Českotřebovský deník 322/2019 (22/11)
Blahopřání Boženě Ivanové k vysokému ocenění  jejích zásluh 

Víte, Třebováci, že mezi námi žijí přímí účastníci druhé světové války, váleční veteráni? Mezi ně patří i Božena Ivanová, bývalá příslušnice 2. československé paradesantní brigády v Sovětském svazu. Do tvořící se  československé jednotky vstoupila spolu se svými rodiči již v roce 1942 v Buzuluku, kdy jí bylo 15 let a prodělala spolu s muži pěchotní a radistický výcvik. Byla zdravotně způsobilá pro zařazení do paradesantní jednotky, kde absolvovala více než náročnou přípravu vrcholící seskoky z upoutaných balonů i letadel a to s celou výstrojí a výzbrojí.  Následovala strastiplná cesta na Západ v rámci 1. československého  armádního sboru. Po předání padákové výstroje sovětské straně v Přemyšlu prošla s maminkou kruté bojiště Dukelského průsmyku, kde se nesměly ani o metr odchýlit od odminované silnice. A nutno připomenout, že v Přemyšlu se seznámila se svým budoucím manželem, válečným pilotem. Po navázání styku s československými vojenskými částmi byla zařazena do jednotky zabezpečující výcvik nových radistů. Její válečná cesta skončila demobilizací v roce 1945, kdy jí bylo 18 let.
Božena Ivanová byla 28. října 2019 oceněna prezidentem republiky Milošem Zemanem udělením státního vyznamenání - medailí za hrdinství v boji. Dále byla rozkazem ministra národní obrany povýšena do hodnosti kapitánky ve výslužbě.
Boženko, srdečně blahopřejeme.    Oldřich Gregar.
Na fotografii Božena Ivanová společně  s armádním generálem v.v. Emilem Bočkem a kardinálem Dominikem Dukou.
 
Poděkování za zdařilou akci

Ve středu 20.11.2019 paní starostka Magdaléna Peterková ve spolupráci s vedoucí sociálního odboru MÚ Č.T. pí. Gibišovou svolaly zástupce sociálních služeb v České Třebové. Byla to moc potřebná a zdařilá akce, výsledkem je navázání kontaktů jednotlivých služeb mezi sebou, vytvoření Katalogu sociálních služeb a do budoucnosti vytvoření pracovních skupin komunitního plánování. Jsem moc ráda, že pod novým vedením města se začíná spolupracovat v sociální oblasti. JH
 
Chodci v Benátkách to mají opravdu těžké

Chtěla bych upozornit na krizovou situaci v Benátkách v České Třebové. Přesto, že jsou místa, kde se nevejdou 2 auta vedle sebe je povolen oboustranný provoz, bez chodníku pro chodce. Chodci jsou vystaveni velkému nebezpečí. Nemluvě jdou-li s kočárkem nebo dítětem. Jednak málokterý řidič dodržuje omezení 30 km/hod. a na víc každý devátý řidič (dle mého sledování) dá blinkr při předjíždění chodce. Přitom je to jeho povinností. Chodec tak alespoň ví, že řidič ho registruje.
Prosím řidiče o dodržování omezení rychlosti a ukazování při předjíždění chodce. Možná by se někdy mohla Městská Policie v Č.T. do Benátek podívat, zda je tato informace pravdivá.  Děkuji za eventuelní zlepšení bezpečnosti chodců.
J. Hrušková
 
Číslování přístavků v sále Kulturního centra se podařilo

Chtěla bych touto cestou pochválit paní starostku Magdalénu Peterkovou za rychlé vyřešení číslování přístavků při kulturních akcí v kině Svět Česká Třebová. O toto jsem žádala bývalého vedoucího Kulturního centra v Č.T. a nechci ani informovat o jeho odpovědi. Je vidět, že když se chce, tak to jde. J.H.
 
Už je to uděláno,
už je to hotovo.

 

 
 
 
 
 
Zasíláme předvánoční pozdrav ze „ školkového“ pečení.
 
Děti a učitelky z MŠ U Koupaliště.

K vyhlášeným grantovým programům města na rok 2020

Na webu města byly vyhlášeny dotační programy na rok 2020, v nichž došlo proti dřívějším letům k několika změnám, ta hlavní je v předkládání vyúčtování. Příjemce dotace je povinen prvotní doklad prokazující použití dotace viditelně označit uvedením „financováno z rozpočtových prostředků města Česká Třebová a číslo smlouvy poskytnuté dotace“. Příjemce uvede toto označení zejména na originálech výdajových pokladních dokladů a dále pak na originále faktur, paragonů a smluv.
Předkládání žádostí i vyúčtování je třeba provádět na příslušných formulářích, které jsou určené pro každý dotační program na rok 2020 zvlášť.
 
