Stanovisko vedení města k privatizaci  bytového komplexu Čtverec                 
Cílem ankety pro nájemníky v bytovém domě č. p. 1101–1112 rozhodně není nikoho zmanipulovat, nebo zastrašovat. Účelem ankety je zjistit, jestli je mezi současnými obyvateli domu zájem o privatizaci, jaké jsou jejich představy o ceně a jakým způsobem by případnou nižší, než běžnou cenu odůvodnili. Informace o obvyklé ceně je v úvodní otázce uvedena zejména proto, že se jedná o základní pojem, který je nutné před debatou na toto téma jasně vymezit, protože město musí dle legislativy odkup za nižší cenu řádně zdůvodnit. Tento pojem je definován v § 2 odst. 6 zákona č. 526/1990. Na základě této definice bylo při výpočtu obvyklé ceny vycházeno z dat ČSÚ pro období 2015-2017 v Pardubickém kraji, statistik publikovaných v odborném časopisu EKONOM pro Českou Třebovou za rok 2018, z údajů publikovaných společností CENTURY 21 pro Českou Třebovou za rok 2018 a porovnáním několika inzerátů z letošního roku nabízejících prodej bytu v České Třebové a okolí.
Důvody k prodeji za nižší cenu by podle metodického doporučení ministerstva vnitra pro činnost samosprávných celků neměly být zcela formální, nebo dokonce nesmyslné. Tato metodika vychází z majetkové novely zákona o obcích z roku 2016. Ta se částečně vylučuje s pravidly pro prodej městských bytů, která zastupitelstvo města Česká Třebová schválilo v roce 2004 a novelizovalo v roce 2009. Tato pravidla tedy neodpovídají současnému legislativnímu rámci ani situaci na trhu s nemovitostmi a privatizovat podle nich je v současných podmínkách nemožné.
Pokud nebude případný prodej za cenu nižší než obvyklou řádně zdůvodněn v usneseních zastupitelstva, stává se celé právní jednání neplatným od samého počátku. Hlavním důvodem pro zaslání ankety bylo zajistit dostatek podkladů pro zastupitelstvo města, které mu umožní celou věc projednat s maximálním přehledem o situaci a dle všech předepsaných postupů. K dnešnímu dni vyplněnou anketu odevzdala necelá třetina obsazených domácností a zatím tak nedošlo k jejich podrobnému vyhodnocení. Při namátkové studii vrácených anketových listů bylo zjištěno, že často zaznívá požadavek o osobní setkání mezi obyvateli domu a zástupci vedení města a MěÚ. Tomuto požadavku bude vyhověno stejně tak, jako tomu bylo u obyvatelů bytového domu č. p. 1979–1983, která proběhla dne 5. listopadu v Kulturním centru.

Josef Kopecký, místostarosta, Jiří Holý