Pro pamětníky                                      
Jaká byla V České Třebové povodeň před 51 lety v červenci 1958
Jak se stavěl tehdy nový železobetonový most v Lidické ulici (který nyní budeme bourat)
Jak vypadalo Zámostí  a okolí Třebovky před provedením regulace řeky v r. 1959

Fotografie Emil Renčín
 
Během povodně se protrhla hráz nádrže v Srnově, povodňová vlna rozlomila dřevěnou lávku v Bezděkově, která připlavala po řece na Zámostí, kde ji zadržel provizorní dřevěný most, přes který se jezdilo.  Na dalším obrázku je vidět původní podoba Švandova domu čp. 242   (nyní p. Křap), který byl po zvýšení nájezdu na most částečně zasypán. Dnes má po dalších 50 letech potíže se statikou a tento problém brání stavbařům pokračovat v rekonstrukci mostu, výměně mostní konstrukce. V domě byly ovšem provedeny přestavby, např. výměna oken a statice budovy jistě nepřispěl i poměrně velký automobilový provoz vedený blízko domu.

Povodeň červenec 1958
Dolní část Hřbitovní ulice  vpravo Ratzingerova chalupa, vlevo Resslerovo stavení. Za (širokou) řekou Třasákovo stavení.


Předjaří 1958

A ještě snímek Oldřicha Šebely (z jara 1958)

Zámostv í 50. létech před stavbou nového mostu a před regulací řeky: na obrázku odleva část Gabrhelova domu, Klaclovo stavení, Jansovi, Štarmanovi, Snětivých stavení, Ratzingerova chalupa, zde v zatáčce začíná Hřbitovní ulice....  Koryto Třebovky bylo před regulací provedenou po stavbě mostu v roce 1959 širší.

A ještě ten most historický, se sochami svatých, které jsou dnes umístěny u kostela sv. Jakuba. Na mostě přes Třebovku byla umístěna sochařská výzdoba v letech 1900 - 1940. Je to zřejmé z dále uvedených fotografií a pohlednic.


Pohlednice mostu z roku 1901:


Přes most v Lidické ulici přišla do České Třebové v roce 1945 i Rudá armáda. Foto Emil Mikolecký.


A nakonec budoucnost: Sochařská výzdoba by se v nějaké podobě mohla na most zase vrátit....