Komorní orchestr Jaroslava Kociana ve Skuhrově

Na pozvání osadního výboru (ing. Pavel Fric) a Sboru dobrovolných hasičů Skuhrov, zavítal Komorní orchestr Jaroslava Kociana, v sobotu 16. listopadu 2019, do obce Skuhrov u České Třebové, aby se zde představil na Předvánočním koncertu v kostele Sv. Jana Nepomuckého. Koncert se konal v 17.00 a zájem posluchačů byl překvapující. Akusticky vynikající prostor kostela byl zcela zaplněn, včetně mnoha stojících návštěvníků v zadní části. Není jistě bez zajímavosti, že prvotní myšlenka vzešla od p. Lubomíra Zachovala, který byl koncem srpna z orchestrem na koncertním zájezdu ve Švýcarsku, jako řidič autobusu. Byl přítomen na všech zkouškách i koncertech a dle jeho slov se mu výkon orchestru natolik zalíbil, že pojal myšlenku uspořádat koncert ve Skuhrově.
Výše jmenovaní pořadatelé se bez prodlení chopili přípravy a koncem září již bylo vše domluveno. Rád bych upřímně poděkoval pořadatelům nejen za perfektní přípravu kostela, včetně přitopení na velmi snesitelnou teplotu, ale i za přátelské přijetí i bohaté pohoštění po koncertu. Dále patří moje velké poděkování všem členům orchestru i Římskokatolické farnosti Česká Třebová v osobě pana děkana Miloše Kolovratníka, který také spolu s p. Pavlem Fricem koncert zahájil. Věřím, že to nebylo poslední setkání s těmito příjemnými lidmi, kam se budeme vždy rádi vracet.
S pozdravem a přáním klidného Adventu a požehnaných Vánoc
Bohuslav Mimra, dirigent KOJK