Českotřebovský deník 325/2019 (26/11)
Vychází prosincové číslo Českotřebovského zpravodaje

Není poslední, jak se uvádí v některých příspěvcích, protože Českotřebovský zpravodaj pokračuje dál se stejným evidenčním číslem Ministerstva kultury, dochází jen ke změně vydavatele, kterým se stává Město Česká Třebová. Je to však poslední sešitové vydání ve formátu A5, ve kterém Českotřebovský zpravodaj vycházel posledních 50 let. Je to jubilejní 600. vydané číslo Českotřebovského zpravodaje. Obsah je samozřejmě opět bohatý, však si jej přečtěte.  Je to vlastně "sběratelský kousek", který bude získávat postupně na ceně, protože další "zpravodaje" již budou mít  formát "velkého sešitu" tedy A4 a budou díky štědrosti města doručovány do  schránek  tak, jako dosud byly doručovány Českotřebovské noviny, které dále vycházet nebudou.
V této souvislosti se používá termín "fúze" a uvádí se, že dochází k fúzi, tedy sloučení Českotřebovského zpravodaje a Českotřebovských novin. Je to trochu mimo skutečnost, protože "fúze" je termín  používaný k přeměně obchodních společností, jehož motivem bývá nejčastěji zjednodušení organizačních struktur a řízení obchodní společnosti. Zákon o přeměnách obchodních společností a družstev udává, že fúzi lze uskutečnit pouze u společnosti se stejnou právní formou. To jistě není nᚠpřípad. Dalším by snad ještě mohla být "jaderná fúze", tedy termonukleární reakce, např. nejznámější deuteron + deuteron = Helion + neutron. Ani to se pro tento případ nehodí. Celý proces byl schválen radou města a má být doveden do úspěšného konce  na prosincovém jednání zastupitelstva města.
V každém případě tedy Českotřebovský zpravodaj jako takový zůstane, věřím, že si uchová své příznivce i v nové formě. Je nutné si ovšem uvědomit, že se bude jednat o zpravodaj vedený územní samosprávou a bude mít proto malinko jiné zaměření. Bude se tedy jednat v první řadě o informační toky přímo z radnice a městských příspěvkových organizací, případně městských obchodních společností, informace o kulturních a sportovních pořadech a plánovaných akcích.  Teprve další plocha může sloužit k jinému využití a nebude zde (bohužel) místo pro  ohlasy, názory a připomínky, které je třeba sdělovat nyní přes elektronická média a to nejen soukromá, ale i radniční, např. facebook. Není to zatím sice "šálek kávy" pro každého, ale doba se postupně mění a počítačům se nyní věnuje stále více lidí všeho věku. 
Já sám jsem začal s prací na tehdejším "Kulturním zpravodaji jako osmadvacetiletý a  předávám ho dál nyní po 44 letech. Českotřebovský zpravodaj se tedy pro mě stal trvalou součástí života, vlastně životním stylem. Zpravodaj se přitom, stal jakousi "kronikou města na pokračování", ze které se dá hodně vyčíst, aniž byste museli za tím chodit do badatelny státního okresního archivu.  Spousta lidí si také zpravodaj doma schraňuje. Zpravodaj se stává v této podobě také studijním materiálem a zdrojem informací mnoha vysokoškolských studentů, často  je využíván pro přípravu jejich bakalářských nebo diplomových prací. Práce na jeho přípravě tedy rozhodně měla svůj význam  také pro svoji kontinuitu v tak dlouhém vydavatelském období.
Do prodeje se dostane prosincové číslo zítra ve středu 27. listopadu odpoledne a do schránek předplatitelů potom v dalších dnech tedy od čtvrtka nejdéle do soboty.   Milan Mikolecký
 
Park s hřištěm pro sídliště Trávník - výběrové řízení bude nutné opakovat

 • Soutěž na zakázku proběhla a měla vítěze. Ten však za podmínek, které měl ve svém zadání  smlouvo o dílo nechtěl podepsat, požadovat zvýšení ceny, což bylo odmítnuto.   Výběrové řízení tedy bylo vypsáno znovu. Tyto situace se nyní vyskytují stále častěji. podobně se stalo    např. na zakázku pro  rekonstrukci Dukelské ulice na Parníku, kde vítěz  soutěže odstoupil a zakázku tak převzal další v pořadí.  Rekonstrukci Dukelské provedla  potom firma RYDO. Práce je hotová a občané jsou s provedením prací spokojeni. V případě akce na sídlišti Trávník to je složitější, proto bude nové výběrové řízení. Tato investiční akce je dotována z grantu Fondu rozvoje bydlení.
 •  
  Most na Lidické se bourat bude

  Byly (a jsou) zde komplikace  se stavebním stavem  blízkého domku čp. 242, první statický posudek firmy, která bude  rekonstrukci mostu realizovat nedopadl dobře.  Řeší se druhý posudek, ale podle sdělení SÚS  se podaří v rámci této stavební akce zajistit potřebné prostředky na statické zajištění tohoto domu. Provizorní most stojí a tak budou moci v prosinci proběhnout demolice starého mostu postaveného před 61 lety v roce 1958.

