S profesorem Pavlem Kovářem o dění v listopadu 1989 a pamětních deskách 

Prof. Pavel Kovář, absolvent českotřebovského gymnázia byl v době sametové revoluce již v Praze, ukončil práci v Botanickém ústavu AV ČR v Průhonicích, kam 5 let předtím přešel z Ústavu krajinné ekologie AV ČR po jeho vymístění do Č. Budějovic. Plnými doušky vnímal vření mezi  pražskými studenty docházeje mezi ně na Přírodovědeckou fakultu, kde ho na začátku r. 1990 přesvědčili o novém pracovním angažmá. Dík tehdejšímu bydlišti v centru sdílel s demonstrujícími Palachův týden a 17. listopadu 1989 se nedostal na Národní třídu jen proto, že z Vyšehradské ulice si odskočil pro zapomenuté věci na mateřskou katedru botaniky. Zato v následujícím týdnu mohl každý den sledovat stále zaplněnějsí Václavák, kam občas na ramenou do davu vzal i staršího synka, "aby si tu - doslova klíčovou - atmosféru pamatoval".
Později již jako děkan Přírodovědecké fakulty si dal za cíl, připomenout tyto revoluční události vhodnou pamětní upomínkou. Společně s rektorem UK Václavem Hamplem a s tehdejším starostou Prahy 2 Michalem Baschem ustavili společnou komisi PřF, 1.LF a MFF a Městské části Praha 2. Ta dospěla ke konečnému návrhu v podobě známé pamětní desky, která byla na budově děkanátu PřF UK odhalena  16.11. 2006.  Tuto událost připomínají uvedené fotografie, na kterých je rektor UK Václav Hampl, starosta Prahy 2 Michal Basch a děkam PřF Pavel Kovář, také tehdejší ředitel ČRo Václav Kasík, Prof. Jan Sokol a další osobnosti.  Deska se nachází na rohu ulice Albertov a Studničkova v místech někdejšího studentského řečniště 17.11.1989. předznamenávajícího Sametovou revoluci.
 
V areálu Univerzity Karlovy na pražském Albertově odstartoval 17. listopadu 1989 studentský pochod, který byl po několika hodinách na Národní třídě rozehnán útokem SNB.

Na počátku průvodu se uskutečnilo právě na Albertově studentské shromáždění, jehož cílem bylo uctít památku Jana Opletala.

Z Albertova se pak průvod vydává na Vyšehrad.
Později obstaral další rektor Karlovy univerzity Tomáš Zima pamětní desku  na budově 1. Lékařské fakulty naproti. Deska je podle nápisu na ní výslovně věnována  25. výročí událostí 17. listopadu 1989 - byla odhalena před pěti lety.
Foto: Pavel Kovář u ještě zahalené desky;  Desku odhalují rektor UK Hampl se starostou Prahy 2  Baschem ....