Ohlédnutí za Jabkancovou poutí 2019 - I. díl                       
Autor fotografií je Martin Šebela. V tomto díle se věnoval především programovému bloku "jabkancových umělců" na pódiu před chaloupkou U Kateřiny. Není to poslední reportáž z letošní pouti. Připravujeme ještě další díly "jabkancového seriálu", zaměřené tradičně na letošní výrobu jabkanců a také  na jabkancové tržiště.   V letošním roce již nebudeme mít oblíbený videozáznam jabkancového programu, který tradičně natáčel Jan Doleček. Poslední ročník, který máme k dispozici v našem videoarchivu je z toku 2017.  Videoreportáž natáčel pro svoje potřeby OIKTV a další videozáznam, který natočil Libor Vašina bude zpracován do listopadového vydání Českotřebovského videoměsíčníku a brzo jej uvedeme. 
Martin Šebela se problematice Jabkancových poutí věnuje velmi podrobně. Svědčí o tom jeho úterní přednáška = seminář v městském muzeu, kde se zabýval historií Jabkancových poutí od jejich vzniku v roce 1962. Stejně jako jiné další semináře měla o tato úterní akce 26/11 velký ohlas, přišlo 84 zájemců, a židle v  přednáškovém sále Městského muzea byly tedy obsazeny ze 100%.  Zvláštností tohoto semináře bylo zařazení  zvukových nahrávek. Bylo to poprvé, co tímto způsobem Martin Šebela obohatil svoji přednášku. Jabkancová pouť a její bohatá historie tyto možnosti má a byly dobře využity.  (mm)
Fotografie Martin Šebela 16. 11. 2019
Videozáznam z Jabkancové pouti  z roku 2010 - jubilejní 50.  Jabkancová pouť (autor Jan Doleček)