  V Kanadě zemřel Třebovák Ivan Klacl (nar. 1945)

  Smuteční oznámení přišlo elektronickou poštou se zpožděním. podle něho Ivan Klacl zemřel ve vku 74 let v Carpenter Hospice ve středu 28. srpna. Zanechal po sobě manželku Ann, dceru Theresu Dawson a vnučku Kaden Dawson. Pohřeb se konal dne 2. září v poledne  na Smiths Funeral Home v Torontu. Ivan Klacl před emigrací do Kanady bydlel na Parníku. 
  Ve stejném městě zemřel již před třemi lety Českotřebovák RNDr. Stanislav Pirkl (nar. 1948), shodou okolností můj spolužák z gymnázia. Bydlel s rodiči "U Štěpánků" v Nádražní ulici 1626. Po maturitě vystudoval  mikrobiologii a odstěhoval se do Ústí nad Labem. Zprávu o jeho úmrtí jsme se dozvěděli až po třech letech náhodou. V Kanadě se podařilo vypátrat jeho dceru Lucii, které posíláme fotografie z tátova rodného města včetně některých rodinných či studijních fotek.
  Úmrtí Českotřebováka v Kanadě do třetice: Jde o Martina Hrdličku (*1974), který zemřel před dvěma lety v rámci svých pracovních povinností, když již plánoval po řadě let v Kanadě svůj návrat domů do Čech.  Jeho rodina (manželka a dvě děti) tak zůstala v Kanadě. Martin byl mimo jiné nadaným malířem, spolu s Martinem Dejdarem a spisovatelem Stránským připravovali zfilmování seriálu Zdivočelá země. Obraz pro seriál namaloval Martin Hrdlička pro Martina Dejdara a ten jej daroval českotřebovskému muzeu. 
  Televizní dokumenty Paměti národa k sametové revoluci

  Pamě národa připravila k třicátému výročí sametové revoluce dva filmové dokumenty z Pardubického a Královéhradeckého kraje. Filmy pomocí výpovědí pamětníků autenticky mapují průběh událostí okolo 17. listopadu 1989. Východočeská pobočka Paměti národa připravila snímky za podpory Královéhradeckého a Pardubického kraje. V současnosti jsou oba dokumenty v premiéře opakovaně vysílány ve Východočeské televizi V1 a k dispozici jsou volně i dalším médiím.
  Filmy vznikly jako součást projektu Nezapomeňme, který ve 30 městech po celé České republice oslavuje 30 let svobody - 30 let od pádu komunistického režimu. „Nᚠvztah k minulosti ovlivňuje naše spojení s přítomností. Povědomí o událostech před třiceti lety přímo souvisí s tím, jak si vážíme svobody a demokracie“, říká TomᚠHeller, ředitel Paměti národa Východní Čechy. Oba patnáctiminutové dokumentární snímky „Sametová revoluce očima pamětníků z Královéhradeckého kraje“ a Sametová revoluce očima pamětníků z Pardubického kraje“ jsou výsledkem dlouhodobého zaznamenávání vzpomínek aktérů významných i lokálních historických událostí.
  Dokument z Pardubického kraje je naplněn vzpomínkami Jarmily Stibicové, Vítka Jandy, Jana Schejbala, Lumíra Sokola a Petra Dohnala. V dokumentu z Královéhradeckého kraje pak listopadové události komentují Alexandr Hrabálek, Jindřich Vedlich, Robert Novák, Jan Krementák, Petr Novák a Miroslav Blažek. Ve snímcích jsou použity i dobové filmové záběry. Dokumenty jsou oslavou kulatého výročí Sametové revoluce, ale také poctou angažovaným a odvážným lidem, díky nimž můžeme plně užívat svobody a demokracie.
  Podklady k oběma filmům natočili s pamětníky dokumentaristé z východočeské pobočky Paměti národa. O režii se pak postaral vedoucí dokumentačního oddělení Post Bellum Viktor Portel. Díky podpoře krajů i měst mohou vzniknout tyto dokumenty a jedinečné příběhy pamětníků východočeského regionu mohou být uchovány na portálu Paměti národa.
   
