Koncert ke třem jubileím                       
Byl to koncert navíc, který v dosavadní historii základní umělecké školy neměl obdoby. Letos hned tři bývalí učitelé ZUŠ slavili kulatá jubilea! Podle kalendáře: Jindřiška Vaníčková (85) 2. června, Josef Petrák (85) 2. července a Jana Paseková (90) 25. září.  Dohromady by to dalo 260 let! 
Myšlenka uspořádat (nejen) pro ně, ale pro všechny jejich bývalé žáky a příznivce školy mohla mít svůj vzor v dříve uskutečněných koncertech např. k narozeninám Františka Kajetána Zedínka a byla dopředu odsouzena k úspěchu. Přesto, nebo možná právě proto, byla přípravě koncertu věnována velká péče a pozornost. Ve scénáři, vlastně v programu večera  byly opravdu zajímavá vystoupení žáků jednotlivých pedagogů, rodinných týmů, příznivců a také bývalých absolventů školy.
Moderátorkou večera byla ředitelka školy Jarmila Holcová, která se svého úkolu zhostila na jedničku. Představila působení jednotlivých pedagogů na škole, uvedla jednotlivé výstupy a především dokázal vést jubilanty krátkých rozhovorech.  Uskutečnily se "dole" v sále Malé scény, nikoliv ve světle ramp na stresujícím jevišti (navíc s několikaschodovou bariérou). To vše přispělo k tomu, že "Jubilejní koncert" nebyl jen  stroze uváděným koncertem, ale příjemně prožitým večerem a setkáním s nedávnou historií školy. Gratulovat přišel i ředitel ZUŠ v Ústí nad Orlicí PhDr. J. Tomášek a starostka města Magdaléna Peterková.
V programu vystoupili především žáci paní učitelky Jindřišky Vaníčkové: Jarmila Janáková  se Stanislavem Pecháčkem, Gabriela Vraspírová - Vorbová, Edita Hrdinová - Keprtová. Nelze vynechat "Vzpomínkové vystoupení" velmi stmeleného kolektivu pracovníků Domu dětí a mládeže, který nejen vzpomínal na spolupráci s Jindřiškou Vaníčkovou, ale který dodnes spolupracovat nepřestal a jeho členové patří u Vaníčků k nejčastějším návštěvám. S sebou do Malé scény přišly gratulovat také děti ZŠ Habrmanova, připomněla se pohádka princezna ze Mlejna a Budulínek, realizovaná právě ve spolupráci s Jindřiškou Vaničkovou.  Stanislav Pecháček ještě "přivezl" do Malé scény vlastní komorní pěvecký sbor Č.A.S. z Dolní Dobrouče, jehož vystoupení přítomné velmi nadchlo i potěšilo. Věřme, že se s  v České Třebové na koncertu s tímto souborem setkáme. Za žáky Josefa Petráka, který vyučoval na škole nejen housle, ale i violu, flétnu a  další nástroje, vystoupila flétnistka Lenka Jakeschová a pedagogické působení Jany Pasekové připomnělo (klasické rodinné trio  Jana Kupková, Miroslav Vaško a Ludmila Vašková.
Po přestávce se pak přidal ke gratulantům (a nastoupil na jeviště) Orchestr bývalých žáků a absolventů školy pod vedením Jitky Novákové přednesl 10 krásných melodií. Aby jej posluchači pustili z jeviště, musel ještě dát navíc zajímavý přídavek.  Po koncertu se pak ve foyeru Malé scény konal pro všechny, kteří chtěli  zůstat, malý raut a přípitek  jubilantům, kteří tvořili v ne tak dávné minulosti historii školy a mají velkou zásluhu na tom, že měla a má takovou úroveň.   (mm)