Vladislav Zoubek pětasedmdesátníkem                             
Vladislav Zoubek se narodil před 70 lety dne 2. 10. 1944 v jihočeské  vesnici  Mačkov. Do školy chodil do 2 km vzdáleného města Blatná, kde v roce 1961 absolvoval tehdejší Jedenáctiletou střední školu (JSŠ)  a přišel na dvouletou nástavbu železniční průmyslovky do České Třebové. Od té doby se stal Třebovákem. Po absolvování průmyslovky jezdil ve zdejším lokomotivním depu jako strojvedoucí.  
Hudba je však jednou z hlavních součástí jeho života. Díky tatínkovi, který jej naučil na harmoniku a Mirovi Kapinosovi, který jej získal pro hru na trombon a poroto jej i dnes najdeme mezi muzikanty dechové hudby Řetůvanka.   Má rád divadlo, hercem se ale moc necítí. Většinou vystupoval jako hudebník. Se Sašou Gregarem, Jardou Hosnedlem, Lubošem Hýblem a se svým  spolužákem z průmyslovky Jirkou Jirešem, který mu dokonce svěřil opravdovou roli ministra zdravotnictví v Bílé nemoci. Přízeň ke kultuře jej dovedla až do vedení Závodního klubu  železničářů. V Kulturním centru jej ovšem můžeme zastihnout i dnes.
Převážnou část svého života bydlel U kostelíčka a tak měl k jabkancovým poutím velmi blízko. "Na harmoniku jsem hrál na všech, nejdříve jako hudební doprovod k tanečkům pod vedení paní Marie Skálové a následně hudební doprovod k písním v provedení paní Jarky Sedláčkové, Jarky Vařečkové, Čendy Hampla, Karla Tomše, Oldy Bitla, Mirka Maršála a Jirky Jireše. V současné době jsme tzv. Jabkancové šlapeto a jde nám to muzikantsky i kamarádsky. Jedním ze členů je Petr Skalický, se kterým chodíme už asi 16 let každý měsíc zahrát do Domova, jak my říkáme. Je to vzájemné pohlazení po duši, protože posluchači jsou šťastni a my také. Věřte, že to úplně stačí k naší spokojenosti, říká Vláda Zoubek, říjnový jubilant.
Do dalších let přeji Vláďovi Zoubkovi především hodně zdraví, a stálý entuziasmus, zatím totiž za něho vlastně nemáme ve Třebové žádnou náhradu!  
Milan Mikolecký

  2016