek, a syn ji bude s velkou pravděpodobností také občas brát do ruky – zase na někoho jiného.

Shrnuto do tří vět: 1. Stojí za to věnovat pečlivou pozornost výchově. 2. Není moc správné ani moc spravedlivé zlobit se na děti za to, že se jim nedostalo kvalitní výchovy. 3. Navrhuji při výchově používat taková slova a takové činy, které si děti mohou zapamatovat a čestně říkat i dělat, ať jsou kdekoli.

Mnoho krásných setkání (nejen) s dětmi Vám přeje Kamil Vystavěl