  Výherce cyklopecek odjel na kole Merida

  Oblíbená cestovatelská soutěž Cyklopecky Východních Čech se uskutečnila v letošním roce poprvé ve dvou krajích zároveň, v Pardubickém a Královéhradeckém. Výhercem tohoto ročníku se stal Jan Rod z Pardubice, který odjel z vyhlášení na crossovém kole Merida. Další vylosovaní účastníci získali víkendový pobyt s polopenzí na hradě Svojanov, dárkový poukaz na služby ve Spa resortu Tree of life v Lázních Bělohrad a různé cyklodoplňky.
  Soutěž organizovala Destinační společnost Východní Čechy společně s Pardubickým a Královéhradeckým krajem. Záštitu nad soutěží převzal krajský radní zodpovědný za sport a cestovní ruch, René Živný. „Těší nás, že i v letošním roce se do Cyklopecek Východních Čech zapojil rekordní počet, 1213 účastníků, kteří sbírali razítka do Vandrovní knížky. Je i mnoho těch, kteří se trasami z Vandrovní knížky sice inspirují, ale razítka nesbírají. Hlavním cílem je přinést tipy pro výlety a představit zajímavá místa, památky a přírodní krásy Východních Čech.  Novinkou oproti předchozím ročníkům je to, že jsme cyklisty zavedli i do Královéhradeckého kraje. Gratuluji vítězům a těším se na další rok, kdy Cyklopecky Východních Čech opět nabídnou něco nového,“ uvedl radní René Živný.
  Turisté mohli vybírat z patnácti tras, které se v letošním roce ukrývaly pod trošku tajuplnými názvy. Vydat se mohli například na cyklovýlety s názvem Krakonošův horský sjezd, Za zvukem opery a motorů nebo Z Pekla až do nebe. Pět tras vedlo přes oba kraje a zbylých deset bylo rozděleno mezi Pardubický a Královehradecký kraj. „Cyklopecky probíhaly v Královéhradeckém kraji v letošním roce poprvé a už se moc těšíme na příští rok, kdy na první úspěšnou spolupráci navážeme. Rád bych popřál všem výhercům a věřím, že při sbírání razítek do Vandrovní knížky objevili krásná místa, na která se budou třeba rádi vracet,“ říká ke spolupráci obou krajů Pavel Hečko, radní pro cestovní ruch Královéhradeckého kraje.
  Mezi třiceti vylosovanými vítězi byli cestovatelé jak z Pardubického, tak i Královéhradeckého kraje, ale také ze Šumperka, Zábřehu nebo Brna. Pochvalovali si, že se záběr tras rozšířil, byly dobře zpracované a nabídly dosud méně známá místa.
  Do slosování o hodnotné ceny byli zapojeni všichni, kdo získali do Vandrovní knížky alespoň tři razítka z některých z 15 uvedených cyklovýletů. Stačilo absolvovat i část cyklotrasy a nezáleželo na tom, jestli na kole pěšky nebo jiným způsobem.
  Vznik malých vodních děl bude snazší, zákon podepsal prezident

  Malá vodní díla a terénní úpravy sloužící k zadržování vody v krajině by mohly do budoucna vznikat pouze na ohlášení vodoprávnímu úřadu a nebudou vyžadovat obvyklé stavební řízení. Poslaneckou novelu stavebního zákona a zákona o vodách, která to má umožnit, 14. listopadu podepsal prezident Miloš Zeman.
  Norma se bude vedle terénních úprav týkat i vodních děl o rozloze do dvou hektarů a výšky hráze do 2,5 metru. Předkladatelé chtějí usnadnit vznik opatření, která by v krajině pomáhala zachycovat vodu. Návrh vychází ze záměru, který loni v létě předložil ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD). Původně navrhovanou výšku hrází Sněmovna během projednávání předlohy o jeden metr zvýšila a také přesunula povolovací proces ze stavebního do vodního zákona.
  K požadovaným dokumentům pro ohlášení se bude přikládat mimo jiné závazné stanovisko orgánu územního plánování. Územní rozhodnutí ani souhlas se vydávat nemá. K ohlášení vodního díla i terénních úprav nemá být nutné závazné stanovisko orgánu ochrany životního prostředí, pokud nepůjde o zvláště chráněná území, například národní parky, chráněné krajinné oblasti nebo rezervace.
  Někteří poslanci při projednávání zákona ve Sněmovně kritizovali, že návrh vyřazuje z rozhodování orgány ochrany životního prostředí. Ministr zemědělství Toman (ČSSD) však již tehdy řekl, že vodoprávní úřady, které budou záměry posuzovat, spadají pod odbory ochrany životního prostředí, takže ty se jimi stejně budou zabývat.