Českotřebovský deník 301/2019 (1.11.)
Radní Martin Fišer končí. Odchází i ze zastupitelstva

Radní Martin Fišer (27 statečných) rezignoval ve čtvrtek na zastupitelský mandát. První nepotvrzená informace byla k dispozici již včera ve čtvrtek 30/10, nyní se jedná o informaci potvrzenou také z vedení města. Byla také podána informace o tom, že v zastupitelském sboru Martina Fišera nahradí Soňa Mužíková.  Jak se abdikace Martina Fišera na mandát projeví ve složení rady města se teprve ukáže po společném jednání radniční koalice, kde je ve hře několik možností. Důležité je zajistit stabilní podmínky pro práci rady města, která je základem pro fungování celé městské samosprávy.  Doplňovací volby do rady města budou na nejbližším jednání Zastupitelstva města dne 9. prosince 2019.
Ke svému odstoupení Martin Fišer napsal toto vyjádření: "Díky několik měsíců neutuchajícím a opravdu hloupým drbům jsem složil mandát radního města. Velmi mě to mrzí, ale opravdu už nemám chuť bojovat za lidi, kteří mě takto veřejně špiní," napsal Martin Fišer ve čtvrtek večer na Facebooku. V pátek odpoledne potvrdila jeho rezignaci i českotřebovská radnice.  "Nevím, u které osoby vznikla velmi nepříjemná pomluva o mojí osobě, ale už vím, že pomluvám se dá jen velmi těžce čelit, když se šíří mezi senzacechtivými lidmi. Vše má ale svoje hranice,"
Rezignace Martina Fišera je už pátou změnou v českotřebovském zastupitelstvu a druhou v případě hnutí 27 statečných. Fišer se původně do zastupitelstva nedostal, podle pořadí kandidátů v loňských podzimních volbách skončil na třetím místě kandidátky s 609 hlasy,  dalším náhradníkem v pořadí je Soňa Mužíková, předsedkyně osadního výboru ve Svinné, která získala ve volbách 512 hlasů.  Fišer mandát získal až po rezignaci lídra kandidátky Prof. Ing. Václava Cempírka, který ji ohlásil krátce po loňských komunálních volbách.
Změny ve složení zastupitelstva zatím proběhly také u Nestraníků (odstoupili Dobromil Keprt, Bohumír Nejedlý a z pozice náhradníka i Vlastimil Bílý). Tím získali mandát zastupitele Ing. Aleš Stránský a Bc. Zuzana Nejedlá. Dále z kandidátky ČSSD odstoupil z pozice zastupitele JUDr. Martin Netolický, kterého nahradil první náhradník ČSSD MUDr. Igor Paar.  (mm)

Město Česká Třebová najdete nově i na instagramu
 (1.11.2019)  Dnes spuštěný instagramový profil města můžete navštívit na adrese instagram.com/mestoceskatrebova. Nezapomeňte sledovat tento účet pro zajímavé fotografie z našeho města.

