Pěvecký sbor Kajetánek slavil pětadvacetiny                       
Sobota 9. listopadu 2019 - Velký sál Kulturního centra  Česká Třebová           
V programu koncertu vystoupily sbory
Dětský pěvecký sbor Kajetánek ZUŠ Česká Třebová - sbormistryně Petra Kotyzová, klavírní doprovod Zdeňka Hájková
přípravka DPS Kajetánek  ( sbormistryně Petra Kotyzová, klavírní doprovod Zdeňka Hájková )
Smíšený pěvecký sbor Bendl Česká Třebová, sbormistr Josef Menšík, klavírní doprovod Blanka Poukarová
Pěvecký sbor bývalých členů sboru Kajetánek ("Kajetánek senior")
sbormistryně Petra Kotyzová a Sylvie Pálková, klavírní doprovod Mgr. Milada Hamplová
Moderátorka večera Mgr. Zuzana Kupková
Gratulovali:
Hejtman Pardubického kraje JUDr. Martin Netolický
Starostka města Česká Třebová Mgr. Magdaléna Peterková
Ředitelka Základní umělecké školy Jarmila Holcová
Mgr. Josef Menšík, sbormistr Bendla
Silvie Pálková, sbormistryně sboru Severáček Liberec
Uznání a poděkování patří všem vystupujícím na tomto krásném koncertu, který potvrdil tradici sborového zpěvu v České Třebové a ukázal na jeho další budoucnost, také Městu Česká Třebová a Kulturnímu centru za podporu činnosti základní umělecké školy, a pěveckých sborů ve městě.
Fotografie Luboš Kozel a Milan Mikolecký