Vánoční jarmark byl 28. listopadu na všech českotřebovských základních školách


Ve čtvrtek odpoledne bylo živo  ve školních budovách českotřebovských škol až do večera. Dopoledne se  vyučovalo, odpoledne se  školy změnily na tržiště, navíc zde vznikly dílničky pro různé zajímavé ruční práce a další činnosti, také kavárničky. Žáky  to velmi bavilo a protože byly činnosti vymezené dětem dobře přizpůsobeny jejich věku, tak se aktivně zapojily děti od 1. do devátých tříd. Na školách také proběhla řada  kulturních vystoupení, na kterých se podíly samy děti: pěvecká, hudební, recitační. Obecně se však ukázalo, že muzikantů ochotných vystoupit před spolužáky není všude stejně a obecně by jich mohlo být více.
Osobně jsem prošel všechny tři českotřebovské základky. Největší výběr a nejrozsáhlejší program byl možná na na ZŠ Habrmanova, kterou také navštěvuje nejvíce až šest stovek žáků. Zde se jarmark a činnosti s ním spojené realizovaly v  obou křídlech školy a hlavní trh se uskutečnil ve školní tělocvičně. Současně se přitom ukázalo, jak moc by potřeboval "nafouknout". (Škola ovšem dostala nedávno do vínku ještě další tělocvičnu na Skále, takže má i větší prostor, ale zase přímo nenavazuje na školní budovy).  Na této škole se v budově I. stupně konala např. úspěšná burza hraček, kde byl opravdu velikánský zájem, také prodej a burza triček a dalších "červenkovských artefaktů". A tak snad každý žák školy si zde koupil  náramek s nápisem "Jsem z Červenky, jsem v pohodě". Ale zdaleka to nebylo všechno. Bohatý byl i kulturní program, který probíhal vždy na schodištích budovy I. i II. stupně.
Také na ZŠ Nádražní se jarmark i předvánoční kavárničky konaly v obou školních budovách, tedy jak "dole" na Nádražce, tak "nahoře" na Komenského ulici. PO chodbách i ve třídách byly prodejní stánky se zajímavými výrobky zejména ze školní družiny. Také zde nechyběla kavárnička s programem, který s malými muzikanty z I. stupně nacvičila paní vychovatelka Marie Marková. Se stejným pásmem vystoupí ještě malí muzikanti z Nádražky na zahájení Vánoční výstavy v úterý 3. prosince odpoledne.
Na ZŠ Ústecká měl jarmark letos premiéru, zatím s tím nebyly zkušenosti. Měl i trochu jiný název, vyjadřující jiné zaměření: Vánoční dílny. Nicméně i zde byly prvky jarmarku. Uskutečnil se v budově II. stupně. Školní jídelna se  i zde přeměnila na kavárničku s programem,  na širokých školních chodbách bylo tržiště a ve třídách nejrůznější  dílničky, kde si mohli žáci pod dohledem svých rodičů vyzkoušet svoje výtvarné schopnosti, ale třeba také zdobení perníčků. Také v tělocvičně probíhaly zajímavé soutěže. Velkou zajímavostí jarmarku na Parníku potom vylo rozsvícení vánočního stromu před budovou školy v 17 hodin. Tato akce se již ovšem u školy na Parníku konala i v minulém roce.
"Myslím, že to je moc dobrý nápad, předvánoční jarmark by mohl rozsvícením vánočního stromu vyvrcholit také u nás na Nádražce, máme tady před školou velmi pěkný stříbrný smrk. Můžeme se od školy na Ústecké ulici něco přiučit," říkal na závěr jarmarku na ZŠ Nádražní její ředitel Radim Kolář. I tato škola se přeměnila na mraveniště a v každé třídě bylo co prodávat a co nakupovat. Snad nejvíce na odbyt šly adventní dekorace.  
Poděkování všem co se podíleli. Předvánoční akce na školách byla spontánní, tradiční a ukázala, co všechno lez udělat pro lepší spojení školy s rodičovskou veřejností. Také pro samotné žáky, kteří se na akcích dostaly do nových rolí, ve kterých si počínali velmi dobře. Pro učitele i vychovatele školní družiny znamenalo zorganizování předvánočních jarmarků a dílen na všech českotřebovských školách spoustu práce navíc. Pedagogické kolektivy  našich škol se v této souvislosti ukázaly ve velmi příznivém, světle a je všem třeba za  přípravu a provedení akce poděkovat.  (mm)

ZŠ Habrmanova

 

ZŠ Ústecká


ZŠ Nádražní