ČESKOTŘEBOVSKÉ  KALENDÁRIUM  NA  LISTOPAD  2019                   
90 let hudebníka a malíře Jaroslava DOLEŽALA, narozeného 12.11. 1929

Narodil se v nedaleké vesničce Zhoř v rodině rolníka. Měl ještě dva starší sourozence, bratra a sestru. Do školy začal chodit v místě rodiště, měšťanskou školu dokončil v České Třebové. Potom jej otec potřeboval doma, aby pomáhal v zemědělství. V pozdějších letech vystřídal několik zaměstnání. Před důchodem pracoval jako vedoucí skladu s elektromateriálem v zásobovacím skladu železnic.
Je znám jako dobrý muzikant a malíř, v mládí hrával úspěšně ochotnické divadlo. Zatímco muzicírování se věnoval od útlého mládí (Hanušova kapela, dechová i taneční, orchestr Melodik Františka Pirkla, taneční orchestr Collegiál, železničářská dechová hudba), s malováním začal přibližně před padesáti lety. Přestože nikdy nenavštěvoval výtvarné školy, našel si svůj osobitý výraz. Maluje tak, jak sám svět vidí. Na jeho výhradně olejových obrazech se objevují motivy z blízkého i vzdáleného okoli. Převážně maluje krajiny a mizející architekturu chaloupek a kostelíků. Nejvíce jej přitahují barvy podzimu. Inspiraci čerpá jednak doma ve Zhoři nebo za ní jezdí po okolí. Řada obrazů také vznikla kolem České Třebové. Přestože nejraději maluje přímo v přírodě, nikdy se nebránil okopírovat fotografii, nebo knižní reprodukci, která jej právě zaujala. Své práce téměř pravidelně vystavoval na jednodenních výstavách po okolí. V poslední době se zaměřuje převážně na  „Výtvarnou Svinnou“, které se každoročně účastní.
Jaroslav Doležal si pečlivě vede nejen evidenci míst, kde vystavoval, ale také evidenci obrazů, které namaloval. Napočítal, že více než 1000 obrazů se nachází v okolí České Třebové, 40 obrazů v Německu, 10 v Rakousku, 5 v Americe, 4 v Austrálii a 1 v Itálii. Vnuk Petr Doležal vytvořil na věčnou památku fotoknihu dostupných obrazů svého dědečka a oba s babičkou je také portrétoval.
 
45 let od úmrtí Ing. Eduarda STŘÍBRNÉHO (8.2. 1891 – 3.11. 1974), odborníka v oboru parních kotlů, regionálního historika a spisovatele, milovníka umění a přírody

Narodil se v České Třebové v domku čp. 176 v Riegrově ulici. Když mu bylo šest let, odstěhovali se jeho rodiče na nedaleký Trávník do chalupy matčiných rodičů. Obecnou a měšťanskou školu vychodil v místě rodiště, reálné gymnázium vystudoval v Olomouci a strojní inženýrství v Praze. Po studiích krátce učil na vysoké škole, pak pracoval v oboru parních kotlů. Nejprve jako zkušební, později vrchní komisař na státních úřadech v Praze, Chebu, Teplicích v Čechách a Liberci. V době výslužby žil v Děčíně. Když v roce 1968 ovdověl,, vrátil se do České Třebové, města svého mládí. V rodině sestry a mezi starými přáteli našel nový domov, který tolik potřeboval.
Byl rozeným hercem, zpěvákem, spisovatelem a vypravěčem. Měl rád výtvarné umění a hudbu, rád cestoval. Projel velkou část Evropy, byl ve Francii, Itálii, Jugoslávii, Švédsku, Norsku, podíval se na Špicberky za severním polárním kruhem i do Alžíru v severní Africe. K cestování použil i koně. V roce 1938 s ním projezdil téměř celé Čechy. Vyjel z Chebu, navštívil České Budějovice, Českou Třebovou, Liberec a skončil opět v Chebu. Cesta trvala celý měsíc. Dopisoval si s řadou významných osobností, jako byl Alois Jirásek, Gustav Frištenský, Karel Plicka, Max Švabinský, Alfons Mucha, V.V. Štech a další. Velká část korespondence s nimi je uložena v archivu Městského muzea v České Třebové. Se svým přítelem, senátorem Jiřím Pichlem po léta organizoval v Národním domě na Vinohradech pravidelné schůzky českotřebovských rodáků žijících v Praze. Jeho veselé i vážné příspěvky ze života v České Třebové bývaly zlatým hřebem těchto večerů. Z jeho spisovatelské činnosti mají pro nás největší význam Paměti, které začal psát na popud známého politika, českotřebovského rodáka Gustava Habrmana. Ing. Stříbrný byl nejen dobrým vypravěčem, ale také imitátorem. Dovedl napodobit řeč i pohyby některých typických českotřebovských občanů.
Poslední tři roky života byl postižen krutou chorobou, naprostou hluchotou. Zemřel v České Třebové, kde byl také pochován. Ne však nadlouho. Dnes jsou ostatky Ing. E. Stříbrného uloženy na hřbitově v Kralupech nad Vltavou.   Jan Skalický