Slavnostní večer připomněl 30. výročí sametové revoluce  
V úvodu slavnostního večera uspořádaného k 30. výročí znovunabytí svobody v roce 1989 v neděli 17. listopadu  vystoupila před hosty starostka města Magdaléna Peterková a hejtman Pardubického kraje Martin Netolický, kteří přednesli své projevy, zaměřené k 30. výročí událostí, které vedly znovunabytí svobody. výročí. Paní starostka ve svém projevu přivítala hosty a citovala mimo jiné také Václava Havla, který řekl, že přirozenou nevýhodou demokracie, že těm, kteří to s ní myslí poctivě, nesmírně svazuje ruce, zatím co těm, kteří ji neberou vážně, umožňuje skoro vše.
V programu večera, který následoval vystoupily výhradně českotřebovská umělecká tělesa. A přesto, nebo možná i právě proto, byla ve velkém sále Kulturního centra velká návštěva, příjemná a důstojná atmosféra  Na jevišti velkého sálu se postupně vystřídali žáci,  učitelé a soubory českotřebovské základní umělecké školy, nechyběl dětský pěvecký sbor Kajetánek se svou sbormistryní Petrou Kotyzovou. Velký ohlas mělo vystoupení dramatického oboru ZUŠ sestavené a perfektně nacvičené paní učitelkou Zuzanou Kulhánek Habrmanovou, smíšený pěvecký sbor Bendl se svými sbormistry Josefem Menšíkem a Davidem Lukášem.
V rámci jeho programového části určené pro vystoupení Bendlu, měli posluchači možnost v premiéře vyslechnout píseň "Mlýny", nacvičenou v rámci projektu "Hlasy sametu" České televize a České unie sborového zpěvu. Pěvecký sbor Bendl byl jedním z mnoha sborů v České republice, který tuto píseň nacvičil, připravil videozáznam z jejího provedení na českotřebovském dopravním terminálu v sobotu 5. října a díky tomu byl (byť ve velmi krátkém prostřihu) uveden spolu s dalšími sbory při společném provedení písně s našimi předními sólisty. Můžete se o tom  přesvědčit také např. na facebookovém profilu České televize.  V koncertním provedení na nedělním večeru 17. listopadu byla sólistkou Alena Formánková.
Závěrečná část večera patřila  tanečnímu orchestru ZUŠ pod vedením Milana Špičáka. Byla skutečným vyvrcholením koncertu, trvalý potlesk publika si vynutil přídavek jako na  "velkém" koncertu. Velká pocta patří také za moderování večera Mgr. Janě Voleské. Mimo příjemné vystupování, šikovný a zřetelný verbální projev měly všechny její  vstupy vždy myšlenku, kterou chtěla předat, snad i tak , že to mnozí ani  nezaznamenali. Byl to velmi vydařený večer, ze kterého (troufám si tvrdit) všichni odcházeli spokojeni. (mm)