Co se děje u rotundy sv. Kateřiny        
Provádí se zde údržbové práce na zeleni,  mají charakter rekonstrukce. O potřebně takové akce se mluvilo, má tedy jen nějaké zpoždění.  Na její realizaci mohlo mít město krajskou dotaci, původně určenou na dobrodružnou věž na Pekláku.  Po zrušení záměru, jsme ji mohli využít jinde v oblasti cestovního ruchu, tedy např. na úpravu parku u rotundy sv. Kateříny, respektive Starého hřbitova. On to totiž stále hřbitov je. Pro zdlouhavou přípravu projektu se ale peníze ve výši 950 tisíc korun nakonec musely vrátit.  Ten definitivní projekt však bohužel zůstal veřejnosti utajen a žádné informace na veřejnost nepronikly. Jako by byl (zaplacený) projekt chráněným duševním vlastnictvím a veřejnost se o tom, jak upravovaný veřejný prostor bude vypadat, dozví až při realizaci. To se mi ale zdá trochu pozdě.
Na jedné straně kritizujeme společnost Korado, že neoznámila, kdy bude bourat (na svém vlastním pozemku) Zedníkovu vilu (snad aby se k ní nějaký její zastánce řetězem nepřivázal) a na druhé straně není nijak oznámeno zahájení úprav prestižního veřejného prostoru města, ani cíl a rozsah úprav, cenu projektu případně využití nějaké dotace. Když se loni kácelo ve stejnou dobu v prostoru u gymnázia, bylo možné najít projekt v registru veřejných zakázek. Úprava Starého hřbitova takový rozměr nemá, takže proto veřejné informace chybí.
To samozřejmě nemusí znamenat, že zde vznikne něco špatného, může to být zajímavá a potřebná realizace. Ale jde-li o území kolem naší nejstarší nemovité stavební památky, chráněné navíc ochranným pásmem, je zvědavost veřejnosti pochopitelná.  Město má k dispozici dostatek možností, jak informovat občany a je mi líto, že nejsou využity. Dalším kritizovaným jevem je pak ovšem používání nevhodné těžké techniky, která se pro práce na hřbitově nehodí. Celý zájem veřejnosti vznikl vlastně díky užívání těžkých mechanismů.
Protože všichni nemají možnost zajít na prohlídku k rotundě a zjistit na vlastní oči, co že se tam děje využívám nabídku a zveřejním snímky Vojtěšky Vohralíkové, která nabízí nejen současnost, ale protože pilně fotí na všech svých vycházkách, tak také srovnání stejných míst, třeba s dnes zlikvidovanou zelení  s jarními snímky stejné lokality s krásně rozkvetlými kdouloněmi.    Nabízíme také zajímavé panoramatické fotografie Starého hřbitova, který byl a je velmi okouzlujícím prostorem po celý rok..... (mm)