Podzimní doteky 2019                                                                
Multižánrová taneční přehlídka "podzimní doteky" patří k podzimní kulturní sezóně města již tradičně. Je ukázkou co všechno dokážou tanečníci z českotřebovské Taneční školy. A je současně ukázkou kvality. Taneční škola se za dobu své existence vypracovala  tak, že je respektovaným tanečním klubem, který se účastní soutěží nejen na regionální, ale i celostátní úrovni. Nemůže se naříkat ani na nedostatek zájemců. Díky velkému nasazení Šárky Prossové a kolektivu lektorů přišly logicky úspěchy a tituly, Taneční škola má dnes svoje vlastní sídlo v Podbranské ulici. Nebylo to přitom vždy jednoduché, začínalo se vlastně od nuly a po celou dobu má Taneční škola ve městě další respektovanou konkurenci - taneční obor Základní umělecké školy, který také mnohokrát přesvědčil co všechno dokáže. Taneční kroužky vznikly také na zdejších základních školách a v zájmových útvarech Domu dětí a mládeže. Zájemců o tanec v České Třebové (a okolí) je naštěstí dostatek a také dosažené úspěchy přitahují. Vždyť který jiný sportovní klub ve městě se může ve svém působení na mládež chlubit takovými výsledky a tak širokou členskou základnou?  Přímo na vlastní oči se můžeme např. na jarním Českotřebovském tanečním poháru přesvědčit o tom, jak skvěle si vedou českotřebovské formace ve srovnání s konkurencí prakticky z celé České republiky. Výsledkům dosaženým na tanečních soutěžích se nakonec pravidelně věnujeme i v Českotřebovském deníku na internetu i v  tištěném Českotřebovském zpravodaji.  
Podzimní doteky 2019. Uskutečnila se tři taneční vystoupení pro českotřebovské školy a dvě večerní vystoupení pro veřejnost. A obě byla byla dopředu prakticky vyprodaná. Na pátečním vystoupení 1. listopadu, ze kterého uvádím některé obrázky, bylo v programu 24 tanečních choreografií od nejmenších školáků (ROSES na melodie Mamma Mia) až po choreografii King of Africa - showdance žen. Až na dvě vystoupení hostů to všechno byla domácí příprava choreografií  a to s vysokou úrovní.  Podzimní doteky obvykle moderuje Magdaléna Peterková mladší. Letos ji vzhledem k její nemoci v úvodu zastoupila maminka, tedy starostka našeho města, která tak měla možnost ve svém úvodním vystoupení ocenit práci Taneční školy a především Šárky Prossové, které se činnosti této školy věnuje celou svou osobností.  Ta potom uváděla program sama s velkou znalostí věci dokázala přiblížit jednotlivá vystoupení včetně podrobností z nácviku  a problematiky spojené s účastí jednotlivých formací na tanečních soutěžích.
Byla dokonalá zvuková i světelná režie, můžeme mít radost z toho, že mám, jeviště Kulturního centra vybavené špičkovou světelnou technikou. Snad mám jen jednu jedinou připomínku. Děkovačky skupiny po vystoupení se vždy uskutečnily až vzadu v hloubce jeviště. Vždyť jinak vždy všichni herci, kteří se přichází před diváky uklonit míří dopředu na rampu blíž k divákům. Je to ovšem maličkost, významná  např. pro fotografy.
Podzimní doteky 20198 i letos obohatily podzimní kulturní sezónu města a byly propagací tance. Děkujeme.   (mm)