Nadační fond pomáhá již mnoho let a má podporu celého regionu

Ve firmě Isolit Bravo se sešli příznivci fondu S námi je tu lépe, který podporuje orlickoústeckou nemocnici. Předseda správní rady a ředitel firmy Kvido Štěpánek je pozval na setkání, kde byli seznámeni s aktuálními projekty. Ty jsou zaměřené na nácvik resuscitace novorozenců a efektivní léčbu cévních uzávěrů. Podpořit a poděkovat za aktivitu přijel radní pro zdravotnictví Ladislav Valtr.
„Oceňuji jak jednotlivé konkrétní projekty, tak si velmi vážím přízně donátorů všech, kdo svým dílem přispěli. Úctyhodná je také dlouhodobost fungování fondu, jenž v době, kdy dokončuje jeden projekt, tak už pracuje na dalším. Pardubický kraj se zejména v poslední době k podpoře zdravotnictví hlásí také velmi výrazně. Důkazem toho jsou každoroční investice do zdravotnických zařízení v celém kraji, přičemž právě v případě Orlickoústecké nemocnice je nyní navíc rozpohybována strategická stavba nového pavilonu urgentního příjmu v řádu stamilionů. Takto významná stavba zde bude realizována s ohledem na potřeby velkého spádového území a trendy medicíny, ale mimo jiné jistě také s ohledem na dosavadní kvalitu personálu i efektivitu této nemocnice. Jsem přesvědčen, že k těmto faktorům a perspektivám Orlickośtecké nemocnice přispěla právě i sounáležitost lidí a firem v okolí, díky kterým je každý rok ve vybavení něco víc, než jinde,“ sdělil radní pro zdravotnictví Ladislav Valtr.
Během jednání se přítomní dozvěděli dobrou zprávu. Na oba projekty za 1,1 milionů korun, zahájené v letošním roce se podařilo sehnat finanční prostředky.  Orlickoústecká nemocnice bude v nejbližší době moci používat čtyři nové modely kojenců za půl milionu korun, které poslouží k nácviku resuscitace. Modely používány v rámci předporodních kurzů.  Dalším je katetr na léčbu cévních uzávěrů. Pacientům může pomoci při specifických onemocněních cév zachránit i končetinu. „V nejbližších týdnech bude rozhodnuto, na jaký přístroj použijeme finanční prostředky do budoucna,“ sdělil Kvido Štěpánek.  
Setkání v Jablonném se zúčastnila také starostka města Česká Třebová Magdaléna Peterková. I naše město patří k pravidelným podporovatelům nadačního fondu orlickoústecké nemocnice. Je potěšující, že nezůstává v podpoře osamoceno, ale spolupracuje v mnoha subjekty v širokém regionu. 
 
Českotřebovský evangelický kostel osmdesátiletý

V listopadovém, čísle českotřebovského zpravodaje byla uvedena stať o historii českotřebovského evangelického sboru a jeho kostela, ve kterém se první bohoslužba konala 1. listopadu 1939.  Slavnostní  bohoslužba se konala i po 80 letech v neděli 3. listopadu  2019. Kostel byl téměř zaplněn.
Bratr farář Kamil Vystavěl vedl služby Boží a kázáním posloužil vzácný host - první náměstek synodního seniora Českobratrské církve evangelické bratr Mgr. Ondřej Tintěra, který měl následně přednášku na téma Současnost s budoucnost církve, spojenou s živou besedou.
Následně se účastníci shromáždění přesunuli do nově rekonstruovaných prostor na faře v Riegrově ulici, kde se podával společný oběd a po krátké přestávce byla opět upravena tabulce pro další besedu. Ta se týkala nejen historie sboru, starého Trávníku a chalupy, která tehdy nahrazovala faru, ale i budoucnosti. Do dávnější minulosti zavedli pozorné posluchače už pamětník  bratr Oldřich Gregar a sestra Mirijam Javůrková, dcera letitého faráře sboru bratra Miloslava Dobrkovského. Připomněli jsme si  i pro církve nepříznivé doby minulého režimu s okresními církevními tajemníky. Živá diskuze, vzpomínky a volná zábava při stále bohatě prostřeném stole pak pokračovala a ž do pozdních odpoledních hodin. jsme rádi, že mezi hosty byli i zástupci okolních sborů, další sbory poslaly zdravice.
Českotřebovský evangelický sbor oslavil svůj svátek radostně a důstojně.  Oldřich Gregar
(Na druhé fotografii si připomeňme faráře Miloslava Dobrkovského)

František Bečka instaloval novou výzdobu na hrobce rodiny Červených v Hradci Králové

Na přání zpěvačky a herečky Soni Červené (*1925)  připravil lhotecký umělecký kovář František Bečka  novou trvalou výzdobu na rodinné hrobce  v Hradci Králové - Pouchově. Živé květiny zde nikdy dlouho nevydržely čerstvé a vzdálenost  mezi Prahou, kde Soňa Červená žije a místem posledního spočinutí její rodiny v Hradci Králové je s postupujícím věkem (letos oslavila 94. narozeniny) stále větší. Letos navíc Soňa Červená je omezena na pohybu po dvojité zlomenině nohy. Prostřednictvím známých na diecézi v Hradci Králové se tak Františku Bečkovi podařilo získat prestižní zakázku na trvalou výzdobu  pomníku. Pracoval podle schváleného nákresu a připravil zde stylizované "lipové" ratolesti kované z ocelových plázků, v lázni pak zinkované a povrchově upravené tak, že připomínají  měděnou podstatu. Je to znamenité dílo, na kterém si dal František Bečka  hodně záležet.  Více ZDE