Buranská demolice

Zbourání Zedníkovy vily v Hubálkově ulici již  bylo publikováno, byly fotografie i videa. Nelíbil se především termín této činnosti směrovaný na státní svátek 28. října. S tím je třeba naprosto souhlasit. 
Dnes po určité přípravě píše na toto téma článek také Orlický deník.  V přípravě se ptal na názor všech zastupitelů města, aby pak publikoval ovšem jen názor místostarosty Josefa Kopeckého a starostky Magdalény Peterkové. Ostatní názory nebyly zapotřebí. Zbourané místo za neporušeným plotem je nyní nenápadné stejně jako byla donedávna nenápadná i samotná vila  ve své omšelé podobě. Je škoda, že se její zastánci probudili, až když se jednalo o demolici budovy. Právě před 10 - 11 lety, po natočení Šumné České Třebové a vydání publikace Významné vily Pardubického kraje, měli její současní hlasití zastánci záchrany vily dost času na to, aby bylo zajištěno její prohlášení za kulturní památku (nebo alespoň učiněn takový pokus), deset let se mohlo jednat s majitelem o podmínkách převzetí. Pokud by šlo o kulturní památku, bylo by možné zajistit dotace na údržbu, během desetiletého období by se jistě  našlo najít i vhodné smysluplné využití.  NIKDO nic ale nehledal a nezajišťoval, NIKDO s nikým nejednal, všichni odpovědní byli v naprostém klidu. Ticho po pěšině. V té době byl řešen jiný významný úkol: zajistit sochu Jana Pernera pro nový dopravní terminál. Především na radu Richarda Peška byl v nedokonale vyhlášeném konkurzu (20 zájemců, 16 se odhlásilo, vybíralo se jen ze čtyř podivných variant) vybrán "Perner" Jaromíra Garguláka, abychom pak další rok prožili marným bojem proti instalovanému dílu, které má k Janu Pernerovi  opravdu hodně daleko. Díky odporu veřejnosti nebylo nikdy ani slavnostně odhaleno. Na Zedníkovu vilu v té době nikdo nepomyslel...
Problém "Zedníkova vila" začal existovat až letos po podání požadavku na její demolici, nyní se mělo od jara všechno napravit. A opět tak nějak samo, oficiální jednání s majitelem se nekonalo a nikdo ho ani nepožadoval. Zastupitelé dostali na základě jejich požadavku zpracovanou informaci o historii, architektuře vily a o jejím stavebním stavu. K předložené zprávě ředitelky muzea  byla diskuze, ale nevyplynul z ní žádný požadavek na zajištění zásadních kroků k záchraně stavby. Nebylo k tomu přijato žádné usnesení a nebylo nikým ani navrženo. A v této souvislosti nebyla předložena ani žádná nabídka od Pardubického kraje. Kroky k záchraně by přitom nebyly vůbec jednoduché.
Vím o čem mluvím, protože právě před deseti lety jsem byl součástí týmu, který v Ústí nad Orlicí usiloval o záchranu "Staré dámy", tedy ústecké historické  železniční výpravní budovy. Také nepatřila městu a stála (a stojí!) uprostřed kolejiště. Pomohlo především prohlášení za kulturní památku. Nepřišlo samo od sebe, bylo k tomu zapotřebí vytvořit občanské sdružení "Nádraží nedáme!", které se zaštítilo významnými osobnostmi českého kulturního života:  Olgou Somerovou, Prof. Jiřím Suchomelem, Prof. Pavlem Kovářem, asociací ASKORD... Pod petici se podařilo se zajistit přes 15 tisíc podpisů z celé ČR. Proti klidu kolem českotřebovské Zedníkovy vily to je obrovský rozdíl, který nyní nikdo nechce vidět. Přesto (nebo právě proto) je třeba hledat aktuálně viníky?
Fotografie: Zedníkova vila v říjnu 2019  a stejné místo po demolici dne 31.10. 2019 a nákresy z projektu.  Milan Mikolecký

Fotografie pro pamětníky: Nádražní ulice 1937

Nádražní ulice, tak jak si ji už opravdu pamatují jen úplně nejstarší pamětníci. Ukazuje také, že ani v roce 1937 se nejednalo o nějak mimořádně výstavnou část města. Frimlův dům v roce 1951 vyhořel a od té doby se potom tato oblast podstatně změnila. Ale když jsme  tudy chodili ještě v šedesátých letech do školy, byly zdi  na jižní straně ulice stejné, jako na uvedené fotografii... A cestou na Nádraží byla ještě prodejna Respo, policejní stanice se začala budovat koncem padesátých let a v Žižkově ulici se ještě sáňkovalo.

Netolický: Zaměřme se na udržení českých lékařů v našich nemocnicích

Poslední říjnový den se na Ministerstvu zdravotnictví ČR uskutečnilo pracovní setkání hejtmanů s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem. Mezi diskutovaná témata patřila personální situace poskytovatelů zdravotní péče, rezidenční místa, podmínky získávání a uznání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta. Dále se řešilo například zaměstnávání zdravotnického personálu ze zahraničí.
„V České republice je různá situace nemocnic, ale to také platí přímo o nemocnicích jednotlivých krajů. Úhrady za nemocniční péči jsou za takřka stejné výkony hodnoceny všude jinak. Tak by to dle mého názoru fungovat nemělo,“ sdělil hejtman Martin Netolický a reagoval na dotace nemocnic Ministerstvem zdravotnictví: „Nemocnice by bez vložených krajských investic nefungovaly tak, jak by měly. Troufnu si tvrdit, že některé by nefungovaly vůbec, pokud bychom jako kraje finančně nepomohli a nechali vše pouze v kompetenci státu.“
Dlouhodobě je velkým tématem personální situace ve zdravotnictví. Přítomní se shodli, že jedním z úkolů je podpora mladých lékařů, kteří se často po studiích vydávají za lépe placenou prací do zahraničí. Dnes je pociťována především nouze o plicní lékaře. Dalším z problémů je i nedostatek školitelů těchto mladých lékařů, což se Pardubický kraj snaží řešit svým dotačním programem. V plánu resortu zdravotnictví je tedy podpora regionů, mladých lékařů a jejich vzdělávání. Důležité je namotivovat mladé a získat jejich působnost do méně atraktivních lokalit, což je jedním z cílů.
Mnohé nemocnice v rámci nedostatku českých lékařů a sester využívají služeb zdravotníků ze zahraničí. Ti však musí prokázat svou jazykovou schopnost. Pro přijetí mezi naše pracovníky musí obstát v písemném testu, v šestiměsíční praktické části a závěrečné zkoušce. „Je nešťastné, že nedokážeme udržet naše lékaře a musíme angažovat pracovníky ať už z Ukrajiny, Portugalska nebo dalších zemí. Nicméně v tuto chvíli je nutné, abychom se zaměřili na zrychlení přijímání těchto zahraničních lékařů či sester, pokud nemáme alternativu na českém trhu práce," doplnil hejtman Netolický.
 
