Česká Třebová si připomněla Den veteránů                       

Bylo to jistě méně okázalé, než v loňském roce, kdy jsme si připomínali právě 100 let od konce I. světové, neboli Velké války.  Celá vzpomínková slavnost se tradičně uskutečnila u památníku padlým vojákům z II. světové války v areálu škol v  Habrmanově ulici. Po položení věnců a květin představiteli města a československé branné moci Vzpomínku uvedla starostka města Magdaléna Peterková a s hlavním projevem vystoupila ředitelka městského muzea Mgr. Jana Voleská. Projev zaměřila k výročím, které přináší měsíc listopad v roce zakončeném devítkou. Připomněla také  výročí konce té strašné války, kterou už nikdo z nás nepamatuje, ale i další události.  Jsou vztažené k roku 1939,  spojené s osudem Jana Opletala a následným, uzavřením  českých vysokých škol a také události, které nastaly potom o padesát let později. Události ze 17. listopadu 1989  vyústili v dnes oslavovanou a připomínanou "Sametovou revoluci", která nám po letech přinesla skutečnou svobodu.

Slavnost proběhla důstojně a dobré účasti českotřebovské veřejnosti. Letos bez přímé účasti dechové hudby, která zde tradičně v posledních letech  vytvořila všechny tyto události ještě slavnostnější. Pevně věřím, že až se zde na připomínce Dne veteránů setkáme příští rok, tak se již dočkáme plně upraveného prostranství u škol a opravených nápisů na památníku, ke kterému klademe několikrát v roce květiny. Nedávno dokončená rekonstrukce  základní školy zde zatím definitivní úpravy prostranství neumožnila.

Položení věnců a připomínka Dne veteránů u památníku v areálu škol nebyla dnes jedinou akcí. Paní starostka Mgr. Magdaléna Peterková dnes ráno v doprovodu místostarosty Mgr. Josefa Kopeckého a paní ředitelky městského muzea Mgr. Jany Voleské položila pamětní věnce u celkem desíti památníků v České Třebové. V 11:00 se pak v Ústí nad Orlicí paní starostka zúčastnila společně s dalšími představiteli měst v regionu slavnostního aktu k uctění Dne válečných veteránů.