Střední zdravotnická škola si připomněla 40 let své existence

Žáci měli na ústecké zdravce ředitelské volno. Bylo třeba nachystat oslavy 40 let od založení školy. Za 40 let prošly školou skutečně stovky absolventů škola je v rozvoji a před sebou budoucnost. Mimo střední ho vzdělání s maturitou  je zde nyní zřízeno také vyšší odborné studium. Díky tomu je škola skutečně zaplněna od sklepa až na půdu, pro výuku jsou využity jsou veškeré dostupné prostory, dokonce i dřívější školní sborovna. Neznám žádnou jinou školu, která by potřebovala nutně zvětšit prostory pro vyučování. V sousedním sálku Základní umělecké školy se dopoledne konalo slavnostní setkání pedagogů školy, a také spolupracovníků z Orlickoústecké nemocnice  a dalších institucí, které  se školou spolupracují. jde  nejen o zdravotnická, ale i sociální zařízení a to nejen v Ústí nad Orlicí a okolí. Škola má svůj nezastupitelný význam nejen pro nemocnici, pro město, ale i pro celý region.  Setkání s také zúčastni orlickoústecký starosta Petr Hájek a  dva místostarostové Jiří Preclík  a Pavel Svatoš. V budově školy byl následně zorganizován Den otevřených dveří.  Jde sice  o orlickoústeckou školu, ale má význam jistě i pro Českou Třebovou, ze které pochází velký počet žáků školy a samozřejmě i absolventů, v České Třebové také bydlely dvě ředitelky této školy  PhDr. Marcela Zelenková  a Mgr. Lenka Podzimková. Současnou ředitelkou školy je Mgr. Klementová (z Vysokého Mýta). Mohu prozradit i to, že jsem byl před 40 lety v roce 1979 vlastně členem zakládajícího pedagogického kolektivu této školy a následně jsem před tabulí a v laboratořích této školy jsem prožil 37 let svého pedagogického života. (mm)
 
Hrad Rychmburk se postupně otevírá veřejnosti

Klienti sociálních služeb v Pardubickém kraji se postupně stěhují do komunitních forem bydlení. Do konce příštího roku opustí definitivně také hrad Rychmburk.  Tam se tento týden znovu sešla pracovní skupina pro další využití hradu.
„Od našeho minulého zasedání došlo k zásadnímu posunu. Obci Předhradí se podařilo získat v dražbě památkově chráněný areál bývalého pivovaru, který s hradem bezprostředně sousedí a je tak přirozeným zázemím pro hrad a jeho návštěvníky. Pardubický kraj v tom pomohl obci dotací ve výši půl milionu korun,“ uvedl 1. náměstek hejtmana Roman Línek, který pracovní komisi řídí.
Na dalším využití se musí dohodnout Pardubický kraj jako majitel hradu zejména s okolními obcemi, pro které tu mohou vzniknout zajímavé příležitosti. „Jsme zde určitými průkopníky, protože je to jeden z prvních případů v republice, kdy veřejná správa navrací památkový objekt využívaný doposud sociálními službami ke společenským a turistickým účelům. Věříme, že se nám podaří nastartovat na hradě Rychmburk nový a atraktivní život. Nebude to ale najednou, musíme být realisté, ale v postupných krocích to při dobré vůli určitě půjde,“ dodal Línek.
Komise spolupracuje s Fakultou architektury ČVUT Praha, kde v loňském roce vypracovaly dvě studentky svou diplomovou práci na téma obnovy hradu. Jedna z nich, Dominika Dašková, za ni dokonce získala Cenu Břetislava Štorma za první místo v soutěži o nejkvalitnější koncepční studie a projektů studentů v ateliérech Ústavu památkové péče fakulty.  S oběma projekty se nyní seznámí také zastupitelé Předhradí a v lednu se komise na základě společné debaty účastníků rozhodne, kterým směrem se bude obnova hradu ubírat. „Na začátku příštího roku vypíšeme výběrové řízení na člověka, který bude částečně kastelánem a také projektovým manažerem.  V prvních letech bude mít v pracovní náplni podobný transformační proces i na zámku Bystré u Poličky. V Podhradí se chceme ve spolupráci s obcí také připravit na zajištění parkovacích kapacit, které mohou při výjimečných příležitostech výrazně překročit současné možnosti,“ sdělil Línek.